Strona główna ] ARCHIWUM NOWIN ]

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

692 lata zwoływania królewskich Sejmów Walnych

(A.D.1331 - A.D.2023)

1331 - Zjazd w Chęcinach

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKI-LEHII

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITAS

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL POLSKI-LEHII

Leh XVII Wojciech Edward I

 www.królpolski.org.pl 

www.metrykakoronna.org.pl 

www.quomodo.org.pl

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2023

w dniu 1 kwietnia A.D.2023

Puck

 

 KONWOKACJA    

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE

na

XI NADZW. RADĘ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

     

w dniu 25 lutego A.D.2023

GDAŃSK OLIWA

  UNIWERSAŁ I WICI  UNIWERSAŁ II WICI  UNIWERSAŁ III WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

LXII RADĘ KRÓLEWSKĄ

w dniu 18 stycznia A.D.2023

Warszawa

 

 KONWOKACJA    

 

EDYKT KRÓLEWSKI

o

tytulaturze króla i heraldyce królewskiej

II nowelizacja Konstytucji Płowieckiej z 20 stycznia A.D.2020

z dnia 20 stycznia A.D.2023

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

SUMARIUSZ

X NADZW. RADY SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

z dnia 10 grudnia A.D.2022

GDAŃSK OLIWA

SUMARIUSZ 

MOWA TRONOWA

NOWOROCZNA

z dnia 1 stycznia A.D.2023

wygłoszona

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

EDYKT KRÓLEWSKI

o

tytulaturze króla i heraldyce królewskiej.

z dnia 20 grudnia A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

SUMARIUSZ

LXI Rady Królewskiej

obradującej 29 października A.D.2022

w Płowcach

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKICH WICI ZWOŁUJĄCYCH POSŁÓW ZIEMSKICH I GRODOWYCH 

oraz Urzędników królewskich i zaproszonych Gości

na

V SEJM POMORZA KASZUBSKIEGO

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

 

     

w dniu 9 sierpnia A.D.2022

ZAMEK KROKOWA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  DRUGIE WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

o świętych męczennikach 11 lipca A.D.1943;

o świętej ziemi wołyńskiej.

z dnia 11 lipca A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZOTERCJALNE

na 3 maja A.D.2022

z 2 maja A.D.2022

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

KRÓLEWSKA PROKLAMACJA

o powołaniu do życia

Społecznego Ruchu pn.:

"Zjednoczenie Narodowe Polaków "UNITAS"

z dnia 25 kwietnia A.D.2022

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

o samorządowcach - kolaborantach;

o prawie stanowionym.

z dnia 19 kwietnia A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

DO

 KRÓLEWSKICH SAMORZĄDOWCÓW

z dnia 9 marca A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA

SAMORZĄDOWA 

z dnia 22 lutego A.D.2022

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

ORDYNACJA WYBORCZA

EDYKT KRÓLEWSKI

TRYBUNALSKI

z dnia 18 luty A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

DELIBERACJA KRÓLEWSKA - LARUM!

o Nowym Ustroju Polski

z 16 stycznia A.D.2022

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

DELIBERACJA KRÓLEWSKA 

KONSTYTUCYA

EDYKT KRÓLEWSKI

Myszków

23 lipca A.D.2018

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI

"CHRISTIANITAS"

KONSTYTUCYA

ORDYNACJA WYBORCZA

W KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII

ORDYNACJA WYBORCZA

ORDYNACJA WYBORCZA

SAMORZĄDOWA

W KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDOWA

 KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU PROJEKT KONSTYTUCJI KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU!

1. WSKRZESILIŚMY KRÓLESTWO POLSKIE - KORONĘ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

2. OBRALIŚMY KRÓLA ELEKTA - KRÓLOWĄ ELEKT.

3. WYŁONILIŚMY RADĘ STANU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

4. WYŁONILIŚMY RADĘ KRÓLEWSKĄ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

5. WYŁONILIŚMY RADĘ WOJENNĄ - RADĘ POKOJU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

6. OBRALIŚMY PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

7. OBRALIŚMY PREZYDENTA NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO.

8. ZLIKWIDOWALIŚMY ORGAN "EPISKOPAT POLSKI" oraz URZĄD "PRYMAS POLSKI".

9. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA ORGAN "EPISKOPAT KRÓLESTWA POLSKIEGO" oraz URZĄD PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

10. NIE CHCEMY PARTII POLITYCZNYCH NA ZIEMIACH KORONY POLSKIEJ-LEHII, W KRÓLESTWIE POLSKIM, SZCZEGÓLNIE W SAMORZĄDACH!

11. WSKRZESZAMY SEJM WALNY, SEJMIKI ZIEMSKIE: GENERALNE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE.

12. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA: LIGĘ ŚWIĘTĄ (PRZYMIERZE) "CHRISTIANITATIS".

13. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA LIGĘ NARODÓW "CHRISTIANITAS".

14. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA KONFERENCJĘ POKOJOWĄ W GDAŃSKU - OLIWIE.

15. ODNAWIAMY COROCZNIE ŚLUBY LWOWSKIE INTRONIZACYJNE MATKĘ BOŻĄ NA KRÓLOWĄ POLSKI - KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ-LEHII.

16. ODNAWIAMY COROCZNIE ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI - KRÓLA KORONY POLSKIEJ-LEHII.

17. POWOŁALIŚMY ŚWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN

18. WSKRZESILIŚMY elektorskie "ZJAZDY ELIT NARODOWYCH" na wzór elektorskich "ZJAZDÓW SZLACHECKICH" czasów przełomu - Gdańsk-Oliwa, Ryki, Stężyca.

19. POŚWIĘCILIŚMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA - 5 czerwca A.D.2020 - Gdańsk Wrzeszcz

20. UZNALIŚMY POSTANOWIENIA SOBORU TRYDENCKIEGO JAKO OBOWIĄZUJĄCE - 24 czerwca A.D.2020 - Parczew

21. POŚWIĘCILIŚMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŚWIĘTSZEMU SERCU MARYI - 8 lipca A.D.2020 - Ryki

22. OBRALIŚMY ELEKTORSKO, NA ZJAZDACH ELEKTORSKICH, PREZYDENTA in spe ORAZ V-CE PREZYDENTA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 3 sierpnia A.D.2020 - Gdańsk Oliwa

23. OBRALIŚMY ELEKTORSKO, NA SEJMIE WALNYM elektorskim, PREMIERA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 12 grudnia A.D.2020 - Golub-Dobrzyń

24. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU

25. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY ŁĘCZYCKIE - "CLERUS & SECULARUS"

26. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY KATOLICKIE "CHRISTIANITATIS" - 12-14 września

27. UTWORZYLIŚMY "PONADPARTYJNY SAMORZĄDOWY RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"

28. POWOŁALIŚMY RADĘ MEDYCZNĄ PRZY KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII

29. POWOŁUJEMY SEJMIKI GRODOWE KASZTELAŃSKIE

30. RUCH "WIENIAWITÓW"

31. STARTUJEMY W WYBORACH DO SENATU III RP Z LISTY KWW "SENAT KRÓLEWSKI"

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

JEZUS CHRYSTUS

KRÓL WSZECHŚWIATA

KRÓL KRÓLÓW - PAN PANÓW - KRÓL KORONY POLSKIEJ - KRÓL POLSKI-LEHII

KRÓL elekt KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL elekt POLSKI-LEHII

PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

PREZYDENT NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

V-CE PREZYDENT NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

HETMAN WIELKI KORONNY

KANCLERZ WIELKI KORONNY

PREMIER RZĄDU J.K.M.

RADA KRÓLEWSKA - RADA WOJENNA - RADA POKOJU

dwuizbowy SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Rada Senatu Królestwa Polskiego-Lehii

Senat Królestwa Polskiego-Lehii

Izba Poselska Królestwa Polskiego-Lehii

SEJMIKI ZIEMSKIE KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

Generalne, Wojewódzkie, Prowincjonalne, Powiatowe

Wiece Wiejskie

Konfederacje Królewskie

 Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.

(Łk 11,15-26)

JEZUS CHRYSTUS

Król Wszechświata

Król Królów - Pan Panów

Król Polski

Lachów - Lechów - Le[c]hitów - Wenedów - Sarmatów - Polaków

intronizowany na Sejmie Walnym skonfederowanym

na duchowego Króla Polski

w Niepołomicach

dnia 3 października A.D.2015

pod laską marszałkowską

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego

w 514 rocznicę wyboru Aleksandra Jagiellończyka na Króla Polski

przez Sejm Walny w Piotrkowie

Polski - rozumianej jako sukcesora królewskiej państwowości:

Królów elekcyjnych z dynastii: Wiśniowieckich, Sobieskich, Leszczyńskich

oraz Królów dziedzicznych z dynastii:

Wazów - Jagiellonów - Piastów - Przemyślidów - Popielidów - Wieniawitów - Lechów - Lachów - Le[c]hitów - Sarmatów - Leszczyńskich

oraz naszych protoplastów Wenedów

pochodzących od Meszek potomka Set (syna Adama i Ewy)

 

 

 

 

SEJM WALNY

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

SKONFEDEROWANY

POD LASKĄ MARSZAŁKOWSKĄ

MARSZAŁKA

J.W. JAROSŁAWA KIERZNIKOWICZA

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

POD WĘZŁEM

©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

ARCHIWUM NOWIN

 

 

  NOWINY

A.D.2023

bullet2023.03.22 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2023 - 1 kwietnia A.D.2023 -
bullet2023.02.2O - UNIWERSAŁ III WICI NA XI NADZW. RADĘ SENATU - GDAŃSK OLIWA - 25 lutego A.D.2023 -
bullet2023.02.12 - UNIWERSAŁ II WICI NA XI NADZW. RADĘ SENATU - GDAŃSK OLIWA - 25 lutego A.D.2023 -
bullet2023.01.26 - UNIWERSAŁ I WICI NA XI NADZW. RADĘ SENATU - GDAŃSK OLIWA - 25 lutego A.D.2023 -
bullet2023.02.06 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA LXII RADĘ KRÓLEWSKĄ - 18 luty A.D.2023 - 
bullet2023.01.20 - EDYKT KRÓLEWSKI o heraldyce i tytulaturze - 20 stycznia A.D.2023 -
bullet2023.01.07 - SUMARIUSZ X NADZW. RADY SENATU - 10 grudnia A.D.2022 - Gdańsk Oliwa -
bullet2023.01.01 - MOWA TRONOWA NOWOROCZNA -

A.D.2022

bullet2022.12.20 - EDYKT KRÓLEWSKI O TYTULATURZE KRÓLA I HERALDYCE KRÓLEWSKIEJ -
bullet2022.12.08 - UNIWERSAŁ III WICI NA NADZW. RADĘ SENATU - GDAŃSK OLIWA - 10 grudnia A.D.2022 -
bullet2022.12.07 - UNIWERSAŁ II WICI NA NADZW. RADĘ SENATU - GDAŃSK OLIWA - 10 grudnia A.D.2022 -
bullet2022.12.06 - UNIWERSAŁ I WICI NA NADZW. RADĘ SENATU - GDAŃSK OLIWA - 10 grudnia A.D.2022 -
bullet2022.11.23 - UNIWERSAŁ - WICI na I SESJĘ SENATU MAŁOPOLSKI - 27 listopada A.D.2022 -
bullet2022.11.10 - SUMARIUSZ LXI RADY KRÓLEWSKIEJ - PŁOWCE - 29 października A.D.2022 -
bullet2022.10.05 - UNIWERSAŁ TRZECICH WICI NA SEJM MAŁOPOLSKI - KRAKÓW - 8 października A.D.2022 -
bullet2022.10.01 - UNIWERSAŁ DRUGICH WICI NA SEJM MAŁOPOLSKI - KRAKÓW - 8 października A.D.2022 -
bullet2022.09.26 - UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI NA SEJM MAŁOPOLSKI - KRAKÓW - 8 października A.D.2022 -
bullet2022.08.06 - TRZECIE WICI NA SEJM POMORZA KASZUBSKIEGO - KROKOWA - 9 sierpnia A.D.2022 -
bullet2022.08.04 - DRUGIE WICI NA SEJM POMORZA KASZUBSKIEGO - KROKOWA - 9 sierpnia A.D.2022 -
bullet2022.07.30 - PIERWSZE WICI NA SEJM POMORZA KASZUBSKIEGO - KROKOWA - 9 sierpnia A.D.2022 -
bullet2022.07.11 - EDYKT O ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKACH 11 LIPCA A.D.1943; O ŚWIĘTEJ ZIEMI WOŁYŃSKIEJ -
bullet2022.06.07 - TRZECIE WICI NA IX NADZW. RADĘ SENATU - CEDYNIA - 11 czerwca A.D.2022 -
bullet2022.05.30 - DRUGIE WICI NA IX NADZW. RADĘ SENATU - CEDYNIA - 11 czerwca A.D.2022 -
bullet2022.05.23 - PIERWSZE WICI NA IX NADZW. RADĘ SENATU - CHOJNA - 11 czerwca A.D.2022 -
bullet2022.05.02 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE PIERWSZOTERCJALNE na 3 maja A.D.2022 - 
bullet2022.04.25 - PROKLAMACJA RUCHU SPOŁECZNEGO "ZJEDNOCZENIE NARODOWE POLAKÓW UNITAS"  - 
bullet2022.04.19 - EDYKT KRÓLEWSKI O SAMORZĄDOWCACH - KOLABORANTACH; O PRAWIE STANOWIONYM - 
bullet2022.03.09 - LIST OTWARTY - ODEZWA KRÓLEWSKA DO KRÓLEWSKICH SAMORZĄDOWCÓW - 
bullet2022.02.22 - ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDOWA -
bullet2022.02.22 - TRZECIE WICI NA VIII NADZW. RADĘ SENATU - Gdańsk Oliwa - 25 luty A.D.2022 -
bullet2022.02.20 - DRUGIE WICI NA VIII NADZW. RADĘ SENATU - Gdańsk Oliwa - 25 luty A.D.2022 -
bullet2022.02.18 - EDYKT TRYBUNALSKI -
bullet2022.02.10 - PIERWSZE WICI NA VIII NADZW. RADĘ SENATU - Gdańsk Oliwa - 25 luty A.D.2022 -
bullet2022.02.07 - KRÓLEWSKIE NOMINACJE -
bullet2022.01.27 - KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA -
bullet2022.01.16 - DELIBERACJE KRÓLEWSKIE O NOWYM USTROJU POLSKI -

A.D.2021

bullet2021.12.31 - NOMINACJA STAROSTY GENERALNEGO ZIEMI RAWSKIEJ - J.W. DARIUSZ ŁASKA -
bullet2021.12.29 - DIARIUSZ VII NADZW. RADY SENATU  - GNIEW - 18 grudnia A.D.2021 -
bullet2021.12.16 - UNIWERSAŁ III WICI NA VII NADZW. RADĘ SENATU - GNIEW -
bullet2021.12.16 - KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA -
bullet2021.12.15 - UNIWERSAŁ II WICI NA VII NADZW. RADĘ SENATU - GNIEW -
bullet2021.12.14 - UNIWERSAŁ I WICI NA VII NADZW. RADĘ SENATU - GNIEW -
bullet2021.11.25 - III ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ USTROJOWĄ "CONSTITUTIO CIVITATIS" - 27 listopada A.D.2021 -
bullet2021.11.16 - II ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ USTROJOWĄ "CONSTITUTIO CIVITATIS" - 27 listopada A.D.2021 -
bullet2021.11.15 - I ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ USTROJOWĄ "CONSTITUTIO CIVITATIS" - 27 listopada A.D.2021 -
bullet2021.11.24 - SUMMARIUSZ LX RADY KRÓLEWSKIEJ - 30 października A.D.2021 - Płowce -
bullet2021.11.05 - ŚLUBY BRZESKIE HOMAGIALNE INTRONIZACYJNE SKRÓCONE -
bullet2021.11.04 - ŚLUBY BRZESKIE HOMAGIALNE INTRONIZACYJNE PEŁNE -
bullet2021.10.21 - KRÓLEWSKI EDYKT JAWORZNICKI O SUWERENNOŚCI ENERGETYCZNEJ POLSKI -
bullet2021.09.28 - KONKLUZJE VII ZJAZDU KATOLICKIEGO - SŁAWNO - 12-14 września A.D.2021 -
bullet2021.09.27 - DIARIUSZ VI NAZW. RADY SENATU - SŁAWNO - 14 września A.D.2021 -
bullet2021.09.21 - ODEZWA RZUCEWSKA -
bullet2021.09.09 - UNIWERSAŁ III WICI NA VI NADZW. RADĘ SENATU - SŁAWNO -
bullet2021.09.08 - UNIWERSAŁ II WICI NA VI NADZW. RADĘ SENATU - SŁAWNO -
bullet2021.09.07 - UNIWERSAŁ I WICI NA VI NADZW. RADĘ SENATU - SŁAWNO -
bullet2021.09.06 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA II ZJAZD STAROSTÓW - RZUCEWO - 15 września A.D.2021 -
bullet2021.09.06 - EDYKT KRÓLEWSKI SAMORZĄDOWY - ORDYNACJA WYBORCZA -
bullet2021.08.30 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE WRZEŚNIOWE -
bullet2021.08.25 - KRÓLEWSKI KOMUNIKAT SPECJALNY -
bullet2021.08.19 - UNIWERSAŁ III WICI NA V NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GNIEWKOWO - 21 sierpnia A.D.2021 -
bullet2021.08.17 - UNIWERSAŁ II WICI NA V NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GNIEWKOWO - 21 sierpnia A.D.2021 -
bullet2021.08.16 - UNIWERSAŁ I WICI NA V NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GNIEWKOWO - 21 sierpnia A.D.2021 -
bullet2021.08.12 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI ZWOŁUJĄCY WŁADZE DUCHOWNĄ ORAZ ŚWIECKĄ na Zjazd w Łęczycy A.D.2021 "Clerus & Secularus" -
bullet2021.08.10 - LIST OTWARTY Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO" do TK W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENCKICH A.D.2020 -
bullet2021.08.06 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO TK W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENCKICH A.D.2020 -
bullet2021.07.14 - UNIWERSAŁ III WICI NA IV NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 17 lipca A.D.2021 -
bullet2021.07.13 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM POMORZA - 16 LIPCA A.D.2021 - SŁAWNO -
bullet2021.07.12 - UNIWERSAŁ II WICI NA IV NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 17 lipca A.D.2021 -
bullet2021.07.12 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM POMORZA - 16 LIPCA A.D.2021 - SŁAWNO -
bullet2021.07.10 - UNIWERSAŁ I WICI NA IV NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 17 lipca A.D.2021 -
bullet2021.07.10 - KRÓLEWSKA KONWOKACJA NA KONGRES SŁOWIAŃSKI - 16 LIPCA A.D.2021 - SŁAWNO -
bullet2021.07.07 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM POMORZA - 16 LIPCA A.D.2021 - SŁAWNO -
bullet2021.06.28 - EDYKT O ZŁOŻENIU Z URZĘDU PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY - 28 CZERWCA A.D.2021 -
bullet2021.06.23 - UNIWERSAŁ III WICI NA III NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - CHOJNA - 26 CZERWCA A.D.2021 -
bullet2021.06.22 - UNIWERSAŁ II WICI NA III NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - CHOJNA - 26 CZERWCA A.D.2021 -
bullet2021.06.22 - ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH -
bullet2021.06.21 - UNIWERSAŁ I WICI NA III NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - CHOJNA - 26 CZERWCA A.D.2021 -
bullet2021.05.27 - O NADANIU NAZWY "ZIEMIA SAMBORSKA - SAMBORIA" -
bullet2021.05.26 - APEL KRÓLEWSKI CHĘCIŃSKI -
bullet2021.05.25 - EDYKT KRÓLEWSKI "O NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ I MAJĄTKOWEJ" - 25 maja A.D.2021 -
bullet2021.05.20 - EDYKT KRÓLEWSKI "O LASACH NASZYCH KRÓLEWSKICH" - 20 maja A.D.2021 -
bullet2021.05.04 - UCHWAŁY I NADZW. RADY SENATU - GDAŃSK OLIWA - 26 luty A.D.2021 -
bullet2021.05.03 - DIARIUSZ I NADZW. RADY SENATU - GDAŃSK OLIWA - 26 luty A.D.2021 -
bullet2021.04.23 - UNIWERSAŁ III WICI NA II NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 8 MAJA A.D.2021 -
bullet2021.04.06 - EDYKT KRÓLEWSKI O ORGANIZACJI ZIEM SEJMIKOWYCH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEHO-LEHII -
bullet2021.03.31 - UNIWERSAŁ II WICI NA II NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 8 MAJA A.D.2021 -
bullet2021.03.24 - EDYKT KRÓLEWSKI O ORGANIZACJI ZIEM SEJMIKOWYCH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEHO-LEHII -
bullet2021.03.24 - EDYKT KRÓLEWSKI O USTANOWIENIU ŚWIĘTA SAMORZĄDNOŚCI SEJMIKOWEJ ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII -
bullet2021.03.21 - UNIWERSAŁ I WICI - DELIBERACJA KRÓLEWSKA NA II RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - RADZIEJOWICE -
bullet2021.03.17 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE "URBI ET ORBI - PRZESŁANIE OGNISTYCH WICI" -
bullet2021.02.24 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI O POWOŁANIU DO ŻYCIA PONADPARTYJNEGO REFORMATORSKIEGO RUCHU SPOŁECZNEGO "RADŁO" -
bullet2021.02.20 - TRZECIA DELIBERACJA KRÓLEWSKA NA VII RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII -
bullet2021.02.19 - MEMORIAŁ NA II ŚWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN -
bullet2021.02.08 - DRUGA DELIBERACJA KRÓLEWSKA NA VII RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII -
bullet2021.01.28 - PIERWSZA DELIBERACJA KRÓLEWSKA NA VII RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII -
bullet2021.01.20 - EDYKT KRÓLEWSKI O USTANOWIENIU ŚWIĘTA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII -
bullet2021.01.14 - AKT PROTEKCJI A.D.2021 -

A.D.2020

bullet2020.12.30 - AKT INKORPORACJI SAMBII & POŁABIA DO KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII -
bullet2020.12.24 - EDYKT - ORĘDZIE BOŻONARODZENIOWE A.D.2020 -
bullet2020.12.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY ELEKTORSKI NAJJ. RZECZPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GOLUB-DOBRZYŃ - 12 grudnia A.D.2020 -
bullet2020.12.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY ELEKTORSKI NAJJ. RZECZPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GOLUB-DOBRZYŃ - 12 grudnia A.D.2020 -
bullet2020.12.01 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY ELEKTORSKI NAJJ. RZECZPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GOLUB-DOBRZYŃ - 12 grudnia A.D.2020 -
bullet2020.11.26 - EDYKT O SEJMIKACH POWIATOWYCH ZIEMSKICH I GRODOWYCH  -
bullet2020.11.21 - EDYKT O CAŁKOWITYM ZAKAZIE SZTUCZNEJ MODYFIKACJI GENETYCZNEJ ROŚLIN, ZWIERZĄT I LUDZI  -
bullet2020.11.10 - EDYKT LISTOPADOWY NA DZIEŃ ŚW. LEONA -
bullet2020.09.21 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PACYFIKACYJNY NAJJ. RZECZPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO - ORLA - 22-23 września A.D.2020 -
bullet2020.09.18 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PACYFIKACYJNY NAJJ. RZECZPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO - ORLA - 22-23 września A.D.2020 -
bullet2020.09.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PACYFIKACYJNY NAJJ. RZECZPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO - ORLA - 22-23 września A.D.2020 -
bullet2020.07.31 - PROJEKT KONSTYTUCYI O USTROJU PAŃSTWA -
bullet2020.07.29 - III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 2-4 sierpnia A.D.2020 -
bullet2020.07.21 - II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 2-4 sierpnia A.D.2020 -
bullet2020.07.15 - I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 2-4 sierpnia A.D.2020 -
bullet2020.05.05 - TRZECIE WICI NA ZJAZD STĘŻYCKI ELEKTORSKI WYBORCZY - RYKI - 7 lipca A.D.2020 -
bullet2020.05.03 - DRUGIE WICI NA ZJAZD STĘŻYCKI ELEKTORSKI WYBORCZY - RYKI - 7 lipca A.D.2020 -
bullet2020.05.01 - PIERWSZE WICI NA ZJAZD STĘŻYCKI ELEKTORSKI WYBORCZY - RYKI - 7 lipca A.D.2020 -
bullet2020.06.21 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY W PARCZEWIE - 24 CZERWCA A.D.2020 -
bullet2020.06.19 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY W PARCZEWIE - 24 CZERWCA A.D.2020 -
bullet2020.06.18 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY W PARCZEWIE - 24 CZERWCA A.D.2020 -
bullet2020.06.05 - EDYKT KRÓLEWSKI - "AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA" -
bullet2020.06.03 - TRZECIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY - 5 czerwca A.D.2020 -
bullet2020.06.01 - DRUGIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY - 5 czerwca A.D.2020 -
bullet2020.05.27 - PIERWSZE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY - 5 czerwca A.D.2020 -
bullet2020.05.23 - EDYKT KRÓLEWSKI O INKORPORACJI ZIEM II RP & III RP DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2020.05.01 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE PIERWSZO-TERCJALNE -
bullet2020.04.14 - ODEZWA KRÓLEWSKA - "TRZEBA, ABYŚCIE NARODZILI SIĘ NA NOWO!" -
bullet2020.03.30 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI NA ODNAWIANIE ŚLUBÓW LWOWSKICH W KWIETNIU A.D.2020 -
bullet2020.03.12 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI DOT . EPIDEMII CORONA-WIRUSA Z 12 MARCA A.D.2020 -
bullet2020.02.26 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM POMORZA W WEJHEROWIE W DNIU 28 LUTEGO A.D.2020 -
bullet2020.02.25 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM POMORZA W WEJHEROWIE W DNIU 28 LUTEGO A.D.2020 -
bullet2020.02.22 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM POMORZA W WEJHEROWIE W DNIU 28 LUTEGO A.D.2020 -
bullet2020.02.12 - KONSTYTUCYA PŁOWIECKA ZJEDNOCZENIOWA - 20 STYCZNIA A.D.2020 -
bullet2020.02.12 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO PREKORONACYJNEGO - XIV SESJA - PŁOWCE -
bullet2020.01.16 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY W PŁOWCACH W DNIU 20 STYCZNIA A.D.2020 -
bullet2020.01.14 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY W PŁOWCACH W DNIU 20 STYCZNIA A.D.2020 -
bullet2020.01.13 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY W PŁOWCACH W DNIU 20 STYCZNIA A.D.2020 -
bullet2020.01.09 - EDYKT KRÓLEWSKI - AKT EREKCYJNY INSTYTUTU STANISŁAWA -

A.D.2019

bullet2019.12.31 - ORĘDZIE NOWOROCZNE NA 2020 ROK KRÓLA POLSKI -
bullet2019.12.18 - EDYKT W SPRAWIE ORGANIZACJI ZIEM SEJMIKOWYCH - SEJMIKI SENATORSKIE -
bullet2019.12.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM WALNY W SIERAKOWIE W DNIU 14 GRUDNIA A.D.2019 -
bullet2019.12.05 - EDYKT KRÓLEWSKI "SŁOWIAŃSKI RZYM" -
bullet2019.12.05 - EDYKT KRÓLEWSKI "CHRISTIANITAS" -
bullet2019.12.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM WALNY W SIERAKOWIE W DNIU 14 GRUDNIA A.D.2019 -
bullet2019.11.26 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM WALNY W SIERAKOWIE W DNIU 14 GRUDNIA A.D.2019 -
bullet2019.11.25 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO MARSZAŁKA SEJMU, SENATU, PREMIERA RZĄDU III RP W SPRAWIE NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY I SPOTKANIA -
bullet2019.10.19 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO SZ.P. ANDRZEJA DUDY W SPRAWIE REFORM USTROJOWYCH I SPOTKANIA -
bullet2019.10.11 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE "BYĆ ALBO NIE BYĆ..." Z 11 PAŹDZIERNIKA A.D.2019 -
bullet2019.10.03 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM WALNY W LICHENIU STARYM W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA A.D.2019 -
bullet2019.09.30 - ODEZWA KRÓLEWSKA PAŹDZIERNIKOWA DOBREGO WYBORU A.D.2019 -
bullet2019.09.25 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM WALNY W LICHENIU STARYM W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA A.D.2019 -
bullet2019.09.07 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA Z 7 WRZEŚNIA A.D.2019 NA ZJAZD KATOLICKI -
bullet2019.09.06 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA Z 6 WRZEŚNIA A.D.2019 -
bullet2019.08.31 - ODEZWA KRÓLEWSKA "WRZEŚNIOWA A.D.2019" -
bullet2019.08.27 - ORĘDZIE KRÓLEWSKIE DRUGO-TERCJALNE A.D.2019 -
bullet2019.08.21 - LIST KRÓLEWSKI DO BISKUPÓW POLSKICH -
bullet2019.08.20 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM WALNY W KOLE W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA A.D.2019 -
bullet2019.08.15 - KONKLUZJA - REZOLUCJA RADY SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 13 SIERPNIA A.D.2019 -
bullet2019.08.12 - ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH, SEJMOWYCH I SEYMOWYCH KRÓLESTWA POLSKIEGO - 
bullet2019.07.23 - ODEZWA KRÓLEWSKA "BEZE MNIE NIC UCZYNIĆ NIE MOŻECIE"  -
bullet2019.06.18 - LIST OTWARTY - EDYKT KRÓLEWSKI - DO BISKUPÓW POLSKICH. SPRAWA PRAŁATA ROMANA KNEBLEWSKIEGO - 
bullet2019.06.06 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ, I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS, XIV POSIEDZENIE RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - ZJAZD OLIWSKI POLSKICH ELIT NARODOWYCH -
bullet2019.06.04 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ, I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS, XIV POSIEDZENIE RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2019.05.27 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ, I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS, XIV POSIEDZENIE RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2019.05.14 - ODEZWA KRÓLEWSKA "A URZĄD JEGO NIECH INNY OBEJMIE"  -
bullet2019.05.01 - ORĘDZIE PIERWSZOTERCJALNE A.D.2019 KRÓLA POLSKI -
bullet2019.04.25 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 27 KWIETNIA A.D.2019 -
bullet2019.04.23 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 27 KWIETNIA A.D.2019 -
bullet2019.04.18 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE WIELKANOCNE A.D.2019 -
bullet2019.04.13 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 27 KWIETNIA A.D.2019 -
bullet2019.04.08 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI W SPRAWIE STRAJKU NAUCZYCIELI -
bullet2019.04.06 - TEKS ŚLUBÓW LWOWSKICH ODCZYTANYCH 1 KWIETNIA A.D.2019 W KOLEGIACIE KARTUSKIEJ W KARTUZACH -
bullet2019,03,28 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJMIK GENERALNY POMORZA GDAŃSKIEGO - 1 KWIETNIA A.D.2019 - KARTUZY - - ŚLUBY LWOWSKIE -
bullet2019,03,27 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJMIK GENERALNY POMORZA GDAŃSKIEGO - 1 KWIETNIA A.D.2019 - KARTUZY -
bullet2019.03.27 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA III SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 30 MARCA A.D.2019 -
bullet2019,03,26 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJMIK GENERALNY POMORZA GDAŃSKIEGO - 1 KWIETNIA A.D.2019 - KARTUZY -
bullet2019.03.21 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA III SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 30 MARCA A.D.2019 -
bullet2019.03.20 - EDYKT KRÓLEWSKI z 20 marca A.D.2019 - "O WYCHOWANIU DO ŻYCIA PUBLICZNEGO" -
bullet2019.03.07 - EDYKT KRÓLEWSKI - INFAMIA DLA WROGÓW NARODU POLSKIEGO z 7 marca A.D.2019 -
bullet2019.03.06 - MANIFEST WIELKOPOSTNY A.D.2019 KRÓLA POLSKI - 
bullet2019.03.05 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA III SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 30 MARCA A.D.2019 -
bullet2019.02.28 - MOWA TRONOWA NA OTWARCIE XLVIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - CZY I JAK GŁOSOWAĆ NA PREZYDENTA GDAŃSKA? -
bullet2019.02.21 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA II SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 23 LUTEGO A.D.2019 -
bullet2019.02.15 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA II SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 23 LUTEGO A.D.2019 -
bullet2019.02.12 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA II SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 23 LUTEGO A.D.2019 -
bullet2019.02.06 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM POMORZA - 9 LUTY A.D.2019 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2019.02.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM POMORZA - 9 LUTY A.D.2019 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2019.01.31 - EDYKT KRÓLEWSKI TRYBUNALSKI Z 31 STYCZNIA A.D.2019 -
bullet2019.01.30 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM POMORZA - 9 LUTY A.D.2019 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2019.01.18 - MOWA TRONOWA NA OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ W GDAŃSKU OLIWIE -
bullet2019.01.17 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA I SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA W DNIU 19 STYCZNIA A.D.2019 -
bullet2019.01.16 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA I SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA W DNIU 19 STYCZNIA A.D.2019 -
bullet2019.01.15 - LISTY KRÓLEWSKIE OTWARTE -
bullet2019.01.15 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA I SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA W DNIU 19 STYCZNIA A.D.2019 -
bullet2019.01.14 - LIST OTWARTY KRÓLEWSKI -
bullet2019.01.10 - MEMORANDUM "O NOWYM ŁADZIE EUROPY - NEO" -
bullet2019.01.04 - KONWOKACJA - III WICI - KRÓLA POLSKI NA I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS - 6 STYCZNIA A.D.2019 - LICHEŃ STARY - MOŻLIWE POSIEDZENIE RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO W DNIU 5 STYCZNIA A.D.2019 W KOLE LUB LICHENIU STARYM -
bullet2019.01.03 - KONWOKACJA - II WICI - KRÓLA POLSKI NA I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS - 6 STYCZNIA A.D.2019 - LICHEŃ STARY -
bullet2019.01.02 - KONWOKACJA - I WICI - KRÓLA POLSKI NA I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS - 6 STYCZNIA A.D.2019 - LICHEŃ STARY -

A.D.2018

bullet2018.12.31 - NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE NA ROK PAŃSKI A.D.2019 -
bullet2018.12.21 - BOŻONARODZENIOWE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE A.D.2018 -
bullet2018.12.18 - EDYKT KRÓLEWSKI GNIEWSKI "O ZERWANIU ŁĄCZNOŚCI Z OBECNYM PAPIESTWEM", "O ODWIECZNYCH PRAWACH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO DO POMORZA BAŁTYCKIEGO", "O WSKRZESZENIU TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA"  -
bullet2018.12.12 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY NA DZIEŃ 15 GRUDNIA A.D.20018 DO GNIEWU -
bullet2018.12.10 - EDYKT KRÓLEWSKI "O BUDŻECIE III RP" -
bullet2018.12.03 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY NA DZIEŃ 15 GRUDNIA A.D.20018 DO GNIEWU -
bullet2018.11.26 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY NA DZIEŃ 15 GRUDNIA A.D.20018 DO GNIEWU -
bullet2018.11.20 - EDYKT KRÓLEWSKI "O UTWORZENIU KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA - KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH" -
bullet2018.11.08 - EDYKT KRÓLEWSKI "O WYBORACH LOKALNYCH III RP", "O KONWERSJI POLAKÓW NA KRÓLESTWO POLSKIE","O MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA A.D.2018" -
bullet2018.10.25 - KONWOKACJA - ZWOŁANIE - III WICI - RADY STANU & RADY KRÓLEWSKIEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO W DNIACH 26-28 PAŹDZIERNIKA A.D.2018 DO LICHENIA STAREGO, SKULSKA, BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO - - Tekst Ślubów Brzeskich    
bullet2018.10.24 - KONWOKACJA - ZWOŁANIE - II WICI - RADY STANU & RADY KRÓLEWSKIEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO W DNIACH 26-28 PAŹDZIERNIKA A.D.2018 DO LICHENIA STAREGO, PŁOWIEC, BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO - - Tekst Ślubów Brzeskich    
bullet2018.10.22 - KONWOKACJA - ZWOŁANIE - I WICI - RADY STANU & RADY KRÓLEWSKIEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO W DNIACH 26-28 PAŹDZIERNIKA A.D.2018 DO LICHENIA STAREGO, PŁOWIEC, BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO -
bullet2018.10.04 - ORĘDZIE KRÓLEWSKIE NA 4 PAŹDZIERNIKA A.D.2018 -
bullet2018.09.25 - EDYKT KRÓLEWSKI "O MORDZIE SĄDOWYM JEZUSA CHRYSTUSA DOKONANYM PRZEZ ŻYDÓW WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU Z IMPERIUM RZYMSKIM" -
bullet2018.09.20 - UNIWERSAŁ - WICI NA I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE COLLOQUIUM CHARITATIVUM ORAZ NA VII POSIEDZENIE RADY POKOJU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2018.09.10 - UNIWERSAŁ III WICI NA IV ZJAZD KATOLICKI DO LICHENIA STAREGO W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018 -
bullet2018.08.31 - EDYKT KRÓLEWSKI "O PRZEJĘCIU POCZTY POLSKIEJ S.A. W SKŁAD DÓBR KRÓLEWSKICH" -
bullet2018.08.21 - UNIWERSAŁ II WICI NA IV ZJAZD KATOLICKI DO LICHENIA STAREGO W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018 -
bullet2018.08.12 - UNIWERSAŁ I WICI NA IV ZJAZD KATOLICKI DO LICHENIA STAREGO W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018 -
bullet2018.07.26 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM POMORZA W TRZEBIATOWIE - 29 LIPCA A.D.2018 -
bullet2018.07.25 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI NA VIII POSIEDZENIE RADY STANU ORAZ NA WENEDYJSKI CONVENT POKOJU NA DZIEŃ 28 LIPCA A.D.2018 DO SZCZECINA -
bullet2018.07.24 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM POMORZA W TRZEBIATOWIE - 29 LIPCA A.D.2018 -
bullet2018.07.23 - STANOWISKO KRÓLA POLSKI W SPRAWIE REFERENDUM ZARZĄDZONEGO PRZEZ PREZYDENTA III RP Sz.P. Andrzeja Dudę -
bullet2018.07.23 - EDYKT KRÓLEWSKI NOWELIZACJA KONSTYTUCJI "CHRISTIANITAS" -
bullet2018.07.17 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM POMORZA W TRZEBIATOWIE - 28 LIPCA A.D.2018 -
bullet2018.07.14 - ODEZWA KRÓLEWSKA "NA SPOTKANIE WŁODZIMIERZA PUTINA I DONALDA TRUMPA 16 LIPCA A.D.2018 W HELSINKACH" -
bullet2018.07.11 - KONSTYTUCYA NA 11 LIPCA -
bullet2018.07.06 - KONWOKACJA NA XXIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA RAWSKO-MAZOWIECKI KONWENT POKOJU - III WICI -
bullet2018.07.04 - KONWOKACJA NA XXIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA RAWSKO-MAZOWIECKI KONWENT POKOJU - II WICI -
bullet2018.07.02 - KONWOKACJA NA XXIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA RAWSKO-MAZOWIECKI KONWENT POKOJU - I WICI -
bullet2018.06.30 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE "NA PÓŁROCZE A.D.2018" -
bullet2018.06.28 - MEMORIAŁ KRÓLA POLSKI -
bullet2018.06.13 - KONWOKACJA - III WICI - NA NA RADĘ KRÓLEWSKĄ I MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU - 17 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.06.13 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM WALNY INGRESOWY KONSTYTUCYJNY DO LICHEŃ STARY NA 15-16 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.06.07 - ODEZWA KRÓLEWSKA "O NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA I NIEPOKALANYM SERCU MARYI" Z 7 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.30 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM WALNY KORONACYJNY KONSTYTUCYJNY DO LICHEŃ STARY NA 15-16 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.27 - WPIS DO VOLUMINA LEGUM UCHWAŁ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.05.26 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO PACYFIKACYJNEGO - GDAŃSK OLIWA - V POSIEDZENIE - 25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.05.23 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM WALNY KORONACYJNY KONSTYTUCYJNY DO LICHEŃ STARY NA 15-16 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.22 - KONWOKACJA - II WICI - NA NA RADĘ KRÓLEWSKĄ I MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU - 14 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.15 - KONWOKACJA - I WICI - NA RADĘ KRÓLEWSKĄ I MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU - 14 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.14 - KONWOKACJA - III WICI - NA ŚLĄSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - 20 MAJA A.D.2018 -
bullet2018.05.12 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO PACYFIKACYJNEGO - GDAŃSK OLIWA - I POSIEDZENIE - 23 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.04.30 - MANIFEST PRZEDZJAZDOWY NA POKOJOWY ZJAZD OLIWSKI -
bullet2018.04.20 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ III WICI - SUPLEMENT - NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO GDAŃSKA OLIWY NA 23-25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.04.18 - ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 - WARSZAWA - Katedra koronacyjna pw. św. Jana Chrzciciela -
bullet2018.04.14 - ODEZWA KRÓLEWSKA "Succisa Virescit" z 14 kwietnia A.D.2018 -
bullet2018.04.11 - KONWOKACJA - II WICI - NA ŚLĄSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - 19 MAJA A.D.2018 -
bullet2018.04.10 - SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ - KRAKÓW -   Załącznik Nr 1 -   Załącznik Nr 2 -
bullet2018.04.07 - ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 - MYSZKÓW -
bullet2018.04.04 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO GDAŃSKA OLIWY NA 23-25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.04.01 - ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 - ŻARKI - LEŚNIÓW -
bullet2018.03.29 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE WIELKANOCNE -
bullet2018.03.28 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO SZCZECINA NA 7 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.03.21 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KRAKÓW - W DNIU 24 MARCA A.D.2018 -
bullet2018.03.20 - LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH -   Załącznik Nr 1 -     Załącznik Nr 2 -
bullet2018.03.19 - EDYKT KRÓLEWSKI "O LIKWIDACJI EPISKOPATU POLSKI. O POWOŁANIU DO ŻYCIA EPISKOPATU KRÓLESTWA POLSKIEGO".
bullet2018.03.16 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KRAKÓW - W DNIU 24 MARCA A.D.2018 -
bullet2018.03.16 - PERSONALIS KRÓLEWSKIE - NOMINACJE I DYMISJE z 16 marca A.D.2018 -
bullet2018.03.15 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA PODKARPACKI (RUSKI) GENERALNY CONVENT POKOJU - KROSNO - W DNIU 14 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.03.14 - EVENTUS - WIZYTA KRÓLEWSKA W NIH WARSZAWA - 27 LUTEGO A.D.2018 -
bullet2018.03.07 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO SZCZECINA NA 7 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.03.06 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KRAKÓW - W DNIU 24 MARCA A.D.2018 -
bullet2018.03.02 - SUMMARIUSZ LUBUSKIEGO GENERALNEGO CONVENTU POKOJU - SZPROTAWA - 20 styczeń A.D.2018 -
bullet2018.02.22 - SUMMARIUSZ RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - 15 LUTY A.D.2018 - SZCZECIN -
bullet2018.02.14 - EDYKT KRÓLEWSKI - NOVELA I - 'O FINANSACH KRÓLEWSKICH" -
bullet2018.02.14 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ, RADY POKOJU, RADY STANU ORAZ NA POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - SZCZECIN - KAMIEŃ POMORSKI - W DNIACH 15-17 LUTEGO A.D.2018 -
bullet2018.02.13 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - SZCZECIN - W DNIACH 15-17 LUTEGO A.D.2018 -
bullet2018.02.13 - SUMMARIUSZ RADY STANU - VI POSIEDZENIE - ZIELONA GÓRA - 19 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.02.12 - ZAPROSZENIE KRÓLEWSKIE NA POKOJOWY ZJAZD OLIWSKI - 
bullet2018.02.10 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - SZCZECIN - NA DZIEŃ 16-17 LUTEGO A.D.2018 -
bullet2018.02.05 - ODEZWA KRÓLA POLSKI DO PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY -
bullet2018.02.05 - EDYKT KRÓLEWSKI "O WROGACH NARODU POLSKIEGO" -
bullet2018.02.02 - RECES KRÓLEWSKI "KRÓL POLSKI A IZRAEL I USA" -   
bullet2018.01.31 - EDYKT KRÓLEWSKI 'O FINANSACH KRÓLEWSKICH" -
bullet2018.01.30 - ODEZWA KRÓLEWSKA NA 1000-LECIE POKOJU W BUDZISZYNIE -
bullet2018.01.17 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ LUBUSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - ZIELONA GÓRA - SZPROTAWA - NA DZIEŃ 20 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.16 - SUMMARIUSZ Z III POSIEDZENIA RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - 2018.01.06 - 
bullet2018.01.12 - UCHWAŁY XX POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - LICHEŃ STARY - 2018.01.06 -
bullet2018.01.12 - SUMMARIUSZ XX POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - LICHEŃ STARY - 2018.01.06 - 
bullet2018.01.09 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ LUBUSKI CONVENT POKOJU - ZIELONA GÓRA - SZPROTAWA - NA DZIEŃ 20 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.09 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ LUBUSKI CONVENT POKOJU - ZIELONA GÓRA - SZPROTAWA - NA DZIEŃ 20 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.06 - AKT NOMINACYJNY KRÓLA POLSKI NA PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS DLA J.E. abpa JANA PAWŁA LENGA -
bullet2018.01.04 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA XX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ, V POSIEDZENIE RADY STANU ORAZ III POSIEDZENIE RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - NA DZIEŃ 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.03 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA XX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ III POSIEDZENIE RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - NA DZIEŃ 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.02 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA XX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ III POSIEDZENIE RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - NA DZIEŃ 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.02 - EDYKT KRÓLEWSKI "O OCHRONIE PODDANYCH" z 2 stycznia A.D.2018 -

A.D.2017

bullet2017.12.10 - SUMMARIUSZ II POSIEDZENIA RADY POKOJU - ŚWIĘTY KRZYŻ - 
bullet2017.12.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECICH WICI - ZWOŁUJĄCY TRZYDNIOWY SEJM WALNY W DNIACH 14-16 GRUDNIA A.D.2017 DO CZERNEJ -
bullet2017.12.08 - SUMMARIUSZ XIX POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - ŚWIĘTY KRZYŻ - 
bullet2017.12.04 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY TRZYDNIOWY SEJM WALNY W DNIACH 14-16 GRUDNIA A.D.2017 DO CZERNEJ -
bullet2017.12.01 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D.2017 - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.11.30 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - III WICI - NA XIX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ II POSIEDZENIE RADY POKOJU - ŚWIĘTY KRZYŻ - NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D.2017 -
bullet2017.11.30 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D.2017 - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.11.29 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - II WICI - NA XIX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ II POSIEDZENIE RADY POKOJU - ŚWIĘTY KRZYŻ - NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D.2017 -
bullet2017.11.28 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D.2017 - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.11.27 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - I WICI - NA XIX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ II POSIEDZENIE RADY POKOJU - ŚWIĘTY KRZYŻ - NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D.2017 -
bullet2017.11.25 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO - DARŁOWO - 22-24 KWIETNIA A.D.2016 -
bullet2017.11.23 - SUMMARIUSZ I POSIEDZENIA RADY POKOJU - DROHICZYN -
bullet2017.11.22 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI W SPRAWIE PROJEKTU "DOM PLUS DLA RDZENNYCH POLAKÓW" -
bullet2017.11.21 - SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ Z OBRAD 18 LISTOPADA A.D.2017 -
bullet2017.11.16 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - III WICI - NA XVIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ I POSIEDZENIE RADY POKOJU - DROHICZYN - NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D.2017 -
bullet2017.11.15 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY PODLASIA NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D.2017 DO DROHICZYNA -
bullet2017.11.14 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - II WICI - NA XVIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ I POSIEDZENIE RADY POKOJU - DROHICZYN - NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D.2017 -
bullet2017.11.14 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY PODLASIA NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D.2017 DO DROHICZYNA -
bullet2017.11.13 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY TRZYDNIOWY SEJM WALNY W DNIACH 13-15 GRUDNIA A.D.2017 DO CZERNEJ -
bullet2017.11.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY PODLASIA NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D.2017 DO DROHICZYNA -
bullet2017.11.09 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - I WICI - NA XVIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ I POSIEDZENIE RADY POKOJU - DROHICZYN - NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D.2017 -
bullet2017.11.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAŁOPOLSKI NA DZIEŃ 4 LISTOPADA A.D.2017 DO OLKUSZA -
bullet2017.10.30 - ŚLUBY BRZESKIE A.D.2017 -
bullet2017.10.30 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAŁOPOLSKI NA DZIEŃ 4 LISTOPADA A.D.2017 DO OLKUSZA -
bullet2017.10.23 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - III WICI - NA XVII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - PŁOWCE - NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA A.D.2017 -
bullet2017.10.23 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY KUJAW NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 DO RADZIEJOWA -
bullet2017.10.20 - MEMORANDUM KRÓLEWSKIE "PAX VOBISCUM - PAX OLIVIENSIS" z 14 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 -
bullet2017.10.19 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAŁOPOLSKI NA DZIEŃ 4 LISTOPADA A.D.2017 DO OLKUSZA -
bullet2017.10.19 - EDYKT KRÓLEWSKI "O PRZYWRÓCENIU INFAMII I BANICJI" Z 20 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 -
bullet2017.10.18 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - II WICI - NA XVII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - PŁOWCE - NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA A.D.2017 -
bullet2017.10.17 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY KUJAW NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 DO RADZIEJOWA -
bullet2017.09.29 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY KUJAW NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 DO RADZIEJOWA -
bullet2017.09.24 - LIST OTWARTY DO POLSKICH BISKUPÓW -   
bullet2017.09.05 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA A.D. 2017 DO KOŁA -
bullet2017.08.31 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA A.D. 2017 DO KOŁA -
bullet2017.08.23 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA A.D. 2017 DO KOŁA -
bullet2017.08.16 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI z 16 sierpnia A.D. 2017 O PLANACH KRÓLESTWA POLSKIEGO W II PÓŁROCZU 2017 ROKU -
bullet2017.08.01 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI z 1 sierpnia A.D. 2017 -
bullet2017.07.12 - TRZECIA KONWOKACJA KRÓLA POLSKI NA XII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ I V POSIEDZENIE RADY WOJENNEJ - 15 LIPIEC A.D.2017 - PUCK -
bullet2017.07.08 - DRUGA KONWOKACJA KRÓLA POLSKI NA XII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ I V POSIEDZENIE RADY WOJENNEJ - 15 LIPIEC A.D.2017 - PUCK -
bullet2017.07.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NA DZIEŃ 14 LIPCA A.D. 2017 DO GIETRZWAŁDU -
bullet2017.07.05 -  UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NA DZIEŃ 14 LIPCA A.D. 2017 DO GIETRZWAŁDU -
bullet2017.07.04 - RELACYJNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI Z 4 lipca A.D. 2017 -
bullet2017.06.25 - EDYKT KRÓLEWSKI - "O OCHRONIE DZIECI W KRÓLESTWIE POLSKIM" -
bullet2017.06.24 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ (POLAKÓW-LECHITÓW) NA DZIEŃ 1 LIPCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.06.18 - MEMORANDUM KRÓLA POLSKI "W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO PORZĄDKU XXI WIEKU I ODBUDOWIE WIELKIEJ LECHII" z 18 CZERWCA A.D. 2017 -
bullet2017.06.15 -  UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NA DZIEŃ 14 LIPCA A.D. 2017 DO GIETRZWAŁDU -
bullet2017.06.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ (POLAKÓW-LECHITÓW) NA DZIEŃ 1 LIPCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.05.26 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ (POLAKÓW-LECHITÓW) NA DZIEŃ 1 LIPCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.05.16 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA NA DZIEŃ 20 MAJA A.D. 2017 DO PŁOCKA -
bullet2017.05.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA NA DZIEŃ 20 MAJA A.D. 2017 DO PŁOCKA -
bullet2017.05.04 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA NA DZIEŃ 20 MAJA A.D. 2017 DO PŁOCKA -
bullet2017.05.O3 - 3-MAJOWE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI -
bullet2017.04.28 - KONSTATACJE II POSIEDZENIA RADY WOJENNEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - PRZEMYŚL - 28 kwietnia A.D. 2017 -
bullet2017.04.24 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY LACHÓW - PODKARPACIA I ROZTOCZA NA DZIEŃ 29 KWIETNIA A.D. 2017 DO PRZEMYŚLA -
bullet2017.04.20 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY LACHÓW - PODKARPACIA I ROZTOCZA NA DZIEŃ 29 KWIETNIA A.D. 2017 DO PRZEMYŚLA -
bullet2017.04.13 - WIELKANOCNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI -
bullet2017.04.11 - MANIFEST KRÓLEWSKI WYBORU z 11 KWIETNIA A.D. 2017 -
bullet2017.04.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY PODKARPACIA I ROZTOCZA NA DZIEŃ 29 KWIETNIA A.D. 2017 DO ŁAŃCUTA -
bullet2017.03.29 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY NADODRZA W DNIU 1 KWIETNIA A.D. 2017 DO SZCZECINA -
bullet2017.03.27 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY NADODRZA W DNIU 1 KWIETNIA A.D. 2017 DO SZCZECINA -
bullet2017.03.21 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY NADODRZA W DNIU 1 KWIETNIA A.D. 2017 DO SZCZECINA -
bullet2017.03.14 - TRZECIE ZWOŁANIE VIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ I II POSIEDZENIA RZĄDU DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY NA 17 MARCA A.D. 2017 -
bullet2017.03.14 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA W DNIU 18 MARCA A.D. 2017 DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY -
bullet2017.03.09 - DRUGIE ZWOŁANIE VIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ I II POSIEDZENIA RZĄDU DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY NA 17 MARCA A.D. 2017 -
bullet2017.03.09 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA W DNIU 18 MARCA A.D. 2017 DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY -
bullet2017.03.06 - PIERWSZE ZWOŁANIE VIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ I II POSIEDZENIA RZĄDU DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY NA 17 MARCA A.D. 2017 -
bullet2017.03.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA W DNIU 18 MARCA A.D. 2017 DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY -
bullet2017.02.21 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY POMORZA W DNIU 25 LUTEGO A.D. 2017 DO WEJHEROWA -
bullet2017.02.21 - ZWOŁANIE VII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ DO GDAŃSKA  DO OLIWY W DNIU 24 LUTEGO A.D. -
bullet2017.02.13 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY POMORZA W DNIU 25 LUTEGO A.D. 2017 DO WEJHEROWA -
bullet2017.02.07 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY POMORZA W DNIU 25 LUTEGO A.D. 2017 DO WEJHEROWA -
bullet2017.02.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI ZWOŁUJĄCY SEJMY GENERALNE W 2017 ROKU -
bullet2017.01.16 - EDYKT KRÓLEWSKI - "NA PÓŁROCZE KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2017.01.02 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ ZWOŁUJĄCY VI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - KRUSZWICA - 7 STYCZNIA 2017 -

A.D.2016

bullet2016.12.31 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE NOWOROCZNE -
bullet2016.12.20 - EDYKT KRÓLA POLSKI "O HETMANACH I ADMIRAŁACH" -
bullet2016.12.19 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI "O STANIE III RP" -
bullet2016.12.15 - ROTA ŚLUBOWANIA KRÓLEWSKIEJ "HUSARII KATOLICKIEJ" -
bullet2016.12.06 - EDYKT KRÓLA POLSKI "O ZAKAZIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO" -
bullet2016.12.13 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - 16-17 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.12.10 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - 16-17 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.12.02 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - 16-17 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.11.10 - UNIWERSAŁ NA V POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - 25 LISTOPADA A.D. 2016 -
bullet2016.10.29 - HOMAGIUM KRÓLEWSKIE - ŚLUBY BRZESKIE - 29 października A.D. 2016 -
bullet2016.10.20 - UNIWERSAŁ NA III POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - 28-29 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016 -
bullet2016.10.11 - ORĘDZIE NIEPODLEGŁOŚCI KRÓLA POLSKI Z 11 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016 -
bullet2016.10.02 - UNIWERSAŁ NA II POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - 8 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016 -
bullet2016.09.27 - UCHWAŁY - KONSTYTUCYE SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO - GDAŃSK-OLIWA - 15-17 LIPCA A.D. 2016 -
bullet2016.09.10 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - RYDZYNA - 15-16 WRZEŚNIA A.D.2016 -
bullet2016.09.09 - TRZECIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI W RYDZYNIE -
bullet2016.09.10 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - RYDZYNA - 15-16 WRZEŚNIA A.D.2016 -
bullet2016.08.27 - DRUGIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI W RYDZYNIE -
bullet2016.09.10 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - RYDZYNA - 15-16 WRZEŚNIA A.D.2016 -
bullet2016.08.10 - PIERWSZE WICI NA ZJAZD KATOLICKI W RYDZYNIE -
bullet2016.07.31 - ORĘDZIE INAUGURACYJNE KRÓLA POLSKI -
bullet2016.06.06 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY KONWOKACYJNY ELEKCYJNY -
bullet2016.06.04 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY KONWOKACYJNY ELEKCYJNY -
bullet2016.06.02 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY KONWOKACYJNY ELEKCYJNY -
bullet2016.05.21 - DIARIUSZ SEJMU ŚLĄSKIEGO Z 6 MAJA 2016 ROKU -
bullet2016.05.21 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - 28 MAJ 2016 -
bullet2016.05.20 - TRZECIE WICI NA SEJM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - 27 MAJ 2016 -
bullet2016.05.18 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - 28 MAJ 2016 -
bullet2016.05.17 - DRUGIE WICI NA SEJM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - 27 MAJ 2016 -
bullet2016.05.10 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - 28 MAJ 2016 -
bullet2016.05.02 - PIERWSZE WICI NA SEJM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - 27 MAJ 2016 -
bullet2016.04.30 - UCHWAŁY SEJMU WALNEGO - STARY WIŚNICZ - 19-20 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.04.30 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO - STARY WIŚNICZ - 19-20 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.04.28 - DRUGIE WICI NA SEJM ŚLASKI - III SESJA - 6 MAJ A.D. 2016 -
bullet2016.04.19 - PIERWSZE WICI NA SEJM ŚLASKI - III SESJA - 6 MAJ A.D. 2016 -
bullet2016.04.15 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY KONWOKACYJNY - II SESJA - DARŁOWO - 22-24 KWIETNIA A.D. 2016 -
bullet2016.04.14 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - II SESJA - DARŁOWO - 22-24 KWIETNIA A.D. 2016 -
bullet2016.04.11 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - II SESJA - DARŁOWO - 22-24 KWIETNIA A.D. 2016 -
bullet2016.03.31 - TRZECIE WICI NA SEJM POMORSKI-WENEDYJSKI W WEJHEROWIE W DNIACH 9-10 KWIETNIA 2016 ROKU -
bullet2016.03.29 - DRUGIE WICI NA SEJM POMORSKI-WENEDYJSKI W WEJHEROWIE W DNIACH 9-10 KWIETNIA 2016 ROKU -
bullet2016.03.25 - TRZECIE WICI NA SEJM ZACHODNIOPOMORSKI-WENEDYJSKI W SZCZECINIE - 1-2 KWIECIEŃ 2016 ROKU -
bullet2016.03.23 - DRUGIE WICI NA SEJM ZACHODNIOPOMORSKI-WENEDYJSKI W SZCZECINIE - 1-2 KWIECIEŃ 2016 ROKU -
bullet2016.03.22 - PIERWSZE WICI NA SEJM POMORSKI-WENEDYJSKI W WEJHEROWIE W DNIACH 9-10 KWIETNIA 2016 ROKU -
bullet2016.03.18 - MANIFEST "POLONIAE REGNUM SURGIT - KRÓLESTWO POLSKIE ZMARTWYCHWSTAJE!" -
bullet2016.03.14 - PIERWSZE WICI NA SEJM ZACHODNIOPOMORSKI-WENEDYJSKI W SZCZECINIE - 1-2 KWIECIEŃ 2016 ROKU -
bullet2016.03.11 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY W RYDZYNIE - 18-20 MARZEC 2016 ROKU -

A.D.2015

bullet2015.11.05 - UCHWAŁY-SANCYTY SEJMU WALNEGO W NIEPOŁOMICACH - 3-4 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU -
bullet2015.09.25 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY W NIEPOŁOMICACH W DNIU 3-4 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU -
bullet2015.09.25 - PRELEKCJA MARSZAŁKA SEJMU WALNEGO W JEDLICZACH - czytaj więcej
bullet2015.09.10 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY W NIEPOŁOMICACH W DNIU 3-4 PAŹDZIERNIKA 2015 -
bullet2015.09.10 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY W NIEPOŁOMICACH W DNIU 3-4 PAŹDZIERNIKA 2015 -
bullet2015.07.14 - OFERTA WSPÓŁDZIAŁANIA
bullet2015.07.14 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY W DARŁOWIE ZWOŁANY NA DZIEŃ 18 LIPCA 2015 ROKU -
bullet2015.07.13 - DODATKOWE PYTANIA REFERENDALNE -
bullet2015.07.04 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY W DARŁOWIE ZWOŁANY NA DZIEŃ 18 LIPCA 2015 ROKU -
bullet2015.07.02 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY W DARŁOWIE ZWOŁANY NA DZIEŃ 18 LIPCA 2015 ROKU -
bullet2015.01.20 - UNIWERSAŁ - ZWOŁANIE ZJAZDU W TUMIE - ŁĘCZYCA - TUM -

A.D.2014

bullet2014.10.05 - SEJM WALNY W NIEPOŁOMICACH - KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA
bullet2014.09.30 - ODEZWA -
bullet2014.09.09 - WYRZUCENI Z GNIAZDA -
bullet2014.09.07 - WICI NA SEJMIK ŻYWIECKI
bullet2014.09.07 - UNIWERSAŁ TRZECICH WICI - LELÓW -
bullet2014.08.29 - PARLAMENTARNA FIKCJA -
bullet2014.08.25 - UNIWERSAŁ DRUGIE WICI - ŻYWIEC -
bullet2014.08.20 - UNIWERSAŁ PIERWSZE WICI - SŁAWNO -
bullet2014.08.06 - WIZYTA NIEPOŁOMICE -  UNIWERSAŁ NIEPOŁOMICKI -
bullet2014.07.31 - INSTRUKCJA SEJMIKOWA - MYSZKÓW -
bullet2014.07.21 - UNIWERSAŁ ZWOŁUJĄCY SEJMIKI PRZEDSEJMOWE - SIERADZ -
bullet2014.07.12 - UNIWERSAŁ NA SEJM WALNY - MYSZKÓW -
bullet2014.07.11 - UNIWERSAŁ - ZWOŁANIE ZJAZDU W TUMIE - ZAKLICZYN -
bullet2014.04.05 - WYKŁAD O SEJMIKACH ZIEMSKICH I SEJMIE WALNYM - KRAKÓW

SUPLEMENT

bullet2014.07.05 - MOWA RAFAŁA LESZCZYŃSKIEGO - 1573 -
bullet2014.07.05 - O ZJAZDACH SZLACHECKICH -
bullet2014.07.04 - O SEJMIE SZLACHECKIM - KUTRZEBA -

 

 

Strona główna ] ARCHIWUM NOWIN ]

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

REGNUM POLONIAE-LEHIAE - KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

KRÓL POLSKI-LEHII

SEJM WALNY

1331-2023 © SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KONFEDERACJE GENERALNE & RUCHY & KONFERENCJE

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

 

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA KAZIMIERZOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA GLIWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©RUCH WIENIAWITÓW  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA ŻARECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©RUCH SPOŁECZNY "NARODOWE ZJEDNOCZENIE POLAKÓW UNITAS" - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA KLEPARSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2022 ©KONFEDERACJA GENERALNA MACIEJOWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

2021 ©KONFEDERACJA GENERALNA JAWORZNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2021 ©KONFERENCJA USTROJOWA "CONSTITUTIO CIVITATIS"  - NADAL

2021 ©SAMORZĄDOWY KRÓLEWSKI RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"  - NADAL

2021 ©KONFEDERACJA GENERALNA DARŁOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

 

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA CEDYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA DĘBLIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYCKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LUBELSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADOMSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA MYSZKOWSKA SENATORSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LEGNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA WARSZAWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRUSZWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  - NADAL

2020 ©ŚWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN - NADAL

 

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA SIERAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZIEJOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PŁOWIECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA TOPOLSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GŁOGOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GLIŚNIEŃSKA ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA OPATOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PARCZEWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA CZERSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI KORONNY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI SKARBOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI MENNICZY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©URZĄD INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POKOJOWA GDAŃSK OLIWA - NADAL

 

2018 ©ZJAZDY OLIWSKIE ELIT NARODU POLSKIEGO (SENATORSKIE) - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO JASZCZURCZE IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKA AKADEMIA STANISŁAWA - KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH - NADAL

2018 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM - NADAL

2018 ©KONFEDERACJA GENERALNA GOSTYNIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018 - NADAL

 

2017 ©LIGA ŚWIĘTA CHRISTIANITATIS

2017 ©LIGA NARODÓW CHRISTIANITAS - NADAL

 

2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYDZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016 - NADAL

 

2014 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA SEJMU WALNEGO A.D.2014-A.D.2016

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  22 marzec A.D.2023

Copyright © 4-5 października 2014 - 2023  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved

 

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KAZIMIERZOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GLIWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©RUCHU WIENIAWITÓW  A.D.2022

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ ŻARECKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©RUCH SPOŁECZNY "NARODOWE ZJEDNOCZENIE POLAKÓW UNITAS" A.D.2022

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KLEPARSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2022 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ MACIEJOWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2022

 

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2021 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ JAWORZNICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2021

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2021©KONFERENCJA USTROJOWA "CONSTITUTIO CIVITATIS"  - NADAL

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2021 ©SAMORZĄDOWY KRÓLEWSKI RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"  - NADAL

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2021 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ DARŁOWSKIIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2021

 

CZWARTY  ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ CEDYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2020

CZWARTY  ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII  A.D.2020

CZWARTY  ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ DĘBLIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYCKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LUBELSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

CZWARTY  ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADOMSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

CZWARTY  ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ MYSZKOWSKIEJ SENATORSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

CZWARTY  ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LEGNICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

CZWARTY  ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

CZWARTY  ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRUSZWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII A.D.2020

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©ŚWIATOWEGO FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN A.D.2020

 

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ SIERAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZIEJOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PŁOWIECKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ TOPOLSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GŁOGOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GLIŚNIEŃSKIEJ ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ OPATOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PARCZEWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ CZERSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

 

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©ZJAZDÓW OLIWSKICH (SENATORSKICH) ELIT NARODU POLSKIEGO

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA A.D.2018

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA - KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH A.D.2018

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM A.D.2018

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GOSTYNIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018

 

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŚCI 2017-2020 ©LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS A.D.2019

SIÓDMY ROK DZIAŁALNOŚCI 2017-2020©LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS A.D.2017

 

ÓSMY ROK DZIAŁALNOŚCI 2016-2020©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

2014-2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA A.D.2014-A.D.2016

 Sejm Walny Królestwa Polskiego-Lehii 

A.D.1331 - A.D.2023

Jeśli chcesz wesprzeć Sejm Walny i Królestwo Polskie-Lehii

możesz wpłacić darowiznę na rzecz:

Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

więcej www.quomodo.org.pl

 

Strona główna ] ARCHIWUM NOWIN ]