Strona główna ]

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKI-LEHII

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITAS

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Szlachetny A.D.2021

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL POLSKI-LEHII

Leh XI Wojciech Edward I

 www.królpolski.org.pl 

www.metrykakoronna.org.pl 

www.quomodo.org.pl

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE SENATORÓW WIĘKSZYCH

oraz Urzędników królewskich i zaproszonych Gości

na

IV NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

 

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO LEHII

     

 

W DNIU 17 LIPCA A.D.2021

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

KONGRES SŁOWIAŃSKI

w dniu 16 lipca A.D.2021

Sławno

 KONWOKACJA - WICI   

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

IV SESJA

        

 

W DNIU 16 LIPCA A.D.2021

SŁAWNO

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O złożeniu z Urzędu Prezydenta III RP Andrzeja Dudy"

z dnia 28 czerwca A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE SENATORÓW WIĘKSZYCH

oraz Urzędników królewskich i zaproszonych Gości

na

III NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO LEHII

       

 

W DNIU 26 CZERWCA A.D.2021

CHOJNA

PIERWSZE WICI DRUGIE WICI TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

APEL KRÓLEWSKI

CHĘCIŃSKI

z dnia 26 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O nadaniu nazwy Ziemia Samborska - Samboria"

z dnia 27 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O nietykalności osobistej i majątkowej"

z dnia 25 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O lasach Naszych królewskich"

z dnia 20 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UCHWAŁY

I NADZW. RADY SENATU

Gdańsk Oliwa

  26 luty A.D.2021

UCHWAŁY

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE SENATORÓW WIĘKSZYCH

oraz Urzędników królewskich i zaproszonych Gości

na

II NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO LEHII

     

 

W DNIU 8 MAJA A.D.2021

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

EDYKT KRÓLEWSKI

O organizacji Ziem Sejmikowych Korony Królestwa Polskiego-Lehii

z dnia 6 kwietnia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

O ustanowieniu Święta Samorządności Sejmikowej Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

z dnia 24 marca A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

"URBI ET ORBI - PRZESŁANIE OGNISTYCH WICI"

z 17 marca A.D.2021

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

z dnia 24 lutego A.D.2021

w sprawie

powołania do życia Ponadpartyjnego Reformatorskiego Ruchu Społecznego "Radło"

  KOMUNIKAT

MEMORIAŁ INSTYTUTU STANISŁAWA

z 19 lutego A.D.2021

MEMORIAŁ

DELIBERACJA KRÓLEWSKA

na VII Radę Senatu Królestwa Polskiego

26 luty A.D.2021

Gdańsk Oliwa

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

PIERWSZA DELIBERACJA KRÓLEWSKA  DRUGA DELIBERACJA KRÓLEWSKA  TRZECIA DELIBERACJA KRÓLEWSKA 

DIARIUSZ:

DIARIUSZ

UCHWAŁY:

DIARIUSZ

EDYKT KRÓLEWSKI

O ustanowieniu Święta Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

z dnia 20 stycznia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

AKT PROTEKCJI A.D.2021

SŁOWIAŃSZCZYZNY

NOWEJ FRANCJI vel WIELKIEJ LUIZJANY vel INDIANY & QUEBEC

KRÓLESTWA JEROZOLIMY

KRÓLESTWA FRANCJI

KSIĘSTWA LOTARYNGII & BAR

KSIĘSTWA BARII I ROSANO

KSIĘSTWA TOSKANII

KSIĘSTWA NOWOGRODU

WYSPA GOTLANDIA

KRÓLESTWEM MERINA (MADAGASKARU)

z dnia 14 stycznia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej-Lehii

AKT PROTEKCJI A.D.2021

 

AKT INKORPORACJI

SAMBII & POŁABIA

DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

z dnia 12 grudnia A.D.2020

wydany

w Golubiu-Dobrzyniu

na Ziemi Korony Polskiej-Lehii

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

BOŻONARODZENIOWY A.D.2020

z dnia 24 grudnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

XVIII SESJA ZWYCZAJNA

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

        

 

 

W DNIACH 12 GRUDNIA A.D.2020

GOLUB-DOBRZYŃ

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

EDYKT KRÓLEWSKI

"O CAŁKOWITYM ZAKAZIE SZTUCZNEJ MODYFIKACJI GENETYCZNEJ

ROŚLIN, ZWIERZĄT I LUDZI"

z dnia 21 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

LISTOPADOWY NA DZIEŃ ŚW. LEONA WIELKIEGO

z dnia 10 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PACYFIKACYJNY

XVII SESJA ZWYCZAJNA

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

        

 

W DNIACH 22-23 WRZEŚNIA A.D.2020

ORLA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

KONSTYTUCYA

PROJEKT

O USTROJU PAŃSTWA POLSKIEGO

z 31 lipca A.D.2020

KONSTYTUCYA - PROJEKT

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIACH 2-4 SIERPNIA A.D.2020

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

KONWOKACJA

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

ZJAZD STĘŻYCKI WYBORCZY ELEKTORSKI

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

     

 

W DNIU 7 LIPCA A.D.2020

RYKI

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

XV SESJA

     

 

W DNIU 24 CZERWCA A.D.2020

PARCZEW k/LUBLINA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

 

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA"

z dnia 5 czerwca A.D.2020

wydany

w Gdańsku Wrzeszczu

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ZWOŁANIE KRÓLA POLSKI

na

 

ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY

w dniu 5 czerwca A.D.2020

na Ziemi Korony Królestwa Polskiego

 

 ZWOŁANIE PIERWSZE    ZWOŁANIE DRUGIE    ZWOŁANIE TRZECIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT INKORPORACJI ZIEM II RP & III RP DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO"

z dnia 23 maja A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZO-TERCJALNE A.D.2020

z 1 maja A.D.2020

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Trzeba, abyście narodzili się na nowo!"

z 14 kwietnia A.D.2020

ODEZWA KRÓLEWSKA  

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

 

ODNAWIANIE ŚLUBÓW LWOWSKICH

w dniach 1, 7, 18, 25 kwietnia A.D.2020

na Ziemi Korony Królestwa Polskiego

 

 KONWOKACJA    

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

z dnia 12 marca A.D.2020

  KOMUNIKAT

KONSTYTUCYA

PŁOWIECKA  ZJEDNOCZENIOWA

Sejm Walny Konstytucyjny Prekoronacyjny

Płowce

20 stycznia A.D.2020

KONSTYTUCYA

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

III SESJA

        

 

W DNIU 28 LUTEGO A.D.2020

WEJHEROWO

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XIV SESJA

     

 

W DNIU 20 STYCZNIA A.D.2020

PŁOWCE k/RADZIEJOWA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT EREKCYJNY INSTYTUTU STANISŁAWA"

z dnia 9 stycznia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

NOWOROCZNE NA 2020

z 30 grudnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH - SEJMIKI SENATORSKIE"

z dnia 18 grudnia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XIII SESJA

     

 

W DNIU 14 GRUDNIA A.D.2019

SIERAKÓW

PIERWSZE WICI  II WICI  III WICI

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

DO:

MARSZAŁKA SEJMU

MARSZAŁKA SENATU

PREMIERA RZĄDU III RP

W SPRAWIE NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY

I SPOTKANIA

z dnia 25 listopada A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"PAŹDZIERNIKOWA DOBREGO WYBORU A.D.2019"

z 30 września A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

"BYĆ ALBO NIE BYĆ...?"

z 11 października A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"WRZEŚNIOWA A.D.2019"

z 31 sierpnia A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORGANIZACJA

ZIEM SEJMIKOWYCH PROWINCJONALNYCH

ZIEM SEJMOWYCH WOJEWÓDZKICH 

ZIEM SEYMOWYCH POLONIJNYCH

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

   ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM

Kliknij by otworzyć PDF

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

"DO PREZYDENTA III RP SZ.P. ANDRZEJA DUDY

W SPRAWIE REFORM USTROJOWYCH

I SPOTKANIA"

z dnia 19 października A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY ROCZNICOWY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XII SESJA

     

 

W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA A.D.2019

LICHEŃ STARY

PIERWSZE WICI  II WICI  II WICI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

DRUGO-TERCJALNE A.D.2019

z 27 sierpnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

KONKLUZJA - REZOLUCJA

RADY SENATU

KRÓLESTWA POLSKIEGO

z Posiedzenia

z 14 sierpnia A.D.2018

MYSZKÓW

KONKLUZJA

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Beze Mnie nic uczynić nie możecie"

z 23 lipca A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

EDYKT KRÓLEWSKI

LIST OTWARTY

"DO BISKUPÓW POLSKICH. SPRAWA PRAŁATA KNEBLEWSKIEGO"

z dnia 18 czerwca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"A urząd jego niech inny obejmie""

z 14 maja A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZOTERCJALNE A.D.2019

z 1 maja A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

WIELKANOCNE A.D.2019

z 18 kwietnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

w sprawie strajku nauczycieli

z 8 kwietnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA GDAŃSKIEGO

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

        

 

W DNIU 1 KWIETNIA A.D.2019

KARTUZY

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2019

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2019

EDYKT KRÓLEWSKI

"O WYCHOWANIU DO ŻYCIA PUBLICZNEGO"

z dnia 20 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

INFAMIA DLA WROGÓW NARODU POLSKIEGO

z dnia 7 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI   

MANIFEST WIELKOPOSTNY A.D.2019

KRÓLA POLSKI

Z DNIA 6 MARCA A.D.2019

MANIFEST KRÓLEWSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

III SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

               

na dzień 30 marca A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

MOWA TRONOWA

„NA OTWARCIE XLVIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ ”

https://www.youtube.com/watch?v=LdjaJpFHZHY

 

z dnia 28 lutego A.D.2019

wygłoszona

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

II SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA A.D.2019

               

na dzień 23 lutego A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

TRYBUNALSKI

„O POWOŁANIU SĄDÓW I TRYBUNAŁÓW”

„O POWOŁANIU INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO”

„O SĄDACH POKOJU I SĘDZIACH POKOJU”

„O ORGANIZACJI SĄDOWNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O SĄDACH REWIZYJNYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O OCHRONIE PRAWNEJ I EKONOMICZNEJ POLAKÓW POKRZYWDZONYCH PRZEZ SĄDOWNICTWO ZABORCZE I OKUPACYJNE”

z dnia 31 stycznia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIU 9 LUTEGO A.D.2019

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

MOWA TRONOWA

„NA OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA”

https://www.youtube.com/watch?v=V8hUXW0reic

 

z dnia 18 stycznia A.D.2019

wygłoszona

w Gdańsku Oliwie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

"O NOWYM ŁADZIE EUROPY - NEO"

z 10 STYCZNIA A.D.2019

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

LISTY OTWARTE KRÓLA POLSKI

z 14-15 stycznia A.D.2019

lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

I SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA

               

na dzień 19 stycznia A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA II WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

I POSIEDZENIE LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS

               

na dzień 6 stycznia A.D.2019

w Licheniu Starym

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

NA ROK PAŃSKI 2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

BOŻONARODZENIOWE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE A.D.2018

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

GNIEWSKI

„O ZERWANIU ŁĄCZNOŚCI Z OBECNYM PAPIESTWEM”

„O ODWIECZNYCH PRAWACH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO DO POMORZA BAŁTYCKIEGO”

„O WSKRZESZENIU TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO

im. Mikołaja z Ryńska”

z dnia 15 grudnia A.D.2018

wydany

w Gniewie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O BUDŻECIE III RP"

z 10 grudnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XI SESJA

     

 

W DNIU 15 GRUDNIA A.D.2018

GNIEW

PIERWSZE WICI  II WICI  III WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O UTWORZENIU KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA

KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK. LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH"

z 20 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O WYBORACH LOKALNYCH III RP"

"O KONWERSJI POLAKÓW NA KRÓLESTWO POLSKIE"

"O MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA A.D.2018"

z 8 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

IX RADĘ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO

               

na dzień 26 października A.D.2018

w Licheniu Starym

 &

XXXVI RADĘ KRÓLESTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 27 października A.D.2018

w Lisewie

 

 KONWOKACJA   KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

Teksty Ślubów Brzeskich:

 

Tekst pełny Ślubów Brzeskich  Tekst skrócony Ślubów Brzeskich

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE "NA 4 PAŹDZIERNIKA A.D.2018"

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"O MORDZIE SĄDOWYM JEZUSA CHRYSTUSA

DOKONANYM PRZEZ ŻYDÓW

WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU

Z IMPERIUM RZYMSKIM"

z 25 września A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

I INAUGURACYJNE POSIEDZENIE COLLOQUIUM CHARITATIVUM

VII POSIEDZENIE RADY POKOJU KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNU 22 WRZEŚNIA A.D.2018

GDAŃSK OLIWA

UNIWERSAŁ

EDYKT KRÓLEWSKI

"O PRZEJĘCIU POCZTY POLSKIEJ S.A. W SKŁAD DÓBR KRÓLEWSKICH""

z 31 sierpnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

IV ZJAZD KATOLICKI

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018

LICHEŃ STARY

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI A.D.2018   TRZECIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI A.D.2018

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

               

 

VIII RADĘ KRÓLEWSKĄ

&

WENEDYJSKI CONVENT POKOJU

w Szczecinie

na dzień 28 lipca A.D.2018

KONWOKACJA  

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

        

 

W DNIU 29 LIPCA A.D.2018

TRZEBIATÓW

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

z 23 lipca A.D. 2018

W SPRAWIE OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM

ZARZĄDZONEGO PRZEZ PREZYDENTA III RP

Sz.P. Andrzeja Dudę

20 lipca A.D.2018

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

KONSTYTUCYA

EDYKT KRÓLEWSKI

Myszków

23 lipca A.D.2018

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI

"CHRISTIANITAS"

KONSTYTUCYA

ORGANIZACJA TERYTORIALNA

SEJMIKÓW ZIEMSKICH POWIATOWYCH

PROWINCJONALNYCH KRAJOWYCH

SENATORSKICH

SEYMY POLONIJNE

 Okręgi Sejmików Prrowincjonalnych

 KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU PROJEKT KONSTYTUCJI KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU!

1. WSKRZESILIŚMY KRÓLESTWO POLSKIE - KORONĘ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

2. OBRALIŚMY KRÓLA ELEKTA - KRÓLOWĄ ELEKT.

3. WYŁONILIŚMY RADĘ STANU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

4. WYŁONILIŚMY RADĘ KRÓLEWSKĄ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

5. WYŁONILIŚMY RADĘ WOJENNĄ - RADĘ POKOJU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

6. OBRALIŚMY PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

7. OBRALIŚMY PREZYDENTA NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO.

8. ZLIKWIDOWALIŚMY ORGAN "EPISKOPAT POLSKI" oraz URZĄD "PRYMAS POLSKI".

9. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA ORGAN "EPISKOPAT KRÓLESTWA POLSKIEGO" oraz URZĄD PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

10. NIE CHCEMY PARTII POLITYCZNYCH NA ZIEMIACH KORONY POLSKIEJ-LEHII, W KRÓLESTWIE POLSKIM, SZCZEGÓLNIE W SAMORZĄDACH!

11. WSKRZESZAMY SEJM WALNY, SEJMIKI ZIEMSKIE: GENERALNE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE.

12. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA: LIGĘ ŚWIĘTĄ (PRZYMIERZE) "CHRISTIANITATIS".

13. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA LIGĘ NARODÓW "CHRISTIANITAS".

14. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA KONFERENCJĘ POKOJOWĄ W GDAŃSKU - OLIWIE.

15. ODNAWIAMY COROCZNIE ŚLUBY LWOWSKIE INTRONIZACYJNE MATKĘ BOŻĄ NA KRÓLOWĄ POLSKI - KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ-LEHII.

16. ODNAWIAMY COROCZNIE ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI - KRÓLA KORONY POLSKIEJ-LEHII.

17. POWOŁALIŚMY ŚWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN

18. WSKRZESILIŚMY elektorskie "ZJAZDY ELIT NARODOWYCH" na wzór elektorskich "ZJAZDÓW SZLACHECKICH" czasów przełomu - Gdańsk-Oliwa, Ryki, Stężyca.

19. POŚWIĘCILIŚMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA - 5 czerwca A.D.2020 - Gdańsk Wrzeszcz

20. UZNALIŚMY POSTANOWIENIA SOBORU TRYDENCKIEGO JAKO OBOWIĄZUJĄCE - 24 czerwca A.D.2020 - Parczew

21. POŚWIĘCILIŚMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŚWIĘTSZEMU SERCU MARYI - 8 lipca A.D.2020 - Ryki

22. OBRALIŚMY ELEKTORSKO, NA ZJAZDACH ELEKTORSKICH, PREZYDENTA in spe ORAZ V-CE PREZYDENTA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 3 sierpnia A.D.2020 - Gdańsk Oliwa

23. OBRALIŚMY ELEKTORSKO, NA SEJMIE WALNYM elektorskim, PREMIERA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 12 grudnia A.D.2020 - Golub-Dobrzyń

24. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA RADĘ SENATU

25. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY ŁĘCZYCKIE - "CLERUS & SECULARUS"

26. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY KATOLICKIE "CHRISTIANITATIS" - 12-14 września

27. UTWORZYLIŚMY "PONADPARTYJNY REFORMATORSKI RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

JEZUS CHRYSTUS

KRÓL WSZECHŚWIATA

KRÓL KRÓLÓW - PAN PANÓW - KRÓL KORONY POLSKIEJ - KRÓL POLSKI-LEHII

KRÓL elekt KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL elekt POLSKI-LEHII

PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

PREZYDENT in spe

V-CE PREZYDENT in spe

HETMAN WIELKI KORONNY

KANCLERZ WIELKI KORONNY

PREMIER RZĄDU J.K.M.

RADA KRÓLEWSKA - RADA WOJENNA - RADA POKOJU

dwuizbowy SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Rada Senatu Królestwa Polskiego-Lehii

Senat Królestwa Polskiego-Lehii

Izba Poselska Królestwa Polskiego-Lehii

SEJMIKI ZIEMSKIE KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

Generalne, Wojewódzkie, Prowincjonalne, Powiatowe, Grodzkie

Wiece Wiejskie

Konfederacje Królewskie

 Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.

(Łk 11,15-26)

JEZUS CHRYSTUS

Król Wszechświata

Król Królów - Pan Panów

Król Polski

Lachów - Lechów - Le[c]hitów - Wenedów - Sarmatów - Polaków

intronizowany na Sejmie Walnym skonfederowanym

w Niepołomicach

pod laską marszałkowską

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego

w 514 rocznicę wyboru Aleksandra Jagiellończyka na Króla Polski

przez Sejm Walny w Piotrkowie

dnia 3 października A.D.2015

intronizowany na duchowego Króla Polski

Polski - rozumianej jako sukcesora królewskiej państwowości:

Królów elekcyjnych z dynastii: Wiśniowieckich, Sobieskich, Leszczyńskich

oraz Królów dziedzicznych z dynastii:

Wazów - Jagiellonów - Piastów - Przemyślidów - Popielidów - Wieniawitów - Lechów - Lachów - Le[c]hitów - Sarmatów

oraz naszych protoplastów Wenedów

pochodzących od Meszek potomka Set (syna Adama i Ewy)

 

 

 

 

SEJM WALNY

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

SKONFEDEROWANY

POD LASKĄ MARSZAŁKOWSKĄ

MARSZAŁKA

J.W. JAROSŁAWA KIERZNIKOWICZA

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

POD WĘZŁEM

©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

 

 

 

  NOWINY

A.D.2021

bullet2021.07.14 - UNIWERSAŁ III WICI NA IV NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 17 lipca A.D.2021 -
bullet2021.07.13 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM POMORZA - 16 LIPCA A.D.2021 - SŁAWNO -
bullet2021.07.12 - UNIWERSAŁ II WICI NA IV NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 17 lipca A.D.2021 -
bullet2021.07.12 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM POMORZA - 16 LIPCA A.D.2021 - SŁAWNO -
bullet2021.07.10 - UNIWERSAŁ I WICI NA IV NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 17 lipca A.D.2021 -
bullet2021.07.10 - KRÓLEWSKA KONWOKACJA NA KONGRES SŁOWIAŃSKI - 16 LIPCA A.D.2021 - SŁAWNO -
bullet2021.07.07 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM POMORZA - 16 LIPCA A.D.2021 - SŁAWNO -
bullet2021.06.28 - EDYKT O ZŁOŻENIU Z URZĘDU PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY - 28 CZERWCA A.D.2021 -
bullet2021.06.23 - UNIWERSAŁ III WICI NA III NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - CHOJNA - 26 CZERWCA A.D.2021 -
bullet2021.06.22 - UNIWERSAŁ II WICI NA III NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - CHOJNA - 26 CZERWCA A.D.2021 -
bullet2021.06.22 - ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH -
bullet2021.06.21 - UNIWERSAŁ I WICI NA III NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - CHOJNA - 26 CZERWCA A.D.2021 -
bullet2021.05.27 - O NADANIU NAZWY "ZIEMIA SAMBORSKA - SAMBORIA" -
bullet2021.05.26 - APEL KRÓLEWSKI CHĘCIŃSKI -
bullet2021.05.25 - EDYKT KRÓLEWSKI "O NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ I MAJĄTKOWEJ" - 25 maja A.D.2021 -
bullet2021.05.20 - EDYKT KRÓLEWSKI "O LASACH NASZYCH KRÓLEWSKICH" - 20 maja A.D.2021 -
bullet2021.05.04 - UCHWAŁY I NADZW. RADY SENATU - GDAŃSK OLIWA - 26 luty A.D.2021 -
bullet2021.05.03 - DIARIUSZ I NADZW. RADY SENATU - GDAŃSK OLIWA - 26 luty A.D.2021 -
bullet2021.04.23 - UNIWERSAŁ III WICI NA II NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 8 MAJA A.D.2021 -
bullet2021.04.06 - EDYKT KRÓLEWSKI O ORGANIZACJI ZIEM SEJMIKOWYCH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEHO-LEHII -
bullet2021.03.31 - UNIWERSAŁ II WICI NA II NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 8 MAJA A.D.2021 -
bullet2021.03.24 - EDYKT KRÓLEWSKI O ORGANIZACJI ZIEM SEJMIKOWYCH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEHO-LEHII -
bullet2021.03.24 - EDYKT KRÓLEWSKI O USTANOWIENIU ŚWIĘTA SAMORZĄDNOŚCI SEJMIKOWEJ ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII -
bullet2021.03.21 - UNIWERSAŁ I WICI - DELIBERACJA KRÓLEWSKA NA II RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - RADZIEJOWICE -
bullet2021.03.17 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE "URBI ET ORBI - PRZESŁANIE OGNISTYCH WICI" -
bullet2021.02.24 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI O POWOŁANIU DO ŻYCIA PONADPARTYJNEGO REFORMATORSKIEGO RUCHU SPOŁECZNEGO "RADŁO" -
bullet2021.02.20 - TRZECIA DELIBERACJA KRÓLEWSKA NA VII RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII -
bullet2021.02.19 - MEMORIAŁ NA II ŚWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN -
bullet2021.02.08 - DRUGA DELIBERACJA KRÓLEWSKA NA VII RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII -
bullet2021.01.28 - PIERWSZA DELIBERACJA KRÓLEWSKA NA VII RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII -
bullet2021.01.20 - EDYKT KRÓLEWSKI O USTANOWIENIU ŚWIĘTA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII -
bullet2021.01.14 - AKT PROTEKCJI A.D.2021 -

A.D.2020

bullet2020.12.30 - AKT INKORPORACJI SAMBII & POŁABIA DO KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII -
bullet2020.12.24 - EDYKT - ORĘDZIE BOŻONARODZENIOWE A.D.2020 -
bullet2020.12.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY ELEKTORSKI NAJJ. RZECZPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GOLUB-DOBRZYŃ - 12 grudnia A.D.2020 -
bullet2020.12.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY ELEKTORSKI NAJJ. RZECZPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GOLUB-DOBRZYŃ - 12 grudnia A.D.2020 -
bullet2020.12.01 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY ELEKTORSKI NAJJ. RZECZPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GOLUB-DOBRZYŃ - 12 grudnia A.D.2020 -
bullet2020.11.26 - EDYKT O SEJMIKACH POWIATOWYCH ZIEMSKICH I GRODOWYCH  -
bullet2020.11.21 - EDYKT O CAŁKOWITYM ZAKAZIE SZTUCZNEJ MODYFIKACJI GENETYCZNEJ ROŚLIN, ZWIERZĄT I LUDZI  -
bullet2020.11.10 - EDYKT LISTOPADOWY NA DZIEŃ ŚW. LEONA -
bullet2020.09.21 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PACYFIKACYJNY NAJJ. RZECZPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO - ORLA - 22-23 września A.D.2020 -
bullet2020.09.18 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PACYFIKACYJNY NAJJ. RZECZPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO - ORLA - 22-23 września A.D.2020 -
bullet2020.09.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PACYFIKACYJNY NAJJ. RZECZPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO - ORLA - 22-23 września A.D.2020 -
bullet2020.07.31 - PROJEKT KONSTYTUCYI O USTROJU PAŃSTWA -
bullet2020.07.29 - III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 2-4 sierpnia A.D.2020 -
bullet2020.07.21 - II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 2-4 sierpnia A.D.2020 -
bullet2020.07.15 - I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA - 2-4 sierpnia A.D.2020 -
bullet2020.05.05 - TRZECIE WICI NA ZJAZD STĘŻYCKI ELEKTORSKI WYBORCZY - RYKI - 7 lipca A.D.2020 -
bullet2020.05.03 - DRUGIE WICI NA ZJAZD STĘŻYCKI ELEKTORSKI WYBORCZY - RYKI - 7 lipca A.D.2020 -
bullet2020.05.01 - PIERWSZE WICI NA ZJAZD STĘŻYCKI ELEKTORSKI WYBORCZY - RYKI - 7 lipca A.D.2020 -
bullet2020.06.21 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY W PARCZEWIE - 24 CZERWCA A.D.2020 -
bullet2020.06.19 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY W PARCZEWIE - 24 CZERWCA A.D.2020 -
bullet2020.06.18 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY W PARCZEWIE - 24 CZERWCA A.D.2020 -
bullet2020.06.05 - EDYKT KRÓLEWSKI - "AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA" -
bullet2020.06.03 - TRZECIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY - 5 czerwca A.D.2020 -
bullet2020.06.01 - DRUGIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY - 5 czerwca A.D.2020 -
bullet2020.05.27 - PIERWSZE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY - 5 czerwca A.D.2020 -
bullet2020.05.23 - EDYKT KRÓLEWSKI O INKORPORACJI ZIEM II RP & III RP DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2020.05.01 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE PIERWSZO-TERCJALNE -
bullet2020.04.14 - ODEZWA KRÓLEWSKA - "TRZEBA, ABYŚCIE NARODZILI SIĘ NA NOWO!" -
bullet2020.03.30 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI NA ODNAWIANIE ŚLUBÓW LWOWSKICH W KWIETNIU A.D.2020 -
bullet2020.03.12 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI DOT . EPIDEMII CORONA-WIRUSA Z 12 MARCA A.D.2020 -
bullet2020.02.26 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM POMORZA W WEJHEROWIE W DNIU 28 LUTEGO A.D.2020 -
bullet2020.02.25 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM POMORZA W WEJHEROWIE W DNIU 28 LUTEGO A.D.2020 -
bullet2020.02.22 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM POMORZA W WEJHEROWIE W DNIU 28 LUTEGO A.D.2020 -
bullet2020.02.12 - KONSTYTUCYA PŁOWIECKA ZJEDNOCZENIOWA - 20 STYCZNIA A.D.2020 -
bullet2020.02.12 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO PREKORONACYJNEGO - XIV SESJA - PŁOWCE -
bullet2020.01.16 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY W PŁOWCACH W DNIU 20 STYCZNIA A.D.2020 -
bullet2020.01.14 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY W PŁOWCACH W DNIU 20 STYCZNIA A.D.2020 -
bullet2020.01.13 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY W PŁOWCACH W DNIU 20 STYCZNIA A.D.2020 -
bullet2020.01.09 - EDYKT KRÓLEWSKI - AKT EREKCYJNY INSTYTUTU STANISŁAWA -

A.D.2019

bullet2019.12.31 - ORĘDZIE NOWOROCZNE NA 2020 ROK KRÓLA POLSKI -
bullet2019.12.18 - EDYKT W SPRAWIE ORGANIZACJI ZIEM SEJMIKOWYCH - SEJMIKI SENATORSKIE -
bullet2019.12.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM WALNY W SIERAKOWIE W DNIU 14 GRUDNIA A.D.2019 -
bullet2019.12.05 - EDYKT KRÓLEWSKI "SŁOWIAŃSKI RZYM" -
bullet2019.12.05 - EDYKT KRÓLEWSKI "CHRISTIANITAS" -
bullet2019.12.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM WALNY W SIERAKOWIE W DNIU 14 GRUDNIA A.D.2019 -
bullet2019.11.26 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM WALNY W SIERAKOWIE W DNIU 14 GRUDNIA A.D.2019 -
bullet2019.11.25 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO MARSZAŁKA SEJMU, SENATU, PREMIERA RZĄDU III RP W SPRAWIE NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY I SPOTKANIA -
bullet2019.10.19 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO SZ.P. ANDRZEJA DUDY W SPRAWIE REFORM USTROJOWYCH I SPOTKANIA -
bullet2019.10.11 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE "BYĆ ALBO NIE BYĆ..." Z 11 PAŹDZIERNIKA A.D.2019 -
bullet2019.10.03 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM WALNY W LICHENIU STARYM W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA A.D.2019 -
bullet2019.09.30 - ODEZWA KRÓLEWSKA PAŹDZIERNIKOWA DOBREGO WYBORU A.D.2019 -
bullet2019.09.25 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM WALNY W LICHENIU STARYM W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA A.D.2019 -
bullet2019.09.07 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA Z 7 WRZEŚNIA A.D.2019 NA ZJAZD KATOLICKI -
bullet2019.09.06 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA Z 6 WRZEŚNIA A.D.2019 -
bullet2019.08.31 - ODEZWA KRÓLEWSKA "WRZEŚNIOWA A.D.2019" -
bullet2019.08.27 - ORĘDZIE KRÓLEWSKIE DRUGO-TERCJALNE A.D.2019 -
bullet2019.08.21 - LIST KRÓLEWSKI DO BISKUPÓW POLSKICH -
bullet2019.08.20 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM WALNY W KOLE W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA A.D.2019 -
bullet2019.08.15 - KONKLUZJA - REZOLUCJA RADY SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 13 SIERPNIA A.D.2019 -
bullet2019.08.12 - ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH, SEJMOWYCH I SEYMOWYCH KRÓLESTWA POLSKIEGO - 
bullet2019.07.23 - ODEZWA KRÓLEWSKA "BEZE MNIE NIC UCZYNIĆ NIE MOŻECIE"  -
bullet2019.06.18 - LIST OTWARTY - EDYKT KRÓLEWSKI - DO BISKUPÓW POLSKICH. SPRAWA PRAŁATA ROMANA KNEBLEWSKIEGO - 
bullet2019.06.06 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ, I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS, XIV POSIEDZENIE RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - ZJAZD OLIWSKI POLSKICH ELIT NARODOWYCH -
bullet2019.06.04 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ, I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS, XIV POSIEDZENIE RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2019.05.27 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ, I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS, XIV POSIEDZENIE RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2019.05.14 - ODEZWA KRÓLEWSKA "A URZĄD JEGO NIECH INNY OBEJMIE"  -
bullet2019.05.01 - ORĘDZIE PIERWSZOTERCJALNE A.D.2019 KRÓLA POLSKI -
bullet2019.04.25 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 27 KWIETNIA A.D.2019 -
bullet2019.04.23 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 27 KWIETNIA A.D.2019 -
bullet2019.04.18 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE WIELKANOCNE A.D.2019 -
bullet2019.04.13 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA IV SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 27 KWIETNIA A.D.2019 -
bullet2019.04.08 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI W SPRAWIE STRAJKU NAUCZYCIELI -
bullet2019.04.06 - TEKS ŚLUBÓW LWOWSKICH ODCZYTANYCH 1 KWIETNIA A.D.2019 W KOLEGIACIE KARTUSKIEJ W KARTUZACH -
bullet2019,03,28 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJMIK GENERALNY POMORZA GDAŃSKIEGO - 1 KWIETNIA A.D.2019 - KARTUZY - - ŚLUBY LWOWSKIE -
bullet2019,03,27 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJMIK GENERALNY POMORZA GDAŃSKIEGO - 1 KWIETNIA A.D.2019 - KARTUZY -
bullet2019.03.27 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA III SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 30 MARCA A.D.2019 -
bullet2019,03,26 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJMIK GENERALNY POMORZA GDAŃSKIEGO - 1 KWIETNIA A.D.2019 - KARTUZY -
bullet2019.03.21 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA III SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 30 MARCA A.D.2019 -
bullet2019.03.20 - EDYKT KRÓLEWSKI z 20 marca A.D.2019 - "O WYCHOWANIU DO ŻYCIA PUBLICZNEGO" -
bullet2019.03.07 - EDYKT KRÓLEWSKI - INFAMIA DLA WROGÓW NARODU POLSKIEGO z 7 marca A.D.2019 -
bullet2019.03.06 - MANIFEST WIELKOPOSTNY A.D.2019 KRÓLA POLSKI - 
bullet2019.03.05 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA III SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 30 MARCA A.D.2019 -
bullet2019.02.28 - MOWA TRONOWA NA OTWARCIE XLVIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - CZY I JAK GŁOSOWAĆ NA PREZYDENTA GDAŃSKA? -
bullet2019.02.21 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA II SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 23 LUTEGO A.D.2019 -
bullet2019.02.15 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA II SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 23 LUTEGO A.D.2019 -
bullet2019.02.12 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA II SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA W DNIU 23 LUTEGO A.D.2019 -
bullet2019.02.06 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI III WICI NA SEJM POMORZA - 9 LUTY A.D.2019 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2019.02.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI II WICI NA SEJM POMORZA - 9 LUTY A.D.2019 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2019.01.31 - EDYKT KRÓLEWSKI TRYBUNALSKI Z 31 STYCZNIA A.D.2019 -
bullet2019.01.30 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI NA SEJM POMORZA - 9 LUTY A.D.2019 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2019.01.18 - MOWA TRONOWA NA OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ W GDAŃSKU OLIWIE -
bullet2019.01.17 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA I SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA W DNIU 19 STYCZNIA A.D.2019 -
bullet2019.01.16 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA I SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA W DNIU 19 STYCZNIA A.D.2019 -
bullet2019.01.15 - LISTY KRÓLEWSKIE OTWARTE -
bullet2019.01.15 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA I SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA W DNIU 19 STYCZNIA A.D.2019 -
bullet2019.01.14 - LIST OTWARTY KRÓLEWSKI -
bullet2019.01.10 - MEMORANDUM "O NOWYM ŁADZIE EUROPY - NEO" -
bullet2019.01.04 - KONWOKACJA - III WICI - KRÓLA POLSKI NA I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS - 6 STYCZNIA A.D.2019 - LICHEŃ STARY - MOŻLIWE POSIEDZENIE RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO W DNIU 5 STYCZNIA A.D.2019 W KOLE LUB LICHENIU STARYM -
bullet2019.01.03 - KONWOKACJA - II WICI - KRÓLA POLSKI NA I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS - 6 STYCZNIA A.D.2019 - LICHEŃ STARY -
bullet2019.01.02 - KONWOKACJA - I WICI - KRÓLA POLSKI NA I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS - 6 STYCZNIA A.D.2019 - LICHEŃ STARY -

A.D.2018

bullet2018.12.31 - NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE NA ROK PAŃSKI A.D.2019 -
bullet2018.12.21 - BOŻONARODZENIOWE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE A.D.2018 -
bullet2018.12.18 - EDYKT KRÓLEWSKI GNIEWSKI "O ZERWANIU ŁĄCZNOŚCI Z OBECNYM PAPIESTWEM", "O ODWIECZNYCH PRAWACH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO DO POMORZA BAŁTYCKIEGO", "O WSKRZESZENIU TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA"  -
bullet2018.12.12 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY NA DZIEŃ 15 GRUDNIA A.D.20018 DO GNIEWU -
bullet2018.12.10 - EDYKT KRÓLEWSKI "O BUDŻECIE III RP" -
bullet2018.12.03 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY NA DZIEŃ 15 GRUDNIA A.D.20018 DO GNIEWU -
bullet2018.11.26 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY NA DZIEŃ 15 GRUDNIA A.D.20018 DO GNIEWU -
bullet2018.11.20 - EDYKT KRÓLEWSKI "O UTWORZENIU KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA - KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH" -
bullet2018.11.08 - EDYKT KRÓLEWSKI "O WYBORACH LOKALNYCH III RP", "O KONWERSJI POLAKÓW NA KRÓLESTWO POLSKIE","O MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA A.D.2018" -
bullet2018.10.25 - KONWOKACJA - ZWOŁANIE - III WICI - RADY STANU & RADY KRÓLEWSKIEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO W DNIACH 26-28 PAŹDZIERNIKA A.D.2018 DO LICHENIA STAREGO, SKULSKA, BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO - - Tekst Ślubów Brzeskich    
bullet2018.10.24 - KONWOKACJA - ZWOŁANIE - II WICI - RADY STANU & RADY KRÓLEWSKIEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO W DNIACH 26-28 PAŹDZIERNIKA A.D.2018 DO LICHENIA STAREGO, PŁOWIEC, BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO - - Tekst Ślubów Brzeskich    
bullet2018.10.22 - KONWOKACJA - ZWOŁANIE - I WICI - RADY STANU & RADY KRÓLEWSKIEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO W DNIACH 26-28 PAŹDZIERNIKA A.D.2018 DO LICHENIA STAREGO, PŁOWIEC, BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO -
bullet2018.10.04 - ORĘDZIE KRÓLEWSKIE NA 4 PAŹDZIERNIKA A.D.2018 -
bullet2018.09.25 - EDYKT KRÓLEWSKI "O MORDZIE SĄDOWYM JEZUSA CHRYSTUSA DOKONANYM PRZEZ ŻYDÓW WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU Z IMPERIUM RZYMSKIM" -
bullet2018.09.20 - UNIWERSAŁ - WICI NA I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE COLLOQUIUM CHARITATIVUM ORAZ NA VII POSIEDZENIE RADY POKOJU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2018.09.10 - UNIWERSAŁ III WICI NA IV ZJAZD KATOLICKI DO LICHENIA STAREGO W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018 -
bullet2018.08.31 - EDYKT KRÓLEWSKI "O PRZEJĘCIU POCZTY POLSKIEJ S.A. W SKŁAD DÓBR KRÓLEWSKICH" -
bullet2018.08.21 - UNIWERSAŁ II WICI NA IV ZJAZD KATOLICKI DO LICHENIA STAREGO W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018 -
bullet2018.08.12 - UNIWERSAŁ I WICI NA IV ZJAZD KATOLICKI DO LICHENIA STAREGO W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018 -
bullet2018.07.26 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM POMORZA W TRZEBIATOWIE - 29 LIPCA A.D.2018 -
bullet2018.07.25 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI NA VIII POSIEDZENIE RADY STANU ORAZ NA WENEDYJSKI CONVENT POKOJU NA DZIEŃ 28 LIPCA A.D.2018 DO SZCZECINA -
bullet2018.07.24 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM POMORZA W TRZEBIATOWIE - 29 LIPCA A.D.2018 -
bullet2018.07.23 - STANOWISKO KRÓLA POLSKI W SPRAWIE REFERENDUM ZARZĄDZONEGO PRZEZ PREZYDENTA III RP Sz.P. Andrzeja Dudę -
bullet2018.07.23 - EDYKT KRÓLEWSKI NOWELIZACJA KONSTYTUCJI "CHRISTIANITAS" -
bullet2018.07.17 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM POMORZA W TRZEBIATOWIE - 28 LIPCA A.D.2018 -
bullet2018.07.14 - ODEZWA KRÓLEWSKA "NA SPOTKANIE WŁODZIMIERZA PUTINA I DONALDA TRUMPA 16 LIPCA A.D.2018 W HELSINKACH" -
bullet2018.07.11 - KONSTYTUCYA NA 11 LIPCA -
bullet2018.07.06 - KONWOKACJA NA XXIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA RAWSKO-MAZOWIECKI KONWENT POKOJU - III WICI -
bullet2018.07.04 - KONWOKACJA NA XXIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA RAWSKO-MAZOWIECKI KONWENT POKOJU - II WICI -
bullet2018.07.02 - KONWOKACJA NA XXIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA RAWSKO-MAZOWIECKI KONWENT POKOJU - I WICI -
bullet2018.06.30 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE "NA PÓŁROCZE A.D.2018" -
bullet2018.06.28 - MEMORIAŁ KRÓLA POLSKI -
bullet2018.06.13 - KONWOKACJA - III WICI - NA NA RADĘ KRÓLEWSKĄ I MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU - 17 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.06.13 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM WALNY INGRESOWY KONSTYTUCYJNY DO LICHEŃ STARY NA 15-16 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.06.07 - ODEZWA KRÓLEWSKA "O NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA I NIEPOKALANYM SERCU MARYI" Z 7 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.30 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM WALNY KORONACYJNY KONSTYTUCYJNY DO LICHEŃ STARY NA 15-16 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.27 - WPIS DO VOLUMINA LEGUM UCHWAŁ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.05.26 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO PACYFIKACYJNEGO - GDAŃSK OLIWA - V POSIEDZENIE - 25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.05.23 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM WALNY KORONACYJNY KONSTYTUCYJNY DO LICHEŃ STARY NA 15-16 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.22 - KONWOKACJA - II WICI - NA NA RADĘ KRÓLEWSKĄ I MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU - 14 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.15 - KONWOKACJA - I WICI - NA RADĘ KRÓLEWSKĄ I MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU - 14 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.14 - KONWOKACJA - III WICI - NA ŚLĄSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - 20 MAJA A.D.2018 -
bullet2018.05.12 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO PACYFIKACYJNEGO - GDAŃSK OLIWA - I POSIEDZENIE - 23 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.04.30 - MANIFEST PRZEDZJAZDOWY NA POKOJOWY ZJAZD OLIWSKI -
bullet2018.04.20 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ III WICI - SUPLEMENT - NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO GDAŃSKA OLIWY NA 23-25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.04.18 - ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 - WARSZAWA - Katedra koronacyjna pw. św. Jana Chrzciciela -
bullet2018.04.14 - ODEZWA KRÓLEWSKA "Succisa Virescit" z 14 kwietnia A.D.2018 -
bullet2018.04.11 - KONWOKACJA - II WICI - NA ŚLĄSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - 19 MAJA A.D.2018 -
bullet2018.04.10 - SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ - KRAKÓW -   Załącznik Nr 1 -   Załącznik Nr 2 -
bullet2018.04.07 - ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 - MYSZKÓW -
bullet2018.04.04 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO GDAŃSKA OLIWY NA 23-25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.04.01 - ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 - ŻARKI - LEŚNIÓW -
bullet2018.03.29 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE WIELKANOCNE -
bullet2018.03.28 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO SZCZECINA NA 7 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.03.21 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KRAKÓW - W DNIU 24 MARCA A.D.2018 -
bullet2018.03.20 - LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH -   Załącznik Nr 1 -     Załącznik Nr 2 -
bullet2018.03.19 - EDYKT KRÓLEWSKI "O LIKWIDACJI EPISKOPATU POLSKI. O POWOŁANIU DO ŻYCIA EPISKOPATU KRÓLESTWA POLSKIEGO".
bullet2018.03.16 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KRAKÓW - W DNIU 24 MARCA A.D.2018 -
bullet2018.03.16 - PERSONALIS KRÓLEWSKIE - NOMINACJE I DYMISJE z 16 marca A.D.2018 -
bullet2018.03.15 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA PODKARPACKI (RUSKI) GENERALNY CONVENT POKOJU - KROSNO - W DNIU 14 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.03.14 - EVENTUS - WIZYTA KRÓLEWSKA W NIH WARSZAWA - 27 LUTEGO A.D.2018 -
bullet2018.03.07 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO SZCZECINA NA 7 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.03.06 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KRAKÓW - W DNIU 24 MARCA A.D.2018 -
bullet2018.03.02 - SUMMARIUSZ LUBUSKIEGO GENERALNEGO CONVENTU POKOJU - SZPROTAWA - 20 styczeń A.D.2018 -
bullet2018.02.22 - SUMMARIUSZ RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - 15 LUTY A.D.2018 - SZCZECIN -
bullet2018.02.14 - EDYKT KRÓLEWSKI - NOVELA I - 'O FINANSACH KRÓLEWSKICH" -
bullet2018.02.14 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ, RADY POKOJU, RADY STANU ORAZ NA POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - SZCZECIN - KAMIEŃ POMORSKI - W DNIACH 15-17 LUTEGO A.D.2018 -
bullet2018.02.13 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - SZCZECIN - W DNIACH 15-17 LUTEGO A.D.2018 -
bullet2018.02.13 - SUMMARIUSZ RADY STANU - VI POSIEDZENIE - ZIELONA GÓRA - 19 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.02.12 - ZAPROSZENIE KRÓLEWSKIE NA POKOJOWY ZJAZD OLIWSKI - 
bullet2018.02.10 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - SZCZECIN - NA DZIEŃ 16-17 LUTEGO A.D.2018 -
bullet2018.02.05 - ODEZWA KRÓLA POLSKI DO PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY -
bullet2018.02.05 - EDYKT KRÓLEWSKI "O WROGACH NARODU POLSKIEGO" -
bullet2018.02.02 - RECES KRÓLEWSKI "KRÓL POLSKI A IZRAEL I USA" -   
bullet2018.01.31 - EDYKT KRÓLEWSKI 'O FINANSACH KRÓLEWSKICH" -
bullet2018.01.30 - ODEZWA KRÓLEWSKA NA 1000-LECIE POKOJU W BUDZISZYNIE -
bullet2018.01.17 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ LUBUSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - ZIELONA GÓRA - SZPROTAWA - NA DZIEŃ 20 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.16 - SUMMARIUSZ Z III POSIEDZENIA RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - 2018.01.06 - 
bullet2018.01.12 - UCHWAŁY XX POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - LICHEŃ STARY - 2018.01.06 -
bullet2018.01.12 - SUMMARIUSZ XX POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - LICHEŃ STARY - 2018.01.06 - 
bullet2018.01.09 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ LUBUSKI CONVENT POKOJU - ZIELONA GÓRA - SZPROTAWA - NA DZIEŃ 20 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.09 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ LUBUSKI CONVENT POKOJU - ZIELONA GÓRA - SZPROTAWA - NA DZIEŃ 20 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.06 - AKT NOMINACYJNY KRÓLA POLSKI NA PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS DLA J.E. abpa JANA PAWŁA LENGA -
bullet2018.01.04 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - III WICI - NA XX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ, V POSIEDZENIE RADY STANU ORAZ III POSIEDZENIE RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - NA DZIEŃ 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.03 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - II WICI - NA XX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ III POSIEDZENIE RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - NA DZIEŃ 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.02 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA - I WICI - NA XX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ III POSIEDZENIE RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - NA DZIEŃ 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.02 - EDYKT KRÓLEWSKI "O OCHRONIE PODDANYCH" z 2 stycznia A.D.2018 -

A.D.2017

bullet2017.12.10 - SUMMARIUSZ II POSIEDZENIA RADY POKOJU - ŚWIĘTY KRZYŻ - 
bullet2017.12.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECICH WICI - ZWOŁUJĄCY TRZYDNIOWY SEJM WALNY W DNIACH 14-16 GRUDNIA A.D.2017 DO CZERNEJ -
bullet2017.12.08 - SUMMARIUSZ XIX POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - ŚWIĘTY KRZYŻ - 
bullet2017.12.04 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY TRZYDNIOWY SEJM WALNY W DNIACH 14-16 GRUDNIA A.D.2017 DO CZERNEJ -
bullet2017.12.01 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D.2017 - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.11.30 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - III WICI - NA XIX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ II POSIEDZENIE RADY POKOJU - ŚWIĘTY KRZYŻ - NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D.2017 -
bullet2017.11.30 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D.2017 - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.11.29 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - II WICI - NA XIX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ II POSIEDZENIE RADY POKOJU - ŚWIĘTY KRZYŻ - NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D.2017 -
bullet2017.11.28 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D.2017 - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.11.27 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - I WICI - NA XIX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ II POSIEDZENIE RADY POKOJU - ŚWIĘTY KRZYŻ - NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D.2017 -
bullet2017.11.25 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO - DARŁOWO - 22-24 KWIETNIA A.D.2016 -
bullet2017.11.23 - SUMMARIUSZ I POSIEDZENIA RADY POKOJU - DROHICZYN -
bullet2017.11.22 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI W SPRAWIE PROJEKTU "DOM PLUS DLA RDZENNYCH POLAKÓW" -
bullet2017.11.21 - SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ Z OBRAD 18 LISTOPADA A.D.2017 -
bullet2017.11.16 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - III WICI - NA XVIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ I POSIEDZENIE RADY POKOJU - DROHICZYN - NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D.2017 -
bullet2017.11.15 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY PODLASIA NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D.2017 DO DROHICZYNA -
bullet2017.11.14 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - II WICI - NA XVIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ I POSIEDZENIE RADY POKOJU - DROHICZYN - NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D.2017 -
bullet2017.11.14 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY PODLASIA NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D.2017 DO DROHICZYNA -
bullet2017.11.13 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY TRZYDNIOWY SEJM WALNY W DNIACH 13-15 GRUDNIA A.D.2017 DO CZERNEJ -
bullet2017.11.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY PODLASIA NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D.2017 DO DROHICZYNA -
bullet2017.11.09 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - I WICI - NA XVIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ I POSIEDZENIE RADY POKOJU - DROHICZYN - NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D.2017 -
bullet2017.11.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAŁOPOLSKI NA DZIEŃ 4 LISTOPADA A.D.2017 DO OLKUSZA -
bullet2017.10.30 - ŚLUBY BRZESKIE A.D.2017 -
bullet2017.10.30 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAŁOPOLSKI NA DZIEŃ 4 LISTOPADA A.D.2017 DO OLKUSZA -
bullet2017.10.23 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - III WICI - NA XVII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - PŁOWCE - NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA A.D.2017 -
bullet2017.10.23 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY KUJAW NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 DO RADZIEJOWA -
bullet2017.10.20 - MEMORANDUM KRÓLEWSKIE "PAX VOBISCUM - PAX OLIVIENSIS" z 14 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 -
bullet2017.10.19 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAŁOPOLSKI NA DZIEŃ 4 LISTOPADA A.D.2017 DO OLKUSZA -
bullet2017.10.19 - EDYKT KRÓLEWSKI "O PRZYWRÓCENIU INFAMII I BANICJI" Z 20 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 -
bullet2017.10.18 - KONWOKACJA KRÓLA POLSKI - II WICI - NA XVII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - PŁOWCE - NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA A.D.2017 -
bullet2017.10.17 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY KUJAW NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 DO RADZIEJOWA -
bullet2017.09.29 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY KUJAW NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 DO RADZIEJOWA -
bullet2017.09.24 - LIST OTWARTY DO POLSKICH BISKUPÓW -   
bullet2017.09.05 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA A.D. 2017 DO KOŁA -
bullet2017.08.31 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA A.D. 2017 DO KOŁA -
bullet2017.08.23 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY WIELKOPOLSKI NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA A.D. 2017 DO KOŁA -
bullet2017.08.16 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI z 16 sierpnia A.D. 2017 O PLANACH KRÓLESTWA POLSKIEGO W II PÓŁROCZU 2017 ROKU -
bullet2017.08.01 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI z 1 sierpnia A.D. 2017 -
bullet2017.07.12 - TRZECIA KONWOKACJA KRÓLA POLSKI NA XII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ I V POSIEDZENIE RADY WOJENNEJ - 15 LIPIEC A.D.2017 - PUCK -
bullet2017.07.08 - DRUGA KONWOKACJA KRÓLA POLSKI NA XII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ I V POSIEDZENIE RADY WOJENNEJ - 15 LIPIEC A.D.2017 - PUCK -
bullet2017.07.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NA DZIEŃ 14 LIPCA A.D. 2017 DO GIETRZWAŁDU -
bullet2017.07.05 -  UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NA DZIEŃ 14 LIPCA A.D. 2017 DO GIETRZWAŁDU -
bullet2017.07.04 - RELACYJNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI Z 4 lipca A.D. 2017 -
bullet2017.06.25 - EDYKT KRÓLEWSKI - "O OCHRONIE DZIECI W KRÓLESTWIE POLSKIM" -
bullet2017.06.24 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ (POLAKÓW-LECHITÓW) NA DZIEŃ 1 LIPCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.06.18 - MEMORANDUM KRÓLA POLSKI "W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO PORZĄDKU XXI WIEKU I ODBUDOWIE WIELKIEJ LECHII" z 18 CZERWCA A.D. 2017 -
bullet2017.06.15 -  UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NA DZIEŃ 14 LIPCA A.D. 2017 DO GIETRZWAŁDU -
bullet2017.06.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ (POLAKÓW-LECHITÓW) NA DZIEŃ 1 LIPCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.05.26 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ (POLAKÓW-LECHITÓW) NA DZIEŃ 1 LIPCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.05.16 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA NA DZIEŃ 20 MAJA A.D. 2017 DO PŁOCKA -
bullet2017.05.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA NA DZIEŃ 20 MAJA A.D. 2017 DO PŁOCKA -
bullet2017.05.04 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA NA DZIEŃ 20 MAJA A.D. 2017 DO PŁOCKA -
bullet2017.05.O3 - 3-MAJOWE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI -
bullet2017.04.28 - KONSTATACJE II POSIEDZENIA RADY WOJENNEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - PRZEMYŚL - 28 kwietnia A.D. 2017 -
bullet2017.04.24 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY LACHÓW - PODKARPACIA I ROZTOCZA NA DZIEŃ 29 KWIETNIA A.D. 2017 DO PRZEMYŚLA -
bullet2017.04.20 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY LACHÓW - PODKARPACIA I ROZTOCZA NA DZIEŃ 29 KWIETNIA A.D. 2017 DO PRZEMYŚLA -
bullet2017.04.13 - WIELKANOCNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI -
bullet2017.04.11 - MANIFEST KRÓLEWSKI WYBORU z 11 KWIETNIA A.D. 2017 -
bullet2017.04.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY PODKARPACIA I ROZTOCZA NA DZIEŃ 29 KWIETNIA A.D. 2017 DO ŁAŃCUTA -
bullet2017.03.29 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY NADODRZA W DNIU 1 KWIETNIA A.D. 2017 DO SZCZECINA -
bullet2017.03.27 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY NADODRZA W DNIU 1 KWIETNIA A.D. 2017 DO SZCZECINA -
bullet2017.03.21 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY NADODRZA W DNIU 1 KWIETNIA A.D. 2017 DO SZCZECINA -
bullet2017.03.14 - TRZECIE ZWOŁANIE VIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ I II POSIEDZENIA RZĄDU DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY NA 17 MARCA A.D. 2017 -
bullet2017.03.14 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA W DNIU 18 MARCA A.D. 2017 DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY -
bullet2017.03.09 - DRUGIE ZWOŁANIE VIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ I II POSIEDZENIA RZĄDU DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY NA 17 MARCA A.D. 2017 -
bullet2017.03.09 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA W DNIU 18 MARCA A.D. 2017 DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY -
bullet2017.03.06 - PIERWSZE ZWOŁANIE VIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ I II POSIEDZENIA RZĄDU DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY NA 17 MARCA A.D. 2017 -
bullet2017.03.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA W DNIU 18 MARCA A.D. 2017 DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY -
bullet2017.02.21 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - TRZECIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY POMORZA W DNIU 25 LUTEGO A.D. 2017 DO WEJHEROWA -
bullet2017.02.21 - ZWOŁANIE VII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ DO GDAŃSKA  DO OLIWY W DNIU 24 LUTEGO A.D. -
bullet2017.02.13 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - DRUGIE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY POMORZA W DNIU 25 LUTEGO A.D. 2017 DO WEJHEROWA -
bullet2017.02.07 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI - PIERWSZE WICI - ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY POMORZA W DNIU 25 LUTEGO A.D. 2017 DO WEJHEROWA -
bullet2017.02.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI ZWOŁUJĄCY SEJMY GENERALNE W 2017 ROKU -
bullet2017.01.16 - EDYKT KRÓLEWSKI - "NA PÓŁROCZE KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2017.01.02 - KRÓLEWSKI UNIWERSAŁ ZWOŁUJĄCY VI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - KRUSZWICA - 7 STYCZNIA 2017 -

A.D.2016

bullet2016.12.31 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE NOWOROCZNE -
bullet2016.12.20 - EDYKT KRÓLA POLSKI "O HETMANACH I ADMIRAŁACH" -
bullet2016.12.19 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI "O STANIE III RP" -
bullet2016.12.15 - ROTA ŚLUBOWANIA KRÓLEWSKIEJ "HUSARII KATOLICKIEJ" -
bullet2016.12.06 - EDYKT KRÓLA POLSKI "O ZAKAZIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO" -
bullet2016.12.13 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - 16-17 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.12.10 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - 16-17 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.12.02 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - 16-17 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.11.10 - UNIWERSAŁ NA V POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - 25 LISTOPADA A.D. 2016 -
bullet2016.10.29 - HOMAGIUM KRÓLEWSKIE - ŚLUBY BRZESKIE - 29 października A.D. 2016 -
bullet2016.10.20 - UNIWERSAŁ NA III POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - 28-29 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016 -
bullet2016.10.11 - ORĘDZIE NIEPODLEGŁOŚCI KRÓLA POLSKI Z 11 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016 -
bullet2016.10.02 - UNIWERSAŁ NA II POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - 8 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016 -
bullet2016.09.27 - UCHWAŁY - KONSTYTUCYE SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO - GDAŃSK-OLIWA - 15-17 LIPCA A.D. 2016 -
bullet2016.09.10 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - RYDZYNA - 15-16 WRZEŚNIA A.D.2016 -
bullet2016.09.09 - TRZECIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI W RYDZYNIE -
bullet2016.09.10 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - RYDZYNA - 15-16 WRZEŚNIA A.D.2016 -
bullet2016.08.27 - DRUGIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI W RYDZYNIE -
bullet2016.09.10 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - RYDZYNA - 15-16 WRZEŚNIA A.D.2016 -
bullet2016.08.10 - PIERWSZE WICI NA ZJAZD KATOLICKI W RYDZYNIE -
bullet2016.07.31 - ORĘDZIE INAUGURACYJNE KRÓLA POLSKI -
bullet2016.06.06 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY KONWOKACYJNY ELEKCYJNY -
bullet2016.06.04 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY KONWOKACYJNY ELEKCYJNY -
bullet2016.06.02 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY KONWOKACYJNY ELEKCYJNY -
bullet2016.05.21 - DIARIUSZ SEJMU ŚLĄSKIEGO Z 6 MAJA 2016 ROKU -
bullet2016.05.21 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - 28 MAJ 2016 -
bullet2016.05.20 - TRZECIE WICI NA SEJM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - 27 MAJ 2016 -
bullet2016.05.18 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - 28 MAJ 2016 -
bullet2016.05.17 - DRUGIE WICI NA SEJM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - 27 MAJ 2016 -
bullet2016.05.10 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - 28 MAJ 2016 -
bullet2016.05.02 - PIERWSZE WICI NA SEJM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - 27 MAJ 2016 -
bullet2016.04.30 - UCHWAŁY SEJMU WALNEGO - STARY WIŚNICZ - 19-20 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.04.30 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO - STARY WIŚNICZ - 19-20 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.04.28 - DRUGIE WICI NA SEJM ŚLASKI - III SESJA - 6 MAJ A.D. 2016 -
bullet2016.04.19 - PIERWSZE WICI NA SEJM ŚLASKI - III SESJA - 6 MAJ A.D. 2016 -
bullet2016.04.15 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY KONWOKACYJNY - II SESJA - DARŁOWO - 22-24 KWIETNIA A.D. 2016 -
bullet2016.04.14 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - II SESJA - DARŁOWO - 22-24 KWIETNIA A.D. 2016 -
bullet2016.04.11 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - II SESJA - DARŁOWO - 22-24 KWIETNIA A.D. 2016 -
bullet2016.03.31 - TRZECIE WICI NA SEJM POMORSKI-WENEDYJSKI W WEJHEROWIE W DNIACH 9-10 KWIETNIA 2016 ROKU -
bullet2016.03.29 - DRUGIE WICI NA SEJM POMORSKI-WENEDYJSKI W WEJHEROWIE W DNIACH 9-10 KWIETNIA 2016 ROKU -
bullet2016.03.25 - TRZECIE WICI NA SEJM ZACHODNIOPOMORSKI-WENEDYJSKI W SZCZECINIE - 1-2 KWIECIEŃ 2016 ROKU -
bullet2016.03.23 - DRUGIE WICI NA SEJM ZACHODNIOPOMORSKI-WENEDYJSKI W SZCZECINIE - 1-2 KWIECIEŃ 2016 ROKU -
bullet2016.03.22 - PIERWSZE WICI NA SEJM POMORSKI-WENEDYJSKI W WEJHEROWIE W DNIACH 9-10 KWIETNIA 2016 ROKU -
bullet2016.03.18 - MANIFEST "POLONIAE REGNUM SURGIT - KRÓLESTWO POLSKIE ZMARTWYCHWSTAJE!" -
bullet2016.03.14 - PIERWSZE WICI NA SEJM ZACHODNIOPOMORSKI-WENEDYJSKI W SZCZECINIE - 1-2 KWIECIEŃ 2016 ROKU -
bullet2016.03.11 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY W RYDZYNIE - 18-20 MARZEC 2016 ROKU -

A.D.2015

bullet2015.11.05 - UCHWAŁY-SANCYTY SEJMU WALNEGO W NIEPOŁOMICACH - 3-4 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU -
bullet2015.09.25 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY W NIEPOŁOMICACH W DNIU 3-4 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU -
bullet2015.09.25 - PRELEKCJA MARSZAŁKA SEJMU WALNEGO W JEDLICZACH - czytaj więcej
bullet2015.09.10 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY W NIEPOŁOMICACH W DNIU 3-4 PAŹDZIERNIKA 2015 -
bullet2015.09.10 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY W NIEPOŁOMICACH W DNIU 3-4 PAŹDZIERNIKA 2015 -
bullet2015.07.14 - OFERTA WSPÓŁDZIAŁANIA
bullet2015.07.14 - TRZECIE WICI NA SEJM WALNY W DARŁOWIE ZWOŁANY NA DZIEŃ 18 LIPCA 2015 ROKU -
bullet2015.07.13 - DODATKOWE PYTANIA REFERENDALNE -
bullet2015.07.04 - DRUGIE WICI NA SEJM WALNY W DARŁOWIE ZWOŁANY NA DZIEŃ 18 LIPCA 2015 ROKU -
bullet2015.07.02 - PIERWSZE WICI NA SEJM WALNY W DARŁOWIE ZWOŁANY NA DZIEŃ 18 LIPCA 2015 ROKU -
bullet2015.01.20 - UNIWERSAŁ - ZWOŁANIE ZJAZDU W TUMIE - ŁĘCZYCA - TUM -

A.D.2014

bullet2014.10.05 - SEJM WALNY W NIEPOŁOMICACH - KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA
bullet2014.09.30 - ODEZWA -
bullet2014.09.09 - WYRZUCENI Z GNIAZDA -
bullet2014.09.07 - WICI NA SEJMIK ŻYWIECKI
bullet2014.09.07 - UNIWERSAŁ TRZECICH WICI - LELÓW -
bullet2014.08.29 - PARLAMENTARNA FIKCJA -
bullet2014.08.25 - UNIWERSAŁ DRUGIE WICI - ŻYWIEC -
bullet2014.08.20 - UNIWERSAŁ PIERWSZE WICI - SŁAWNO -
bullet2014.08.06 - WIZYTA NIEPOŁOMICE -  UNIWERSAŁ NIEPOŁOMICKI -
bullet2014.07.31 - INSTRUKCJA SEJMIKOWA - MYSZKÓW -
bullet2014.07.21 - UNIWERSAŁ ZWOŁUJĄCY SEJMIKI PRZEDSEJMOWE - SIERADZ -
bullet2014.07.12 - UNIWERSAŁ NA SEJM WALNY - MYSZKÓW -
bullet2014.07.11 - UNIWERSAŁ - ZWOŁANIE ZJAZDU W TUMIE - ZAKLICZYN -
bullet2014.04.05 - WYKŁAD O SEJMIKACH ZIEMSKICH I SEJMIE WALNYM - KRAKÓW

SUPLEMENT

bullet2014.07.05 - MOWA RAFAŁA LESZCZYŃSKIEGO - 1573 -
bullet2014.07.05 - O ZJAZDACH SZLACHECKICH -
bullet2014.07.04 - O SEJMIE SZLACHECKIM - KUTRZEBA -

 

 

Strona główna ]

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

REGNUM POLONIAE-LEHIAE - KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

KRÓL POLSKI-LEHII

SEJM WALNY

1468-2021 © SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KONFEDERACJE GENERALNE KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

 

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA CEDYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA DĘBLIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYCKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LUBELSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADOMSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA MYSZKOWSKA SENATORSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LEGNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA WARSZAWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRUSZWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©ŚWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN - NADAL

 

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA SIERAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZIEJOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PŁOWIECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA TOPOLSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GŁOGOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GLIŚNIEŃSKA ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA OPATOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PARCZEWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA CZERSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI KORONNY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI SKARBOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI MENNICZY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©URZĄD INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POKOJOWA GDAŃSK OLIWA - NADAL

 

2018 ©ZJAZDY OLIWSKIE ELIT NARODU POLSKIEGO (SENATORSKIE) - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO JASZCZURCZE IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKA AKADEMIA STANISŁAWA - KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH - NADAL

2018 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM - NADAL

2018 ©KONFEDERACJA GENERALNA GOSTYNIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018 - NADAL

 

2017 ©LIGA ŚWIĘTA CHRISTIANITATIS

2017 ©LIGA NARODÓW CHRISTIANITAS - NADAL

 

2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYDZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016 - NADAL

 

2014 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA SEJMU WALNEGO A.D.2014-A.D.2016

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  14 lipca A.D.2021

Copyright © 4-5 października 2014 - 2021  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ CEDYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ DĘBLIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYCKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LUBELSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADOMSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ MYSZKOWSKIEJ SENATORSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LEGNICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRUSZWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©ŚWIATOWEGO FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN A.D.2020

 

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ SIERAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZIEJOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PŁOWIECKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ TOPOLSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GŁOGOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GLIŚNIEŃSKIEJ ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ OPATOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PARCZEWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ CZERSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

 

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©ZJAZDÓW OLIWSKICH (SENATORSKICH) ELIT NARODU POLSKIEGO

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA A.D.2018

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA - KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH A.D.2018

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM A.D.2018

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GOSTYNIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018

 

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2017-2020 ©LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS A.D.2019

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2017-2020©LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS A.D.2017

 

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2016-2020©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

2014-2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA A.D.2014-A.D.2016

 Sejm Walny Królestwa Polskiego-Lehii 

A.D.1468 - A.D.2021

Jeśli chcesz wesprzeć Sejm Walny i Królestwo Polskie

możesz wpłacić darowiznę na rzecz:

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

więcej www.quomodo.org.pl

 

Strona główna ]