Strona główna ]

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

CHRZEŒCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKI-LEHII

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITAS

Najjaœniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Szlachetny A.D.2021

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

NAJJAŒNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL POLSKI-LEHII

Leh XI Wojciech Edward I

 www.królpolski.org.pl 

www.metrykakoronna.org.pl 

www.quomodo.org.pl

ODEZWA RZUCEWSKA KRÓLA POLSKI

 

z 15 wrzeœnia A.D.2021

ODEZWA KRÓLEWSKA  

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE SENATORÓW KRÓLEWSKICH

oraz Urzędników królewskich

na

VI NADZWYCZAJNĽ

RADĘ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

     

 

W dniu 14 wrzeœnia A.D.2021

SŁAWNO

Ziemia Pomorska

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI TRZECIE WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

II ZJAZD STAROSTÓW

w dniu 15 wrzeœnia A.D.2021

Rzucewo

 KONWOKACJA - WICI   

EDYKT KRÓLEWSKI

SAMORZĽDOWY

"ORDYNACJA WYBORCZA"

z dnia 6 wrzeœnia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

WRZEŒNIOWE A.D.2021

z 30 sierpnia A.D.2021

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

KOMUNIKAT SPECJALNY KRÓLEWSKI

z dnia 25 sierpnia A.D.2021

w sprawie

V Nadzw. Rady Senatu

Toruń, 21 sierpnia A.D.2021

  KOMUNIKAT

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE SENATORÓW WIĘKSZYCH

oraz Urzędników królewskich

na

V NADZWYCZAJNĽ

RADĘ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO LEHII

W DNIU 21 SIERPNIA A.D.2021

GNIEWKOWO

Ziemia Kujawska

PIERWSZE WICI DRUGIE WICI TRZECIE WICI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĽCY

Władzę Œwieckš oraz Władzę Duchownš

na

Zjazd w Łęczycy A.D.2021

"Clerus & Secularus"

do Tumu k/Łęczycy

na Ziemię Łęczyckš

 

w dniu 22 sierpnia A.D.2021

Tum k/Łęczycy

UNIWERSAŁ

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO" 

do

 TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENCKICH A.D.2020

z dnia 10 sierpnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

DO

 TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENCKICH A.D.2020

z dnia 6 sierpnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE SENATORÓW WIĘKSZYCH

oraz Urzędników królewskich i zaproszonych Goœci

na

IV NADZWYCZAJNĽ

RADĘ SENATU

 

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO LEHII

     

 

W DNIU 17 LIPCA A.D.2021

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

KONGRES SŁOWIAŃSKI

w dniu 16 lipca A.D.2021

Sławno

 KONWOKACJA - WICI   

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

IV SESJA

        

 

W DNIU 16 LIPCA A.D.2021

SŁAWNO

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O złożeniu z Urzędu Prezydenta III RP Andrzeja Dudy"

z dnia 28 czerwca A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE SENATORÓW WIĘKSZYCH

oraz Urzędników królewskich i zaproszonych Goœci

na

III NADZWYCZAJNĽ

RADĘ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO LEHII

       

 

W DNIU 26 CZERWCA A.D.2021

CHOJNA

PIERWSZE WICI DRUGIE WICI TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

APEL KRÓLEWSKI

CHĘCIŃSKI

z dnia 26 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O nadaniu nazwy Ziemia Samborska - Samboria"

z dnia 27 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O nietykalnoœci osobistej i majštkowej"

z dnia 25 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O lasach Naszych królewskich"

z dnia 20 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UCHWAŁY

I NADZW. RADY SENATU

Gdańsk Oliwa

  26 luty A.D.2021

UCHWAŁY

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE SENATORÓW WIĘKSZYCH

oraz Urzędników królewskich i zaproszonych Goœci

na

II NADZWYCZAJNĽ

RADĘ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO LEHII

     

 

W DNIU 8 MAJA A.D.2021

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

EDYKT KRÓLEWSKI

O organizacji Ziem Sejmikowych Korony Królestwa Polskiego-Lehii

z dnia 6 kwietnia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

O ustanowieniu Œwięta Samorzšdnoœci Sejmikowej Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

z dnia 24 marca A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

"URBI ET ORBI - PRZESŁANIE OGNISTYCH WICI"

z 17 marca A.D.2021

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

z dnia 24 lutego A.D.2021

w sprawie

powołania do życia Ponadpartyjnego Reformatorskiego Ruchu Społecznego "Radło"

  KOMUNIKAT

MEMORIAŁ INSTYTUTU STANISŁAWA

z 19 lutego A.D.2021

MEMORIAŁ

DELIBERACJA KRÓLEWSKA

na VII Radę Senatu Królestwa Polskiego

26 luty A.D.2021

Gdańsk Oliwa

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

PIERWSZA DELIBERACJA KRÓLEWSKA  DRUGA DELIBERACJA KRÓLEWSKA  TRZECIA DELIBERACJA KRÓLEWSKA 

DIARIUSZ:

DIARIUSZ

UCHWAŁY:

DIARIUSZ

EDYKT KRÓLEWSKI

O ustanowieniu Œwięta Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

z dnia 20 stycznia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

AKT PROTEKCJI A.D.2021

SŁOWIAŃSZCZYZNY

NOWEJ FRANCJI vel WIELKIEJ LUIZJANY vel INDIANY & QUEBEC

KRÓLESTWA JEROZOLIMY

KRÓLESTWA FRANCJI

KSIĘSTWA LOTARYNGII & BAR

KSIĘSTWA BARII I ROSANO

KSIĘSTWA TOSKANII

KSIĘSTWA NOWOGRODU

WYSPA GOTLANDIA

KRÓLESTWEM MERINA (MADAGASKARU)

z dnia 14 stycznia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej-Lehii

AKT PROTEKCJI A.D.2021

 

AKT INKORPORACJI

SAMBII & POŁABIA

DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

z dnia 12 grudnia A.D.2020

wydany

w Golubiu-Dobrzyniu

na Ziemi Korony Polskiej-Lehii

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

BOŻONARODZENIOWY A.D.2020

z dnia 24 grudnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

XVIII SESJA ZWYCZAJNA

NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

        

 

 

W DNIACH 12 GRUDNIA A.D.2020

GOLUB-DOBRZYŃ

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

EDYKT KRÓLEWSKI

"O CAŁKOWITYM ZAKAZIE SZTUCZNEJ MODYFIKACJI GENETYCZNEJ

ROŒLIN, ZWIERZĽT I LUDZI"

z dnia 21 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

LISTOPADOWY NA DZIEŃ ŒW. LEONA WIELKIEGO

z dnia 10 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

Załšczniki:

ZAŁĽCZNIK   ZAŁĽCZNIK   ZAŁĽCZNIK   ZAŁĽCZNIK   ZAŁĽCZNIK   ZAŁĽCZNIK

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PACYFIKACYJNY

XVII SESJA ZWYCZAJNA

NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

        

 

W DNIACH 22-23 WRZEŒNIA A.D.2020

ORLA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

KONSTYTUCYA

PROJEKT

O USTROJU PAŃSTWA POLSKIEGO

z 31 lipca A.D.2020

KONSTYTUCYA - PROJEKT

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIACH 2-4 SIERPNIA A.D.2020

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

KONWOKACJA

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

ZJAZD STĘŻYCKI WYBORCZY ELEKTORSKI

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

     

 

W DNIU 7 LIPCA A.D.2020

RYKI

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

XV SESJA

     

 

W DNIU 24 CZERWCA A.D.2020

PARCZEW k/LUBLINA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

 

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT POŒWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA"

z dnia 5 czerwca A.D.2020

wydany

w Gdańsku Wrzeszczu

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ZWOŁANIE KRÓLA POLSKI

na

 

ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY

w dniu 5 czerwca A.D.2020

na Ziemi Korony Królestwa Polskiego

 

 ZWOŁANIE PIERWSZE    ZWOŁANIE DRUGIE    ZWOŁANIE TRZECIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT INKORPORACJI ZIEM II RP & III RP DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO"

z dnia 23 maja A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZO-TERCJALNE A.D.2020

z 1 maja A.D.2020

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Trzeba, abyœcie narodzili się na nowo!"

z 14 kwietnia A.D.2020

ODEZWA KRÓLEWSKA  

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

 

ODNAWIANIE ŒLUBÓW LWOWSKICH

w dniach 1, 7, 18, 25 kwietnia A.D.2020

na Ziemi Korony Królestwa Polskiego

 

 KONWOKACJA    

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

z dnia 12 marca A.D.2020

  KOMUNIKAT

KONSTYTUCYA

PŁOWIECKA  ZJEDNOCZENIOWA

Sejm Walny Konstytucyjny Prekoronacyjny

Płowce

20 stycznia A.D.2020

KONSTYTUCYA

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

III SESJA

        

 

W DNIU 28 LUTEGO A.D.2020

WEJHEROWO

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XIV SESJA

     

 

W DNIU 20 STYCZNIA A.D.2020

PŁOWCE k/RADZIEJOWA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT EREKCYJNY INSTYTUTU STANISŁAWA"

z dnia 9 stycznia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

NOWOROCZNE NA 2020

z 30 grudnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH - SEJMIKI SENATORSKIE"

z dnia 18 grudnia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XIII SESJA

     

 

W DNIU 14 GRUDNIA A.D.2019

SIERAKÓW

PIERWSZE WICI  II WICI  III WICI

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

DO:

MARSZAŁKA SEJMU

MARSZAŁKA SENATU

PREMIERA RZĽDU III RP

W SPRAWIE NAWIĽZANIA WSPÓŁPRACY

I SPOTKANIA

z dnia 25 listopada A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"PADZIERNIKOWA DOBREGO WYBORU A.D.2019"

z 30 wrzeœnia A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

"BYĆ ALBO NIE BYĆ...?"

z 11 paŸdziernika A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"WRZEŒNIOWA A.D.2019"

z 31 sierpnia A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORGANIZACJA

ZIEM SEJMIKOWYCH PROWINCJONALNYCH

ZIEM SEJMOWYCH WOJEWÓDZKICH 

ZIEM SEYMOWYCH POLONIJNYCH

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

   ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM

Kliknij by otworzyć PDF

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

"DO PREZYDENTA III RP SZ.P. ANDRZEJA DUDY

W SPRAWIE REFORM USTROJOWYCH

I SPOTKANIA"

z dnia 19 paŸdziernika A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY ROCZNICOWY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XII SESJA

     

 

W DNIU 5 PADZIERNIKA A.D.2019

LICHEŃ STARY

PIERWSZE WICI  II WICI  II WICI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

DRUGO-TERCJALNE A.D.2019

z 27 sierpnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

KONKLUZJA - REZOLUCJA

RADY SENATU

KRÓLESTWA POLSKIEGO

z Posiedzenia

z 14 sierpnia A.D.2018

MYSZKÓW

KONKLUZJA

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Beze Mnie nic uczynić nie możecie"

z 23 lipca A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

EDYKT KRÓLEWSKI

LIST OTWARTY

"DO BISKUPÓW POLSKICH. SPRAWA PRAŁATA KNEBLEWSKIEGO"

z dnia 18 czerwca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"A urzšd jego niech inny obejmie""

z 14 maja A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZOTERCJALNE A.D.2019

z 1 maja A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

WIELKANOCNE A.D.2019

z 18 kwietnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

w sprawie strajku nauczycieli

z 8 kwietnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA GDAŃSKIEGO

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

        

 

W DNIU 1 KWIETNIA A.D.2019

KARTUZY

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

ŒLUBY LWOWSKIE A.D.2019

ŒLUBY LWOWSKIE A.D.2019

EDYKT KRÓLEWSKI

"O WYCHOWANIU DO ŻYCIA PUBLICZNEGO"

z dnia 20 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

INFAMIA DLA WROGÓW NARODU POLSKIEGO

z dnia 7 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI   

MANIFEST WIELKOPOSTNY A.D.2019

KRÓLA POLSKI

Z DNIA 6 MARCA A.D.2019

MANIFEST KRÓLEWSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

III SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

               

na dzień 30 marca A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

MOWA TRONOWA

„NA OTWARCIE XLVIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ ”

https://www.youtube.com/watch?v=LdjaJpFHZHY

 

z dnia 28 lutego A.D.2019

wygłoszona

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

II SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA A.D.2019

               

na dzień 23 lutego A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

TRYBUNALSKI

„O POWOŁANIU SĽDÓW I TRYBUNAŁÓW”

„O POWOŁANIU INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO”

„O SĽDACH POKOJU I SĘDZIACH POKOJU”

„O ORGANIZACJI SĽDOWNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O SĽDACH REWIZYJNYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O OCHRONIE PRAWNEJ I EKONOMICZNEJ POLAKÓW POKRZYWDZONYCH PRZEZ SĽDOWNICTWO ZABORCZE I OKUPACYJNE”

z dnia 31 stycznia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIU 9 LUTEGO A.D.2019

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

MOWA TRONOWA

„NA OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA”

https://www.youtube.com/watch?v=V8hUXW0reic

 

z dnia 18 stycznia A.D.2019

wygłoszona

w Gdańsku Oliwie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

"O NOWYM ŁADZIE EUROPY - NEO"

z 10 STYCZNIA A.D.2019

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

LISTY OTWARTE KRÓLA POLSKI

z 14-15 stycznia A.D.2019

lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

I SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA

               

na dzień 19 stycznia A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA II WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

I POSIEDZENIE LIGI ŒWIĘTEJ CHRISTIANITAS

               

na dzień 6 stycznia A.D.2019

w Licheniu Starym

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

NA ROK PAŃSKI 2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

BOŻONARODZENIOWE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE A.D.2018

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

GNIEWSKI

„O ZERWANIU ŁĽCZNOŒCI Z OBECNYM PAPIESTWEM”

„O ODWIECZNYCH PRAWACH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO DO POMORZA BAŁTYCKIEGO”

„O WSKRZESZENIU TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO

im. Mikołaja z Ryńska”

z dnia 15 grudnia A.D.2018

wydany

w Gniewie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O BUDŻECIE III RP"

z 10 grudnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XI SESJA

     

 

W DNIU 15 GRUDNIA A.D.2018

GNIEW

PIERWSZE WICI  II WICI  III WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O UTWORZENIU KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA

KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK. LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH"

z 20 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O WYBORACH LOKALNYCH III RP"

"O KONWERSJI POLAKÓW NA KRÓLESTWO POLSKIE"

"O MARSZU NIEPODLEGŁOŒCI 11 LISTOPADA A.D.2018"

z 8 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

IX RADĘ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO

               

na dzień 26 paŸdziernika A.D.2018

w Licheniu Starym

 &

XXXVI RADĘ KRÓLESTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 27 paŸdziernika A.D.2018

w Lisewie

 

 KONWOKACJA   KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

Teksty Œlubów Brzeskich:

 

Tekst pełny Œlubów Brzeskich  Tekst skrócony Œlubów Brzeskich

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE "NA 4 PADZIERNIKA A.D.2018"

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"O MORDZIE SĽDOWYM JEZUSA CHRYSTUSA

DOKONANYM PRZEZ ŻYDÓW

WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU

Z IMPERIUM RZYMSKIM"

z 25 wrzeœnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

I INAUGURACYJNE POSIEDZENIE COLLOQUIUM CHARITATIVUM

VII POSIEDZENIE RADY POKOJU KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNU 22 WRZEŒNIA A.D.2018

GDAŃSK OLIWA

UNIWERSAŁ

EDYKT KRÓLEWSKI

"O PRZEJĘCIU POCZTY POLSKIEJ S.A. W SKŁAD DÓBR KRÓLEWSKICH""

z 31 sierpnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

IV ZJAZD KATOLICKI

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

W DNIACH 12-14 WRZEŒNIA A.D.2018

LICHEŃ STARY

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI A.D.2018   TRZECIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI A.D.2018

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

               

 

VIII RADĘ KRÓLEWSKĽ

&

WENEDYJSKI CONVENT POKOJU

w Szczecinie

na dzień 28 lipca A.D.2018

KONWOKACJA  

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

        

 

W DNIU 29 LIPCA A.D.2018

TRZEBIATÓW

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

z 23 lipca A.D. 2018

W SPRAWIE OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM

ZARZĽDZONEGO PRZEZ PREZYDENTA III RP

Sz.P. Andrzeja Dudę

20 lipca A.D.2018

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

KONSTYTUCYA

EDYKT KRÓLEWSKI

Myszków

23 lipca A.D.2018

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI

"CHRISTIANITAS"

KONSTYTUCYA

ORGANIZACJA TERYTORIALNA

SEJMIKÓW POWIATOWYCH ZIEMSKICH & GRODOWYCH

PROWINCJONALNYCH, KRAJOWYCH

SENATORSKICH

SEYMY POLONIJNE

 Okręgi Sejmików Prrowincjonalnych

 KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU PROJEKT KONSTYTUCJI KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU!

1. WSKRZESILIŒMY KRÓLESTWO POLSKIE - KORONĘ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

2. OBRALIŒMY KRÓLA ELEKTA - KRÓLOWĽ ELEKT.

3. WYŁONILIŒMY RADĘ STANU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

4. WYŁONILIŒMY RADĘ KRÓLEWSKĽ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

5. WYŁONILIŒMY RADĘ WOJENNĽ - RADĘ POKOJU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

6. OBRALIŒMY PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

7. OBRALIŒMY PREZYDENTA NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO.

8. ZLIKWIDOWALIŒMY ORGAN "EPISKOPAT POLSKI" oraz URZĽD "PRYMAS POLSKI".

9. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA ORGAN "EPISKOPAT KRÓLESTWA POLSKIEGO" oraz URZĽD PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

10. NIE CHCEMY PARTII POLITYCZNYCH NA ZIEMIACH KORONY POLSKIEJ-LEHII, W KRÓLESTWIE POLSKIM, SZCZEGÓLNIE W SAMORZĽDACH!

11. WSKRZESZAMY SEJM WALNY, SEJMIKI ZIEMSKIE: GENERALNE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE.

12. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA: LIGĘ ŒWIĘTĽ (PRZYMIERZE) "CHRISTIANITATIS".

13. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA LIGĘ NARODÓW "CHRISTIANITAS".

14. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA KONFERENCJĘ POKOJOWĽ W GDAŃSKU - OLIWIE.

15. ODNAWIAMY COROCZNIE ŒLUBY LWOWSKIE INTRONIZACYJNE MATKĘ BOŻĽ NA KRÓLOWĽ POLSKI - KRÓLOWĽ KORONY POLSKIEJ-LEHII.

16. ODNAWIAMY COROCZNIE ŒLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI - KRÓLA KORONY POLSKIEJ-LEHII.

17. POWOŁALIŒMY ŒWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN

18. WSKRZESILIŒMY elektorskie "ZJAZDY ELIT NARODOWYCH" na wzór elektorskich "ZJAZDÓW SZLACHECKICH" czasów przełomu - Gdańsk-Oliwa, Ryki, Stężyca.

19. POŒWIĘCILIŒMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŒWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA - 5 czerwca A.D.2020 - Gdańsk Wrzeszcz

20. UZNALIŒMY POSTANOWIENIA SOBORU TRYDENCKIEGO JAKO OBOWIĽZUJĽCE - 24 czerwca A.D.2020 - Parczew

21. POŒWIĘCILIŒMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŒWIĘTSZEMU SERCU MARYI - 8 lipca A.D.2020 - Ryki

22. OBRALIŒMY ELEKTORSKO, NA ZJAZDACH ELEKTORSKICH, PREZYDENTA in spe ORAZ V-CE PREZYDENTA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 3 sierpnia A.D.2020 - Gdańsk Oliwa

23. OBRALIŒMY ELEKTORSKO, NA SEJMIE WALNYM elektorskim, PREMIERA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 12 grudnia A.D.2020 - Golub-Dobrzyń

24. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA RADĘ SENATU

25. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY ŁĘCZYCKIE - "CLERUS & SECULARUS"

26. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY KATOLICKIE "CHRISTIANITATIS" - 12-14 wrzeœnia

27. UTWORZYLIŒMY "PONADPARTYJNY REFORMATORSKI RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

JEZUS CHRYSTUS

KRÓL WSZECHŒWIATA

KRÓL KRÓLÓW - PAN PANÓW - KRÓL KORONY POLSKIEJ - KRÓL POLSKI-LEHII

KRÓL elekt KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL elekt POLSKI-LEHII

PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

PREZYDENT NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

V-CE PREZYDENT NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

HETMAN WIELKI KORONNY

KANCLERZ WIELKI KORONNY

PREMIER RZĽDU J.K.M.

RADA KRÓLEWSKA - RADA WOJENNA - RADA POKOJU

dwuizbowy SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Rada Senatu Królestwa Polskiego-Lehii

Senat Królestwa Polskiego-Lehii

Izba Poselska Królestwa Polskiego-Lehii

SEJMIKI ZIEMSKIE KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

Generalne, Wojewódzkie, Prowincjonalne, Powiatowe

Wiece Wiejskie

Konfederacje Królewskie

 Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.

(Łk 11,15-26)

JEZUS CHRYSTUS

Król Wszechœwiata

Król Królów - Pan Panów

Król Polski

Lachów - Lechów - Le[c]hitów - Wenedów - Sarmatów - Polaków

intronizowany na Sejmie Walnym skonfederowanym

w Niepołomicach

pod laskš marszałkowskš

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego

w 514 rocznicę wyboru Aleksandra Jagiellończyka na Króla Polski

przez Sejm Walny w Piotrkowie

dnia 3 paŸdziernika A.D.2015

intronizowany na duchowego Króla Polski

Polski - rozumianej jako sukcesora królewskiej państwowoœci:

Królów elekcyjnych z dynastii: Wiœniowieckich, Sobieskich, Leszczyńskich

oraz Królów dziedzicznych z dynastii:

Wazów - Jagiellonów - Piastów - Przemyœlidów - Popielidów - Wieniawitów - Lechów - Lachów - Le[c]hitów - Sarmatów

oraz naszych protoplastów Wenedów

pochodzšcych od Meszek potomka Set (syna Adama i Ewy)

 

 

 

 

SEJM WALNY

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

SKONFEDEROWANY

POD LASKĽ MARSZAŁKOWSKĽ

MARSZAŁKA

J.W. JAROSŁAWA KIERZNIKOWICZA

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

POD WĘZŁEM

ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

 

 

  VOLUMINA LEGUM

Volumina Legum (łac. Volumina Legum. Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia - Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należšcych na walnych seymiech koronnych od seymu wiœlickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu) – pierwszy polski zbiór prawa stanowionego, zawierajšcy zapis wszystkich przywilejów królewskich i konstytucji sejmowych od roku 1347 do 1793 (obrady sejmu grodzieńskiego).

Dzieło to powstało z inicjatywy biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego. Rozpoczęli oni pracę nad chronologicznym i pełnym wydaniem polskich praw. Pierwszy tom wydano tuż przed sejmem w Warszawie 18 wrzeœnia 1732. Pierwsze szeœć tomów, zawierajšcych prawa uchwalone do 1736, opracował i wydał w latach 1732–1739 pijarStanisław Konarski. Tom VII i VIII wydali w 1782 pijarzy. Tom IX ukazał się w 1889 w Krakowie, nakładem Akademii Umiejętnoœci. Umieszczono w nim konstytucje z lat 1782, 1784 i 1786 oraz cały dorobek Sejmu Czteroletniego. Tom X zawierajšcy ustawy sejmu grodzieńskiego (1793) wydano dopiero w 1952 w Poznaniu.

Jozafat Ohryzko – prawnik, wydawca i działacz polityczny podjšł się reedycji pierwszych 8 tomów Volumina Legum w latach 1859–1860.

W okresie Księstwa Warszawskiego Volumina Legum zostały uznane za zbiór autentyczny prawa polskiego. 

 

VOLUMINA LEGUM A.D.2018

 

bullet SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - LICHEŃ STARY - 16 CZERWCA A.D.2018

 

bullet SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - LICHEŃ STARY - 15 CZERWCA A.D.2018
bullet SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - GDAŃSK OLIWA - 25 KWIETNIA A.D.2018 - UCHWAŁY -  UCHWAŁY

 

 

 

 

VOLUMINA LEGUM A.D.2015

 

bullet SEJM WALNY NIEPOŁOMICE - 3-4 PADZIERNIK A.D.2015 - UCHWAŁY -  UCHWAŁY - SANCYTY SEJMU WALNEGO - NIEPOŁOMICE 2015.10.03-04
bullet SEJM WALNY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - 14-15 LISTOPAD A.D.2015 - UCHWAŁY - UCHWAŁY-SANCYTY SEJMU WALNEGO - 2015.11.14-15 - IGNACEW
bullet SEJM WALNY STARY WIŒNICZ - 19-20 GRUDNIA A.D.2015 - UCHWAŁY -   DIARIUSZ SEJMU WALNEGO - STARY WIŒNICZ - 19-20 GRUDNIA A.D. 2015

 

 

 

 

Strona główna ]

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

REGNUM POLONIAE-LEHIAE - KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

KRÓL POLSKI-LEHII

SEJM WALNY

1468-2021 Š SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KONFEDERACJE GENERALNE & RUCHY & KONFERENCJE

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

 

2021 ŠPOKOJOWA KONFERENCJA USTROJOWA  - NADAL

2021 ŠSAMORZĽDOWY RUCH SPOŁECZNY RADŁO  - NADAL

2021 ŠKONFEDERACJA GENERALNA DARŁOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

 

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA CEDYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA RADZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA DĘBLIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA RYCKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA LUBELSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA RADOMSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA MYSZKOWSKA SENATORSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA LEGNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA WARSZAWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA KRAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA KRUSZWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠŒWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN - NADAL

 

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA SIERAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA RADZIEJOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA PŁOWIECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA TOPOLSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA GŁOGOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA GLIŒNIEŃSKA ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA OPATOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA PARCZEWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA CZERSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019  - NADAL

2019 ŠTRYBUNAŁ WIELKI KORONNY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠTRYBUNAŁ WIELKI SKARBOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ŠTRYBUNAŁ WIELKI MENNICZY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ŠURZĽD INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO - NADAL

2019 ŠTRYBUNAŁ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ŠMIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POKOJOWA GDAŃSK OLIWA - NADAL

 

2018 ŠZJAZDY OLIWSKIE ELIT NARODU POLSKIEGO (SENATORSKIE) - NADAL

2018 ŠKRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO JASZCZURCZE IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA - NADAL

2018 ŠKRÓLEWSKA AKADEMIA STANISŁAWA - KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH - NADAL

2018 ŠCOLLOQUIUM CHARITATIVUM - NADAL

2018 ŠKONFEDERACJA GENERALNA GOSTYNIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018 - NADAL

 

2017 ŠLIGA ŒWIĘTA CHRISTIANITATIS

2017 ŠLIGA NARODÓW CHRISTIANITAS - NADAL

 

2016 ŠKONFEDERACJA GENERALNA RYDZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016 - NADAL

 

2014 ŠKONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA SEJMU WALNEGO A.D.2014-A.D.2016

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  22 wrzeœnia A.D.2021

Copyright Š 4-5 paŸdziernika 2014 - 2021  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2021ŠPOKOJOWA KONFERENCJA USTROJOWA  - NADAL

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2021 ŠSAMORZĽDOWY RUCH SPOŁECZNY RADŁO  - NADAL

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2021 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ DARŁOWSKIIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  A.D.2021

 

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ CEDYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  A.D.2020

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RADZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  A.D.2020

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ DĘBLIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RYCKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ LUBELSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RADOMSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ MYSZKOWSKIEJ SENATORSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ LEGNICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ KRAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ KRUSZWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠŒWIATOWEGO FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN A.D.2020

 

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ SIERAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RADZIEJOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ PŁOWIECKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ TOPOLSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ GŁOGOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ GLIŒNIEŃSKIEJ ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ OPATOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ PARCZEWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ CZERSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠMIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

 

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ŠZJAZDÓW OLIWSKICH (SENATORSKICH) ELIT NARODU POLSKIEGO

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ŠKRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA A.D.2018

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ŠKRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA - KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH A.D.2018

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ŠCOLLOQUIUM CHARITATIVUM A.D.2018

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ GOSTYNIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018

 

PIĽTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2017-2020 ŠLIGI NARODÓW CHRISTIANITAS A.D.2019

PIĽTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2017-2020ŠLIGI ŒWIĘTEJ CHRISTIANITAS A.D.2017

 

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2016-2020ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

2014-2016 ŠKONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA A.D.2014-A.D.2016

 Sejm Walny Królestwa Polskiego-Lehii 

A.D.1468 - A.D.2021

Jeœli chcesz wesprzeć Sejm Walny i Królestwo Polskie

możesz wpłacić darowiznę na rzecz:

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

więcej www.quomodo.org.pl

 

Strona główna ]