Strona główna ]

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

CHRZEŒCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKI-LEHII

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITAS

Najjaœniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

NAJJAŒNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL POLSKI-LEHII

Leh XI Wojciech Edward I

 www.królpolski.org.pl 

www.metrykakoronna.org.pl 

www.quomodo.org.pl

EDYKT KRÓLEWSKI

O ustanowieniu Œwiêta Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

z dnia 20 stycznia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

AKT PROTEKCJI A.D.2021

SŁOWIAŃSZCZYZNY

NOWEJ FRANCJI vel WIELKIEJ LUIZJANY vel INDIANY & QUEBEC

KRÓLESTWA JEROZOLIMY

KRÓLESTWA FRANCJI

KSIÊSTWA LOTARYNGII & BAR

KSIÊSTWA BARII I ROSANO

KSIÊSTWA TOSKANII

KSIÊSTWA NOWOGRODU

WYSPA GOTLANDIA

KRÓLESTWEM MERINA (MADAGASKARU)

z dnia 14 stycznia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej-Lehii

AKT PROTEKCJI A.D.2021

 

AKT INKORPORACJI

SAMBII & POŁABIA

DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

z dnia 12 grudnia A.D.2020

wydany

w Golubiu-Dobrzyniu

na Ziemi Korony Polskiej-Lehii

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

BOŻONARODZENIOWY A.D.2020

z dnia 24 grudnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

XVIII SESJA ZWYCZAJNA

NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

        

 

 

W DNIACH 12 GRUDNIA A.D.2020

GOLUB-DOBRZYŃ

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

EDYKT KRÓLEWSKI

"O CAŁKOWITYM ZAKAZIE SZTUCZNEJ MODYFIKACJI GENETYCZNEJ

ROŒLIN, ZWIERZ„T I LUDZI"

z dnia 21 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

LISTOPADOWY NA DZIEŃ ŒW. LEONA WIELKIEGO

z dnia 10 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

Załčczniki:

ZAŁ„CZNIK   ZAŁ„CZNIK   ZAŁ„CZNIK   ZAŁ„CZNIK   ZAŁ„CZNIK   ZAŁ„CZNIK

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PACYFIKACYJNY

XVII SESJA ZWYCZAJNA

NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

        

 

W DNIACH 22-23 WRZEŒNIA A.D.2020

ORLA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

KONSTYTUCYA

PROJEKT

O USTROJU PAŃSTWA POLSKIEGO

z 31 lipca A.D.2020

KONSTYTUCYA - PROJEKT

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIACH 2-4 SIERPNIA A.D.2020

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

KONWOKACJA

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

ZJAZD STÊŻYCKI WYBORCZY ELEKTORSKI

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

     

 

W DNIU 7 LIPCA A.D.2020

RYKI

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

XV SESJA

     

 

W DNIU 24 CZERWCA A.D.2020

PARCZEW k/LUBLINA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

 

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT POŒWIÊCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA"

z dnia 5 czerwca A.D.2020

wydany

w Gdańsku Wrzeszczu

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ZWOŁANIE KRÓLA POLSKI

na

 

ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY

w dniu 5 czerwca A.D.2020

na Ziemi Korony Królestwa Polskiego

 

 ZWOŁANIE PIERWSZE    ZWOŁANIE DRUGIE    ZWOŁANIE TRZECIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT INKORPORACJI ZIEM II RP & III RP DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO"

z dnia 23 maja A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORÊDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZO-TERCJALNE A.D.2020

z 1 maja A.D.2020

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Trzeba, abyœcie narodzili siê na nowo!"

z 14 kwietnia A.D.2020

ODEZWA KRÓLEWSKA  

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

 

ODNAWIANIE ŒLUBÓW LWOWSKICH

w dniach 1, 7, 18, 25 kwietnia A.D.2020

na Ziemi Korony Królestwa Polskiego

 

 KONWOKACJA    

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

z dnia 12 marca A.D.2020

  KOMUNIKAT

KONSTYTUCYA

PŁOWIECKA  ZJEDNOCZENIOWA

Sejm Walny Konstytucyjny Prekoronacyjny

Płowce

20 stycznia A.D.2020

KONSTYTUCYA

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

III SESJA

        

 

W DNIU 28 LUTEGO A.D.2020

WEJHEROWO

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XIV SESJA

     

 

W DNIU 20 STYCZNIA A.D.2020

PŁOWCE k/RADZIEJOWA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT EREKCYJNY INSTYTUTU STANISŁAWA"

z dnia 9 stycznia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORÊDZIE KRÓLEWSKIE

NOWOROCZNE NA 2020

z 30 grudnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH - SEJMIKI SENATORSKIE"

z dnia 18 grudnia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XIII SESJA

     

 

W DNIU 14 GRUDNIA A.D.2019

SIERAKÓW

PIERWSZE WICI  II WICI  III WICI

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

DO:

MARSZAŁKA SEJMU

MARSZAŁKA SENATU

PREMIERA RZ„DU III RP

W SPRAWIE NAWI„ZANIA WSPÓŁPRACY

I SPOTKANIA

z dnia 25 listopada A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"PADZIERNIKOWA DOBREGO WYBORU A.D.2019"

z 30 wrzeœnia A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORÊDZIE KRÓLEWSKIE

"BYÆ ALBO NIE BYÆ...?"

z 11 paŸdziernika A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"WRZEŒNIOWA A.D.2019"

z 31 sierpnia A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORGANIZACJA

ZIEM SEJMIKOWYCH PROWINCJONALNYCH

ZIEM SEJMOWYCH WOJEWÓDZKICH 

ZIEM SEYMOWYCH POLONIJNYCH

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

   ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM

Kliknij by otworzyæ PDF

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

"DO PREZYDENTA III RP SZ.P. ANDRZEJA DUDY

W SPRAWIE REFORM USTROJOWYCH

I SPOTKANIA"

z dnia 19 paŸdziernika A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY ROCZNICOWY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XII SESJA

     

 

W DNIU 5 PADZIERNIKA A.D.2019

LICHEŃ STARY

PIERWSZE WICI  II WICI  II WICI

ORÊDZIE KRÓLEWSKIE

DRUGO-TERCJALNE A.D.2019

z 27 sierpnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

KONKLUZJA - REZOLUCJA

RADY SENATU

KRÓLESTWA POLSKIEGO

z Posiedzenia

z 14 sierpnia A.D.2018

MYSZKÓW

KONKLUZJA

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Beze Mnie nic uczyniæ nie możecie"

z 23 lipca A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

EDYKT KRÓLEWSKI

LIST OTWARTY

"DO BISKUPÓW POLSKICH. SPRAWA PRAŁATA KNEBLEWSKIEGO"

z dnia 18 czerwca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"A urzčd jego niech inny obejmie""

z 14 maja A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORÊDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZOTERCJALNE A.D.2019

z 1 maja A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

ORÊDZIE KRÓLEWSKIE

WIELKANOCNE A.D.2019

z 18 kwietnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

ORÊDZIE KRÓLEWSKIE

w sprawie strajku nauczycieli

z 8 kwietnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA GDAŃSKIEGO

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

        

 

W DNIU 1 KWIETNIA A.D.2019

KARTUZY

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

ŒLUBY LWOWSKIE A.D.2019

ŒLUBY LWOWSKIE A.D.2019

EDYKT KRÓLEWSKI

"O WYCHOWANIU DO ŻYCIA PUBLICZNEGO"

z dnia 20 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

INFAMIA DLA WROGÓW NARODU POLSKIEGO

z dnia 7 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI   

MANIFEST WIELKOPOSTNY A.D.2019

KRÓLA POLSKI

Z DNIA 6 MARCA A.D.2019

MANIFEST KRÓLEWSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

III SESJÊ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

               

na dzień 30 marca A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

MOWA TRONOWA

„NA OTWARCIE XLVIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ ”

https://www.youtube.com/watch?v=LdjaJpFHZHY

 

z dnia 28 lutego A.D.2019

wygłoszona

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

II SESJÊ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA A.D.2019

               

na dzień 23 lutego A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

TRYBUNALSKI

„O POWOŁANIU S„DÓW I TRYBUNAŁÓW”

„O POWOŁANIU INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO”

„O S„DACH POKOJU I SÊDZIACH POKOJU”

„O ORGANIZACJI S„DOWNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O S„DACH REWIZYJNYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O OCHRONIE PRAWNEJ I EKONOMICZNEJ POLAKÓW POKRZYWDZONYCH PRZEZ S„DOWNICTWO ZABORCZE I OKUPACYJNE”

z dnia 31 stycznia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIU 9 LUTEGO A.D.2019

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

MOWA TRONOWA

„NA OTWARCIE MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA”

https://www.youtube.com/watch?v=V8hUXW0reic

 

z dnia 18 stycznia A.D.2019

wygłoszona

w Gdańsku Oliwie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

"O NOWYM ŁADZIE EUROPY - NEO"

z 10 STYCZNIA A.D.2019

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

LISTY OTWARTE KRÓLA POLSKI

z 14-15 stycznia A.D.2019

lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

I SESJÊ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA

               

na dzień 19 stycznia A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA II WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

I POSIEDZENIE LIGI ŒWIÊTEJ CHRISTIANITAS

               

na dzień 6 stycznia A.D.2019

w Licheniu Starym

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

NOWOROCZNE ORÊDZIE KRÓLEWSKIE

NA ROK PAŃSKI 2019

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

BOŻONARODZENIOWE ORÊDZIE KRÓLEWSKIE A.D.2018

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

GNIEWSKI

„O ZERWANIU Ł„CZNOŒCI Z OBECNYM PAPIESTWEM”

„O ODWIECZNYCH PRAWACH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO DO POMORZA BAŁTYCKIEGO”

„O WSKRZESZENIU TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO

im. Mikołaja z Ryńska”

z dnia 15 grudnia A.D.2018

wydany

w Gniewie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O BUDŻECIE III RP"

z 10 grudnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XI SESJA

     

 

W DNIU 15 GRUDNIA A.D.2018

GNIEW

PIERWSZE WICI  II WICI  III WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O UTWORZENIU KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA

KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK. LITERATURY I SZTUK PIÊKNYCH"

z 20 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O WYBORACH LOKALNYCH III RP"

"O KONWERSJI POLAKÓW NA KRÓLESTWO POLSKIE"

"O MARSZU NIEPODLEGŁOŒCI 11 LISTOPADA A.D.2018"

z 8 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

IX RADÊ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO

               

na dzień 26 paŸdziernika A.D.2018

w Licheniu Starym

 &

XXXVI RADÊ KRÓLESTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 27 paŸdziernika A.D.2018

w Lisewie

 

 KONWOKACJA   KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

Teksty Œlubów Brzeskich:

 

Tekst pełny Œlubów Brzeskich  Tekst skrócony Œlubów Brzeskich

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE "NA 4 PADZIERNIKA A.D.2018"

KRÓLEWSKIE ORÊDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"O MORDZIE S„DOWYM JEZUSA CHRYSTUSA

DOKONANYM PRZEZ ŻYDÓW

WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU

Z IMPERIUM RZYMSKIM"

z 25 wrzeœnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

I INAUGURACYJNE POSIEDZENIE COLLOQUIUM CHARITATIVUM

VII POSIEDZENIE RADY POKOJU KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNU 22 WRZEŒNIA A.D.2018

GDAŃSK OLIWA

UNIWERSAŁ

EDYKT KRÓLEWSKI

"O PRZEJÊCIU POCZTY POLSKIEJ S.A. W SKŁAD DÓBR KRÓLEWSKICH""

z 31 sierpnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

IV ZJAZD KATOLICKI

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

W DNIACH 12-14 WRZEŒNIA A.D.2018

LICHEŃ STARY

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI A.D.2018   TRZECIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI A.D.2018

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

               

 

VIII RADÊ KRÓLEWSK„

&

WENEDYJSKI CONVENT POKOJU

w Szczecinie

na dzień 28 lipca A.D.2018

KONWOKACJA  

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJ„CE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

        

 

W DNIU 29 LIPCA A.D.2018

TRZEBIATÓW

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

z 23 lipca A.D. 2018

W SPRAWIE OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM

ZARZ„DZONEGO PRZEZ PREZYDENTA III RP

Sz.P. Andrzeja Dudê

20 lipca A.D.2018

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

KONSTYTUCYA

EDYKT KRÓLEWSKI

Myszków

23 lipca A.D.2018

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI

"CHRISTIANITAS"

KONSTYTUCYA

ORGANIZACJA TERYTORIALNA

SEJMIKÓW ZIEMSKICH PROWINCJONALNYCH KRAJOWYCH

SEYMY POLONIJNE

SEJMIKI SENATORSKIE

 Okrêgi Sejmików Prrowincjonalnych

 KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU PROJEKT KONSTYTUCJI KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU!

1. WSKRZESILIŒMY KRÓLESTWO POLSKIE - KORONÊ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

2. OBRALIŒMY KRÓLA ELEKTA - KRÓLOW„ ELEKT.

3. WYŁONILIŒMY RADÊ STANU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

4. WYŁONILIŒMY RADÊ KRÓLEWSK„ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

5. WYŁONILIŒMY RADÊ WOJENN„ - RADÊ POKOJU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

6. OBRALIŒMY PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

7. OBRALIŒMY PREZYDENTA NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO.

8. ZLIKWIDOWALIŒMY ORGAN "EPISKOPAT POLSKI" oraz URZ„D "PRYMAS POLSKI".

9. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA ORGAN "EPISKOPAT KRÓLESTWA POLSKIEGO" oraz URZ„D PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

10. NIE CHCEMY PARTII POLITYCZNYCH NA ZIEMIACH KORONY POLSKIEJ-LEHII, W KRÓLESTWIE POLSKIM, SZCZEGÓLNIE W SAMORZ„DACH!

11. WSKRZESZAMY SEJM WALNY, SEJMIKI ZIEMSKIE: GENERALNE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE.

12. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA: LIGÊ ŒWIÊT„ (PRZYMIERZE) "CHRISTIANITATIS".

13. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA LIGÊ NARODÓW "CHRISTIANITAS".

14. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA KONFERENCJÊ POKOJOW„ W GDAŃSKU - OLIWIE.

15. ODNAWIAMY COROCZNIE ŒLUBY LWOWSKIE INTRONIZACYJNE MATKÊ BOŻ„ NA KRÓLOW„ POLSKI - KRÓLOW„ KORONY POLSKIEJ-LEHII.

16. ODNAWIAMY COROCZNIE ŒLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI - KRÓLA KORONY POLSKIEJ-LEHII.

17. POWOŁALIŒMY ŒWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN

18. WSKRZESILIŒMY elektorskie "ZJAZDY OLIWSKIE" na wzór elektorskich "ZJAZDÓW SZLACHECKICH" czasów przełomu.

19. POŒWIÊCILIŒMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŒWIÊTSZEMU SERCU JEZUSA - 5 czerwca A.D.2020 - Gdańsk Wrzeszcz

20. UZNALIŒMY POSTANOWIENIA SOBORU TRYDENCKIEGO JAKO OBOWI„ZUJ„CE - 24 czerwca A.D.2020 - Parczew

21. POŒWIÊCILIŒMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŒWIÊTSZEMU SERCU MARYI - 8 lipca A.D.2020 - Ryki

22. OBRALIŒMY ELEKTORSKO, NA ZJAZDACH ELEKTORSKICH, PREZYDENTA in spe ORAZ V-CE PREZYDENTA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 3 sierpnia A.D.2020 - Gdańsk Oliwa

23. OBRALIŒMY ELEKTORSKO, NA SEJMIE WALNYM elektorskim, PREMIERA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 12 grudnia A.D.2020 - Golub-Dobrzyń

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

JEZUS CHRYSTUS

KRÓL WSZECHŒWIATA

KRÓL KRÓLÓW - PAN PANÓW - KRÓL KORONY POLSKIEJ - KRÓL POLSKI-LEHII

KRÓL elekt KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL elekt POLSKI-LEHII

PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

PREZYDENT in spe

V-CE PREZYDENT in spe

KANCLERZ WIELKI KORONNY

PREMIER RZ„DU J.K.M.

RADA KRÓLEWSKA - RADA WOJENNA - RADA POKOJU

SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Senat Królestwa Polskiego-Lehii

Izba Poselska Królestwa Polskiego-Lehii

SEJMIKI ZIEMSKIE KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

Generalne, Wojewódzkie, Prowincjonalne, Powiatowe, Grodzkie

Wiece Wiejskie

Konfederacje Królewskie

 Każde królestwo wewnêtrznie skłócone pustoszeje i dom na dom siê wali.

(Łk 11,15-26)

JEZUS CHRYSTUS

Król Wszechœwiata

Król Królów - Pan Panów

Król Polski

Lachów - Lechów - Le[c]hitów - Wenedów - Sarmatów - Polaków

intronizowany na Sejmie Walnym skonfederowanym

w Niepołomicach

pod laskč marszałkowskč

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego

w 514 rocznicê wyboru Aleksandra Jagiellończyka na Króla Polski

przez Sejm Walny w Piotrkowie

dnia 3 paŸdziernika A.D.2015

intronizowany na duchowego Króla Polski

Polski - rozumianej jako sukcesora królewskiej państwowoœci:

Królów elekcyjnych z dynastii: Wiœniowieckich, Sobieskich, Leszczyńskich

oraz Królów dziedzicznych z dynastii:

Wazów - Jagiellonów - Piastów - Przemyœlidów - Popielidów - Wieniawitów - Lechów - Lachów - Le[c]hitów - Sarmatów

oraz naszych protoplastów Wenedów

pochodzčcych od Meszek potomka Set (syna Adama i Ewy)

 

 

 

 

SEJM WALNY

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

SKONFEDEROWANY

POD LASK„ MARSZAŁKOWSK„

MARSZAŁKA

J.W. JAROSŁAWA KIERZNIKOWICZA

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

POD WÊZŁEM

©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

 

 

 

  VOLUMINA LEGUM

Volumina Legum (łac. Volumina Legum. Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia - Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xiêstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należčcych na walnych seymiech koronnych od seymu wiœlickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu) – pierwszy polski zbiór prawa stanowionego, zawierajčcy zapis wszystkich przywilejów królewskich i konstytucji sejmowych od roku 1347 do 1793 (obrady sejmu grodzieńskiego).

Dzieło to powstało z inicjatywy biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego. Rozpoczêli oni pracê nad chronologicznym i pełnym wydaniem polskich praw. Pierwszy tom wydano tuż przed sejmem w Warszawie 18 wrzeœnia 1732. Pierwsze szeœæ tomów, zawierajčcych prawa uchwalone do 1736, opracował i wydał w latach 1732–1739 pijarStanisław Konarski. Tom VII i VIII wydali w 1782 pijarzy. Tom IX ukazał siê w 1889 w Krakowie, nakładem Akademii Umiejêtnoœci. Umieszczono w nim konstytucje z lat 1782, 1784 i 1786 oraz cały dorobek Sejmu Czteroletniego. Tom X zawierajčcy ustawy sejmu grodzieńskiego (1793) wydano dopiero w 1952 w Poznaniu.

Jozafat Ohryzko – prawnik, wydawca i działacz polityczny podjčł siê reedycji pierwszych 8 tomów Volumina Legum w latach 1859–1860.

W okresie Ksiêstwa Warszawskiego Volumina Legum zostały uznane za zbiór autentyczny prawa polskiego. 

 

VOLUMINA LEGUM A.D.2018

 

bullet SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - LICHEŃ STARY - 16 CZERWCA A.D.2018

 

bullet SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - LICHEŃ STARY - 15 CZERWCA A.D.2018
bullet SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - GDAŃSK OLIWA - 25 KWIETNIA A.D.2018 - UCHWAŁY -  UCHWAŁY

 

 

 

 

VOLUMINA LEGUM A.D.2015

 

bullet SEJM WALNY NIEPOŁOMICE - 3-4 PADZIERNIK A.D.2015 - UCHWAŁY -  UCHWAŁY - SANCYTY SEJMU WALNEGO - NIEPOŁOMICE 2015.10.03-04
bullet SEJM WALNY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI - 14-15 LISTOPAD A.D.2015 - UCHWAŁY - UCHWAŁY-SANCYTY SEJMU WALNEGO - 2015.11.14-15 - IGNACEW
bullet SEJM WALNY STARY WIŒNICZ - 19-20 GRUDNIA A.D.2015 - UCHWAŁY -   DIARIUSZ SEJMU WALNEGO - STARY WIŒNICZ - 19-20 GRUDNIA A.D. 2015

 

 

 

 

Strona główna ]

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

REGNUM POLONIAE-LEHIAE - KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

KRÓL POLSKI-LEHII

SEJM WALNY

1468-2021 © SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KONFEDERACJE GENERALNE KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

 

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZYŃSKASKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA DÊBLIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYCKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LUBELSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADOMSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA MYSZKOWSKA SENATORSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LEGNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA WARSZAWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRUSZWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©ŒWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN - NADAL

 

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA SIERAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZIEJOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PŁOWIECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA TOPOLSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GŁOGOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GLIŒNIEŃSKA ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA OPATOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PARCZEWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA CZERSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI KORONNY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI SKARBOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI MENNICZY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©URZ„D INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA POKOJOWA GDAŃSK OLIWA - NADAL

 

2018 ©ZJAZDY OLIWSKIE ELIT NARODU POLSKIEGO (SENATORSKIE) - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO JASZCZURCZE IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKA AKADEMIA STANISŁAWA - KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO NAUK, LITERATURY I SZTUK PIÊKNYCH - NADAL

2018 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM - NADAL

2018 ©KONFEDERACJA GENERALNA GOSTYNIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018 - NADAL

 

2017 ©LIGA ŒWIÊTA CHRISTIANITATIS

2017 ©LIGA NARODÓW CHRISTIANITAS - NADAL

 

2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYDZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016 - NADAL

 

2014 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA SEJMU WALNEGO A.D.2014-A.D.2016

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  21 stycznia A.D.2021

Copyright © 4-5 paŸdziernika 2014 - 2021  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZYŃSKASKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ DÊBLIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYCKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LUBELSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADOMSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ MYSZKOWSKIEJ SENATORSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LEGNICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRUSZWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ©ŒWIATOWEGO FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN A.D.2020

 

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ SIERAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZIEJOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PŁOWIECKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ TOPOLSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GŁOGOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GLIŒNIEŃSKIEJ ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ OPATOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PARCZEWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ CZERSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ©MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

 

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©ZJAZDÓW OLIWSKICH (SENATORSKICH) ELIT NARODU POLSKIEGO

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA A.D.2018

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA - KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIÊKNYCH A.D.2018

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM A.D.2018

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GOSTYNIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018

 

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2017-2020 ©LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS A.D.2019

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2017-2020©LIGI ŒWIÊTEJ CHRISTIANITAS A.D.2017

 

PI„TY ROK DZIAŁALNOŒCI 2016-2020©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

2014-2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA A.D.2014-A.D.2016

 Sejm Walny Królestwa Polskiego-Lehii 

A.D.1468 - A.D.2021

Jeœli chcesz wesprzeæ Sejm Walny i Królestwo Polskie

możesz wpłaciæ darowiznê na rzecz:

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

wiêcej www.quomodo.org.pl

 

Strona główna ]