Strona główna ]

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKI-LEHII

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITAS

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Szlachetny A.D.2021

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL POLSKI-LEHII

Leh XI Wojciech Edward I

 www.królpolski.org.pl 

www.metrykakoronna.org.pl 

www.quomodo.org.pl

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE SENATORÓW WIĘKSZYCH

oraz Urzędników królewskich i zaproszonych Gości

na

IV NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

 

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO LEHII

     

 

W DNIU 17 LIPCA A.D.2021

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

KONGRES SŁOWIAŃSKI

w dniu 16 lipca A.D.2021

Sławno

 KONWOKACJA - WICI   

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

IV SESJA

        

 

W DNIU 16 LIPCA A.D.2021

SŁAWNO

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O złożeniu z Urzędu Prezydenta III RP Andrzeja Dudy"

z dnia 28 czerwca A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE SENATORÓW WIĘKSZYCH

oraz Urzędników królewskich i zaproszonych Gości

na

III NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO LEHII

       

 

W DNIU 26 CZERWCA A.D.2021

CHOJNA

PIERWSZE WICI DRUGIE WICI TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

APEL KRÓLEWSKI

CHĘCIŃSKI

z dnia 26 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O nadaniu nazwy Ziemia Samborska - Samboria"

z dnia 27 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O nietykalności osobistej i majątkowej"

z dnia 25 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O lasach Naszych królewskich"

z dnia 20 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UCHWAŁY

I NADZW. RADY SENATU

Gdańsk Oliwa

  26 luty A.D.2021

UCHWAŁY

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE SENATORÓW WIĘKSZYCH

oraz Urzędników królewskich i zaproszonych Gości

na

II NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO LEHII

     

 

W DNIU 8 MAJA A.D.2021

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

EDYKT KRÓLEWSKI

O organizacji Ziem Sejmikowych Korony Królestwa Polskiego-Lehii

z dnia 6 kwietnia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

O ustanowieniu Święta Samorządności Sejmikowej Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

z dnia 24 marca A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

"URBI ET ORBI - PRZESŁANIE OGNISTYCH WICI"

z 17 marca A.D.2021

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

z dnia 24 lutego A.D.2021

w sprawie

powołania do życia Ponadpartyjnego Reformatorskiego Ruchu Społecznego "Radło"

  KOMUNIKAT

MEMORIAŁ INSTYTUTU STANISŁAWA

z 19 lutego A.D.2021

MEMORIAŁ

DELIBERACJA KRÓLEWSKA

na VII Radę Senatu Królestwa Polskiego

26 luty A.D.2021

Gdańsk Oliwa

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

PIERWSZA DELIBERACJA KRÓLEWSKA  DRUGA DELIBERACJA KRÓLEWSKA  TRZECIA DELIBERACJA KRÓLEWSKA 

DIARIUSZ:

DIARIUSZ

UCHWAŁY:

DIARIUSZ

EDYKT KRÓLEWSKI

O ustanowieniu Święta Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

z dnia 20 stycznia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

AKT PROTEKCJI A.D.2021

SŁOWIAŃSZCZYZNY

NOWEJ FRANCJI vel WIELKIEJ LUIZJANY vel INDIANY & QUEBEC

KRÓLESTWA JEROZOLIMY

KRÓLESTWA FRANCJI

KSIĘSTWA LOTARYNGII & BAR

KSIĘSTWA BARII I ROSANO

KSIĘSTWA TOSKANII

KSIĘSTWA NOWOGRODU

WYSPA GOTLANDIA

KRÓLESTWEM MERINA (MADAGASKARU)

z dnia 14 stycznia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej-Lehii

AKT PROTEKCJI A.D.2021

 

AKT INKORPORACJI

SAMBII & POŁABIA

DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

z dnia 12 grudnia A.D.2020

wydany

w Golubiu-Dobrzyniu

na Ziemi Korony Polskiej-Lehii

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

BOŻONARODZENIOWY A.D.2020

z dnia 24 grudnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

XVIII SESJA ZWYCZAJNA

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

        

 

 

W DNIACH 12 GRUDNIA A.D.2020

GOLUB-DOBRZYŃ

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

EDYKT KRÓLEWSKI

"O CAŁKOWITYM ZAKAZIE SZTUCZNEJ MODYFIKACJI GENETYCZNEJ

ROŚLIN, ZWIERZĄT I LUDZI"

z dnia 21 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

LISTOPADOWY NA DZIEŃ ŚW. LEONA WIELKIEGO

z dnia 10 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PACYFIKACYJNY

XVII SESJA ZWYCZAJNA

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

        

 

W DNIACH 22-23 WRZEŚNIA A.D.2020

ORLA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

KONSTYTUCYA

PROJEKT

O USTROJU PAŃSTWA POLSKIEGO

z 31 lipca A.D.2020

KONSTYTUCYA - PROJEKT

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIACH 2-4 SIERPNIA A.D.2020

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

KONWOKACJA

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

ZJAZD STĘŻYCKI WYBORCZY ELEKTORSKI

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

     

 

W DNIU 7 LIPCA A.D.2020

RYKI

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

XV SESJA

     

 

W DNIU 24 CZERWCA A.D.2020

PARCZEW k/LUBLINA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

 

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA"

z dnia 5 czerwca A.D.2020

wydany

w Gdańsku Wrzeszczu

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ZWOŁANIE KRÓLA POLSKI

na

 

ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY

w dniu 5 czerwca A.D.2020

na Ziemi Korony Królestwa Polskiego

 

 ZWOŁANIE PIERWSZE    ZWOŁANIE DRUGIE    ZWOŁANIE TRZECIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT INKORPORACJI ZIEM II RP & III RP DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO"

z dnia 23 maja A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZO-TERCJALNE A.D.2020

z 1 maja A.D.2020

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Trzeba, abyście narodzili się na nowo!"

z 14 kwietnia A.D.2020

ODEZWA KRÓLEWSKA  

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

 

ODNAWIANIE ŚLUBÓW LWOWSKICH

w dniach 1, 7, 18, 25 kwietnia A.D.2020

na Ziemi Korony Królestwa Polskiego

 

 KONWOKACJA    

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

z dnia 12 marca A.D.2020

  KOMUNIKAT

KONSTYTUCYA

PŁOWIECKA  ZJEDNOCZENIOWA

Sejm Walny Konstytucyjny Prekoronacyjny

Płowce

20 stycznia A.D.2020

KONSTYTUCYA

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

III SESJA

        

 

W DNIU 28 LUTEGO A.D.2020

WEJHEROWO

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XIV SESJA

     

 

W DNIU 20 STYCZNIA A.D.2020

PŁOWCE k/RADZIEJOWA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT EREKCYJNY INSTYTUTU STANISŁAWA"

z dnia 9 stycznia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

NOWOROCZNE NA 2020

z 30 grudnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH - SEJMIKI SENATORSKIE"

z dnia 18 grudnia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XIII SESJA

     

 

W DNIU 14 GRUDNIA A.D.2019

SIERAKÓW

PIERWSZE WICI  II WICI  III WICI

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

DO:

MARSZAŁKA SEJMU

MARSZAŁKA SENATU

PREMIERA RZĄDU III RP

W SPRAWIE NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY

I SPOTKANIA

z dnia 25 listopada A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"PAŹDZIERNIKOWA DOBREGO WYBORU A.D.2019"

z 30 września A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

"BYĆ ALBO NIE BYĆ...?"

z 11 października A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"WRZEŚNIOWA A.D.2019"

z 31 sierpnia A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORGANIZACJA

ZIEM SEJMIKOWYCH PROWINCJONALNYCH

ZIEM SEJMOWYCH WOJEWÓDZKICH 

ZIEM SEYMOWYCH POLONIJNYCH

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

   ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM

Kliknij by otworzyć PDF

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

"DO PREZYDENTA III RP SZ.P. ANDRZEJA DUDY

W SPRAWIE REFORM USTROJOWYCH

I SPOTKANIA"

z dnia 19 października A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY ROCZNICOWY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XII SESJA

     

 

W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA A.D.2019

LICHEŃ STARY

PIERWSZE WICI  II WICI  II WICI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

DRUGO-TERCJALNE A.D.2019

z 27 sierpnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

KONKLUZJA - REZOLUCJA

RADY SENATU

KRÓLESTWA POLSKIEGO

z Posiedzenia

z 14 sierpnia A.D.2018

MYSZKÓW

KONKLUZJA

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Beze Mnie nic uczynić nie możecie"

z 23 lipca A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

EDYKT KRÓLEWSKI

LIST OTWARTY

"DO BISKUPÓW POLSKICH. SPRAWA PRAŁATA KNEBLEWSKIEGO"

z dnia 18 czerwca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"A urząd jego niech inny obejmie""

z 14 maja A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZOTERCJALNE A.D.2019

z 1 maja A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

WIELKANOCNE A.D.2019

z 18 kwietnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

w sprawie strajku nauczycieli

z 8 kwietnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA GDAŃSKIEGO

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

        

 

W DNIU 1 KWIETNIA A.D.2019

KARTUZY

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2019

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2019

EDYKT KRÓLEWSKI

"O WYCHOWANIU DO ŻYCIA PUBLICZNEGO"

z dnia 20 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

INFAMIA DLA WROGÓW NARODU POLSKIEGO

z dnia 7 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI   

MANIFEST WIELKOPOSTNY A.D.2019

KRÓLA POLSKI

Z DNIA 6 MARCA A.D.2019

MANIFEST KRÓLEWSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

III SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

               

na dzień 30 marca A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

MOWA TRONOWA

„NA OTWARCIE XLVIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ ”

https://www.youtube.com/watch?v=LdjaJpFHZHY

 

z dnia 28 lutego A.D.2019

wygłoszona

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

II SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA A.D.2019

               

na dzień 23 lutego A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

TRYBUNALSKI

„O POWOŁANIU SĄDÓW I TRYBUNAŁÓW”

„O POWOŁANIU INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO”

„O SĄDACH POKOJU I SĘDZIACH POKOJU”

„O ORGANIZACJI SĄDOWNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O SĄDACH REWIZYJNYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O OCHRONIE PRAWNEJ I EKONOMICZNEJ POLAKÓW POKRZYWDZONYCH PRZEZ SĄDOWNICTWO ZABORCZE I OKUPACYJNE”

z dnia 31 stycznia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIU 9 LUTEGO A.D.2019

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

MOWA TRONOWA

„NA OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA”

https://www.youtube.com/watch?v=V8hUXW0reic

 

z dnia 18 stycznia A.D.2019

wygłoszona

w Gdańsku Oliwie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

"O NOWYM ŁADZIE EUROPY - NEO"

z 10 STYCZNIA A.D.2019

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

LISTY OTWARTE KRÓLA POLSKI

z 14-15 stycznia A.D.2019

lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

I SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA

               

na dzień 19 stycznia A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA II WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

I POSIEDZENIE LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS

               

na dzień 6 stycznia A.D.2019

w Licheniu Starym

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

NA ROK PAŃSKI 2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

BOŻONARODZENIOWE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE A.D.2018

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

GNIEWSKI

„O ZERWANIU ŁĄCZNOŚCI Z OBECNYM PAPIESTWEM”

„O ODWIECZNYCH PRAWACH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO DO POMORZA BAŁTYCKIEGO”

„O WSKRZESZENIU TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO

im. Mikołaja z Ryńska”

z dnia 15 grudnia A.D.2018

wydany

w Gniewie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O BUDŻECIE III RP"

z 10 grudnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XI SESJA

     

 

W DNIU 15 GRUDNIA A.D.2018

GNIEW

PIERWSZE WICI  II WICI  III WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O UTWORZENIU KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA

KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK. LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH"

z 20 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O WYBORACH LOKALNYCH III RP"

"O KONWERSJI POLAKÓW NA KRÓLESTWO POLSKIE"

"O MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA A.D.2018"

z 8 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

IX RADĘ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO

               

na dzień 26 października A.D.2018

w Licheniu Starym

 &

XXXVI RADĘ KRÓLESTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 27 października A.D.2018

w Lisewie

 

 KONWOKACJA   KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

Teksty Ślubów Brzeskich:

 

Tekst pełny Ślubów Brzeskich  Tekst skrócony Ślubów Brzeskich

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE "NA 4 PAŹDZIERNIKA A.D.2018"

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"O MORDZIE SĄDOWYM JEZUSA CHRYSTUSA

DOKONANYM PRZEZ ŻYDÓW

WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU

Z IMPERIUM RZYMSKIM"

z 25 września A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

I INAUGURACYJNE POSIEDZENIE COLLOQUIUM CHARITATIVUM

VII POSIEDZENIE RADY POKOJU KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNU 22 WRZEŚNIA A.D.2018

GDAŃSK OLIWA

UNIWERSAŁ

EDYKT KRÓLEWSKI

"O PRZEJĘCIU POCZTY POLSKIEJ S.A. W SKŁAD DÓBR KRÓLEWSKICH""

z 31 sierpnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

IV ZJAZD KATOLICKI

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018

LICHEŃ STARY

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI A.D.2018   TRZECIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI A.D.2018

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

               

 

VIII RADĘ KRÓLEWSKĄ

&

WENEDYJSKI CONVENT POKOJU

w Szczecinie

na dzień 28 lipca A.D.2018

KONWOKACJA  

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

        

 

W DNIU 29 LIPCA A.D.2018

TRZEBIATÓW

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

z 23 lipca A.D. 2018

W SPRAWIE OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM

ZARZĄDZONEGO PRZEZ PREZYDENTA III RP

Sz.P. Andrzeja Dudę

20 lipca A.D.2018

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

KONSTYTUCYA

EDYKT KRÓLEWSKI

Myszków

23 lipca A.D.2018

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI

"CHRISTIANITAS"

KONSTYTUCYA

ORGANIZACJA TERYTORIALNA

SEJMIKÓW ZIEMSKICH POWIATOWYCH

PROWINCJONALNYCH KRAJOWYCH

SENATORSKICH

SEYMY POLONIJNE

 Okręgi Sejmików Prrowincjonalnych

 KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU PROJEKT KONSTYTUCJI KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU!

1. WSKRZESILIŚMY KRÓLESTWO POLSKIE - KORONĘ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

2. OBRALIŚMY KRÓLA ELEKTA - KRÓLOWĄ ELEKT.

3. WYŁONILIŚMY RADĘ STANU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

4. WYŁONILIŚMY RADĘ KRÓLEWSKĄ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

5. WYŁONILIŚMY RADĘ WOJENNĄ - RADĘ POKOJU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII.

6. OBRALIŚMY PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

7. OBRALIŚMY PREZYDENTA NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO.

8. ZLIKWIDOWALIŚMY ORGAN "EPISKOPAT POLSKI" oraz URZĄD "PRYMAS POLSKI".

9. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA ORGAN "EPISKOPAT KRÓLESTWA POLSKIEGO" oraz URZĄD PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

10. NIE CHCEMY PARTII POLITYCZNYCH NA ZIEMIACH KORONY POLSKIEJ-LEHII, W KRÓLESTWIE POLSKIM, SZCZEGÓLNIE W SAMORZĄDACH!

11. WSKRZESZAMY SEJM WALNY, SEJMIKI ZIEMSKIE: GENERALNE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE.

12. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA: LIGĘ ŚWIĘTĄ (PRZYMIERZE) "CHRISTIANITATIS".

13. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA LIGĘ NARODÓW "CHRISTIANITAS".

14. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA KONFERENCJĘ POKOJOWĄ W GDAŃSKU - OLIWIE.

15. ODNAWIAMY COROCZNIE ŚLUBY LWOWSKIE INTRONIZACYJNE MATKĘ BOŻĄ NA KRÓLOWĄ POLSKI - KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ-LEHII.

16. ODNAWIAMY COROCZNIE ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI - KRÓLA KORONY POLSKIEJ-LEHII.

17. POWOŁALIŚMY ŚWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN

18. WSKRZESILIŚMY elektorskie "ZJAZDY ELIT NARODOWYCH" na wzór elektorskich "ZJAZDÓW SZLACHECKICH" czasów przełomu - Gdańsk-Oliwa, Ryki, Stężyca.

19. POŚWIĘCILIŚMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA - 5 czerwca A.D.2020 - Gdańsk Wrzeszcz

20. UZNALIŚMY POSTANOWIENIA SOBORU TRYDENCKIEGO JAKO OBOWIĄZUJĄCE - 24 czerwca A.D.2020 - Parczew

21. POŚWIĘCILIŚMY NARÓD POLSKI-LEHII NAJŚWIĘTSZEMU SERCU MARYI - 8 lipca A.D.2020 - Ryki

22. OBRALIŚMY ELEKTORSKO, NA ZJAZDACH ELEKTORSKICH, PREZYDENTA in spe ORAZ V-CE PREZYDENTA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 3 sierpnia A.D.2020 - Gdańsk Oliwa

23. OBRALIŚMY ELEKTORSKO, NA SEJMIE WALNYM elektorskim, PREMIERA in spe NAJJ. RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - 12 grudnia A.D.2020 - Golub-Dobrzyń

24. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA RADĘ SENATU

25. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY ŁĘCZYCKIE - "CLERUS & SECULARUS"

26. ORGANIZUJEMY COROCZNE ZJAZDY KATOLICKIE "CHRISTIANITATIS" - 12-14 września

27. UTWORZYLIŚMY "PONADPARTYJNY REFORMATORSKI RUCH SPOŁECZNY "RADŁO"

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

JEZUS CHRYSTUS

KRÓL WSZECHŚWIATA

KRÓL KRÓLÓW - PAN PANÓW - KRÓL KORONY POLSKIEJ - KRÓL POLSKI-LEHII

KRÓL elekt KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓL elekt POLSKI-LEHII

PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

PREZYDENT in spe

V-CE PREZYDENT in spe

HETMAN WIELKI KORONNY

KANCLERZ WIELKI KORONNY

PREMIER RZĄDU J.K.M.

RADA KRÓLEWSKA - RADA WOJENNA - RADA POKOJU

dwuizbowy SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Rada Senatu Królestwa Polskiego-Lehii

Senat Królestwa Polskiego-Lehii

Izba Poselska Królestwa Polskiego-Lehii

SEJMIKI ZIEMSKIE KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

Generalne, Wojewódzkie, Prowincjonalne, Powiatowe, Grodzkie

Wiece Wiejskie

Konfederacje Królewskie

 Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.

(Łk 11,15-26)

JEZUS CHRYSTUS

Król Wszechświata

Król Królów - Pan Panów

Król Polski

Lachów - Lechów - Le[c]hitów - Wenedów - Sarmatów - Polaków

intronizowany na Sejmie Walnym skonfederowanym

w Niepołomicach

pod laską marszałkowską

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego

w 514 rocznicę wyboru Aleksandra Jagiellończyka na Króla Polski

przez Sejm Walny w Piotrkowie

dnia 3 października A.D.2015

intronizowany na duchowego Króla Polski

Polski - rozumianej jako sukcesora królewskiej państwowości:

Królów elekcyjnych z dynastii: Wiśniowieckich, Sobieskich, Leszczyńskich

oraz Królów dziedzicznych z dynastii:

Wazów - Jagiellonów - Piastów - Przemyślidów - Popielidów - Wieniawitów - Lechów - Lachów - Le[c]hitów - Sarmatów

oraz naszych protoplastów Wenedów

pochodzących od Meszek potomka Set (syna Adama i Ewy)

 

 

 

 

SEJM WALNY

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

SKONFEDEROWANY

POD LASKĄ MARSZAŁKOWSKĄ

MARSZAŁKA

J.W. JAROSŁAWA KIERZNIKOWICZA

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

POD WĘZŁEM

©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

 

 

 

  SEJMIKI ZIEMSKIE PROWINCJONALNE

bulletUCHWAŁY-SANCYTY POWOŁUJĄCE DO ŻYCIA SEJMIKI ZIEMSKIE PROWINCJONALNE -

 

BÓG HONOR OJCZYZNA

WIARA OJCZYZNA TRADYCJA SZLACHETNOŚĆ WOLNOŚĆ

SEJM WALNY

skonfederowany

KONFEDERACJĄ GENERALNĄ NIEPOŁOMICKĄ AD2014

4-5 października 2015 roku

 

  

UCHWAŁY – SANCYTY

 

PRZYJĘTE NA SEJMIE WALNYM W KOLE

W DNIU 14 CZERWCA 2015 ROKU

POWOŁUJĄCE DO ŻYCIA

SEJMIKI ZIEMSKIE PROWINCJONALNE

 

Preambuła

  1. My, Posłowie Ziemscy obradujący i głosujący na Sejmie Walnym w Kole w dniu 14 czerwca 2015 roku uznaliśmy za konieczne - opierając się na naszej wielowiekowej tradycji samorządności oraz sprzeciwiając się rządom partii politycznych, jako przeciwnym rządności partykularyzmem, groźnym dla Polski i Narodu Polskiego - reaktywowanie Sejmików Ziemskich Prowincjonalnych poprzez ponowne powołanie ich do życia, jakby poprzez ich „zmartwychwstanie”. Tym samym dążymy docelowo do jak najszybszego powołania do życia Sejmików Ziemskich Powiatowych, Grodzkich, Gminnych.
  2. Obecny partyjny Sejm oraz partyjne Sejmiki Wojewódzkie uznajemy za nie reprezentujące Naród Polski, a reprezentujące jedynie partie polityczne.
  3. Sejm obecny, by nie myliły się pojęcia, nazywany Sejmem partyjnym.
  4. Sejmiki Wojewódzkie obecne, by nie myliły się pojęcia, nazywany Sejmikami Wojewódzkimi partyjnymi. 
  5. Najjaśniejsza Rzeczpospolita ukrzyżowana – „zmartwychwstaje” poprzez ożywienie jej członków – Sejmików Ziemskich, Sejmików Ziemskich  Prowincjonalnych, Sejm Walny, Senat Walny.

 

Rozdział I

O Sejmikach Ziemskich.

 

Art.1

My, Posłowie Ziemscy obecni na Sejmie Walnym w Kole w dniu 14 czerwca 2015 roku, na podstawie Konstytucji z 24 marca 1791 roku powołaliśmy do życia Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne według ich specyfikacji zawartej w Rozdziale II oraz Mapy nr 1.

 

 

Mapa nr 1

 

 

Rozdział II

O powołanych do życia Sejmikach Ziemskich Prowincjonalnych.

  

Art.1

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Jeleniogórsko-Legnickiej z siedzibą w Legnicy, według poniższej specyfikacji.

 

I SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI JELENIOGÓRSKO-LEGNICKIEJ

W LEGNICY

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki i złotoryjski.

Miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra i Legnica.

 

Art.2

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Kłodzko-Wałbrzysko z siedzibą w Wałbrzychu, według poniższej specyfikacji.

 

II SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI KŁODZKO-WAŁBRZYSKIEJ

W WAŁBRZYCHU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki.

Miasto na prawach powiatu Wałbrzych.

   

Art.3

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu, według poniższej specyfikacji.

 

III SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI WROCŁAWSKIEJ

WE WROCŁAWIU

obejmujący Ziemię:

 Powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki,

wołowski i wrocławski.

Miasto na prawach powiatu: Wrocław

 

Art.4

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Bydgoskiej z siedzibą w Bydgoszczy, według poniższej specyfikacji.

 

IV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI BYDGOSKO-INOWROCŁAWSKIEJ

W BYDGOSZCZY

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki,

tucholski i żniński.

Miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz.

 

Art.5

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Toruńsko-Włocławskiej z siedzibą w Toruniu, według poniższej specyfikacji.

 

V SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKIEJ

W TORUNIU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski i włocławski.

Miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń i Włocławek.

 

Art.6

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Lubelskiej z siedzibą w Lublinie, według poniższej specyfikacji.

 

VI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI LUBELSKIEJ

W LUBLINIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki i świdnicki.

Miasto na prawach powiatu: Lublin.

 

Art.7

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Chełmsko-Zamojskiej z siedzibą w Chełmie, według poniższej specyfikacji.

 

VII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI CHEŁMSKO-ZAMOJSKIEJ

W CHEŁMIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski i zamojski.

Miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm i Zamość.

 

Art.8

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze, według poniższej specyfikacji.

 

VIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI LUBUSKIEJ

W ZIELONEJ GÓRZE

obejmujący Ziemię:

Województwa Lubuskiego

  

Art.9

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Łódzkiej z siedzibą w Łodzi, według poniższej specyfikacji.

IX SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI ŁÓDZKIEJ

W ŁODZI

obejmujący Ziemię:

Powiaty: brzeziński i łódzki wschodni.

Miasto na prawach powiatu: Łódź

 

Art.10

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, według poniższej specyfikacji.

 

X SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI PIOTRKOWSKO-SKIERNIEWICKIEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski,

skierniewicki i tomaszowski.

Miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice.

  

Art.11

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej z siedzibą w Sieradzu, według poniższej specyfikacji.

 

XI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI ŁĘCZYCKO-SIERADZKIEJ

W SIERADZU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski.

 

Art.12

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Chrzanowskiej z siedzibą w Chrzanowie, według poniższej specyfikacji.

 

XII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI CHRZANOWSKO-OŚWIĘCIMSKIEJ

W CHRZANOWIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki.

  

Art.13

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Krakowskiej z siedzibą w Krakowie, według poniższej specyfikacji.

 

XIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI KRAKOWSKIEJ

W KRAKOWIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: krakowski, miechowski i olkuski.

Miasto na prawach powiatu: Kraków.

 

Art.14

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Nowosądeckiej z siedzibą w Nowym Sączu, według poniższej specyfikacji.

 

XIV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI NOWOSĄDECKIEJ

W NOWYM SĄCZU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański.

Miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz.

 

Art.15

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Tarnowskiej z siedzibą w Tarnowie, według poniższej specyfikacji.

 

XV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI TARNOWSKO-WIELICKIEJ

W TARNOWIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski i wielicki.

Miasto na prawach powiatu: Tarnów.

 

Art.16

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Płockiej z siedzibą w Płocku, według poniższej specyfikacji.

 

XVI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI PŁOCKIEJ

W PŁOCKU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński i żyrardowski.

Miasto na prawach powiatu: Płock.

  

Art.17

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Radomskiej z siedzibą w Radomiu, według poniższej specyfikacji.

 

XVII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI RADOMSKIEJ

W RADOMIU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski,

szydłowiecki i zwoleński.

Miasto na prawach powiatu: Radom.

 

Art.18

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Ostrołęcko-Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach, według poniższej specyfikacji.

 

XVIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI OSTROŁĘCKO-SIEDLECKIEJ

W SIEDLCACH

obejmujący Ziemię

Powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski.

Miasta na prawach powiatu: Ostrołęka i Siedlce.

 

Art.19

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Warszawskiej-Grodzkiej z siedzibą w Warszawie, według poniższej specyfikacji.

 

XIX SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI WARSZAWSKIEJ-GRODZKIEJ

W WARSZAWIE

obejmujący Ziemię:

Miasto na prawach powiatu: Warszawa.

 

Art.20

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Warszawskiej-Powiatowej z siedzibą w Warszawie, według poniższej specyfikacji.

 

XX SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI WARSZAWSKIEJ-POWIATOWEJ

W WARSZAWIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.

  

Art.21

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Opolskiej z siedzibą w Opolu, według poniższej specyfikacji.

 

XXI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI OPOLSKIEJ

W OPOLU

obejmujący Ziemię:

Województwa Opolskiego

 

 Art.22

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Krośnieńsko-Przemyskiej z siedzibą w Krośnie, według poniższej specyfikacji.

 

XXII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI KROŚNIEŃSKO-PRZEMYSKIEJ

W KROŚNIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski i sanocki.

Miasta na prawach powiatu: Krosno i Przemyśl.

  

Art.23

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Rzeszowsko-Tarnobrzeskiej z siedzibą w Rzeszowie, według poniższej specyfikacji.

 

XXIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI RZESZOWSKO-TARNOBRZESKIEJ

W RZESZOWIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski i tarnobrzeski.

Miasta na prawach powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg.

 

Art.24

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Białostockiej z siedzibą w Białymstoku, według poniższej specyfikacji.

 

XXIV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI PODLASKIEJ

W BIAŁYMSTOKU

obejmujący Ziemię:

Województwa Podlaskiego

  

Art.25

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Gdańsko-Kwidzyńskiej z siedzibą w Gdańsku, według poniższej specyfikacji.

 

XXV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI GDAŃSKO-KWIDZYŃSKIEJ

W GDAŃSKU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski.

Miasta na prawach powiatu: Gdańsk i Sopot.

 

Art.26

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Gdyńsko-Słupskiej z siedzibą w Gdyni, według poniższej specyfikacji.

 

XXVI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI GDYŃSKO-SŁUPSKIEJ

W GDYNI

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski

i wejherowski.

Miasta na prawach powiatu: Gdynia i Słupsk.

  

Art.27

Powołany został jednomyślnie do życia I Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Bielsko-Bialskiej z siedzibą w Bielsku-Białej, według poniższej specyfikacji.

 

XXVII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI BIELSKO-BIALSKIEJ

W BIELSKU-BIAŁEJ

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki.

Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała.

 

Art.28

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Częstochowsko-Myszkowskiej z siedzibą w Częstochowie, według poniższej specyfikacji.

 

XXVIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI CZĘSTOCHOWSKO-MYSZKOWSKIEJ

W CZĘSTOCHOWIE

obejmujący Ziemię

Powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski.

Miasto na prawach powiatu: Częstochowa.

 

Art.29

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Gliwickiej z siedzibą w Gliwicach, według poniższej specyfikacji.

 

XXIX SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI GLIWICKIEJ

W GLIWICACH

obejmujący Ziemię:

Powiaty: gliwicki i tarnogórski.

Miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice i Zabrze.

 

Art.30

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Rybniku, według poniższej specyfikacji.

 

XXX SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI RYBNICKIEJ

W RYBNIKU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski.

Miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory.

  

Art.31

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Katowicko-Mysłowickiej z siedzibą w Katowicach, według poniższej specyfikacji.

 

XXXI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI KATOWICKO-MYSŁOWIECKIEJ

W KATOWICACH

obejmujący Ziemię:

Powiat bieruńsko-lędziński.

Miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy.

 

 Art.32

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Jaworznicko-Sosnowieckiej z siedzibą w Sosnowcu, według poniższej specyfikacji.

 

XXXII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI JAWORZNICKO-SOSNOWIECKIEJ

W SOSNOWCU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: będziński i zawierciański.

Miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec.

 

Art.33

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Założycielski Ziemi Świętokrzyskiej z siedzibą w Kielcach, według poniższej specyfikacji.

 

XXXIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

W KIELCACH

obejmujący Ziemię:

Województwa Świętokrzyskiegp

 

Art.34

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Warmińskiej z siedzibą w Elblągu, według poniższej specyfikacji.

 

XXXIV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI WARMIŃSKIEJ

W ELBLĄGU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski

i ostródzki.

Miasto na prawach powiatu: Elbląg.

  

Art.35

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Mazurskiej z siedzibą w Olsztynie, według poniższej specyfikacji.

 

XXXV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI MAZURSKIEJ

W OLSZTYNIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński i węgorzewski.

Miasta na prawach powiatu: Ełk i Olsztyn.

 

Art.36

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Kalisko-Leszczyńskiej z siedzibą w Kaliszu, według poniższej specyfikacji.

 

XXXVI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI KALISKO-LESZCZYŃSKIEJ

W KALISZU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i rawicki.

Miasta na prawach powiatu: Kalisz i Leszno.

 

Art.37

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Gnieźnieńsko-Konińskiej z siedzibą w Koninie, według poniższej specyfikacji.

 

XXXVII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI GNIEŹNIEŃSKO-KONIŃSKIEJ

W KONINIE

obejmujący Ziemię:

 Powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski,

turecki i wrzesiński.

Miasto na prawach powiatu: Konin.

 

Art.38

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Pilskiej z siedzibą w Pile, według poniższej specyfikacji.

 

XXXVIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI PILSKO-WOLSZTYŃSKIEJ

W PILE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński i złotowski.

 

Art.39

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu, według poniższej specyfikacji.

 

XXXIX SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI POZNAŃSKIEJ

W POZNANIU

obejmujący Ziemię:

Powiat poznański.

Miasto na prawach powiatu: Poznań.

 

Art.40

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Koszalińsko-Sławieńskiej z siedzibą w Koszalinie, według poniższej specyfikacji.

 

XL SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI KOSZALIŃSKO-SŁAWIEŃSKIEJ

W KOSZALINIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki.

Miasto na prawach powiatu: Koszalin

  

Art.41

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Zachodniopomorskiej z siedzibą w Szczecinie, według poniższej specyfikacji.

 

IXL SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI ZACHODNIOPOMORSKIEJ

W SZCZECINIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki i stargardzki.

Miasta na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

 

Marszałek Sejmu Walnego

Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014

Wojciech Edward Leszczyński

  

 

 

Strona główna ]

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

REGNUM POLONIAE-LEHIAE - KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

KRÓL POLSKI-LEHII

SEJM WALNY

1468-2021 © SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KONFEDERACJE GENERALNE KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII:

 

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA CEDYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA DĘBLIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYCKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LUBELSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADOMSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA MYSZKOWSKA SENATORSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA LEGNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA WARSZAWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©KONFEDERACJA GENERALNA KRUSZWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ©ŚWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN - NADAL

 

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA SIERAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA RADZIEJOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PŁOWIECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA TOPOLSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GŁOGOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA GLIŚNIEŃSKA ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA OPATOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA PARCZEWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©KONFEDERACJA GENERALNA CZERSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI KORONNY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI SKARBOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ WIELKI MENNICZY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©URZĄD INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO - NADAL

2019 ©TRYBUNAŁ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ©MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POKOJOWA GDAŃSK OLIWA - NADAL

 

2018 ©ZJAZDY OLIWSKIE ELIT NARODU POLSKIEGO (SENATORSKIE) - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO JASZCZURCZE IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA - NADAL

2018 ©KRÓLEWSKA AKADEMIA STANISŁAWA - KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH - NADAL

2018 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM - NADAL

2018 ©KONFEDERACJA GENERALNA GOSTYNIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018 - NADAL

 

2017 ©LIGA ŚWIĘTA CHRISTIANITATIS

2017 ©LIGA NARODÓW CHRISTIANITAS - NADAL

 

2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYDZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016 - NADAL

 

2014 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA SEJMU WALNEGO A.D.2014-A.D.2016

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  14 lipca A.D.2021

Copyright © 4-5 października 2014 - 2021  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ CEDYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ DĘBLIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYCKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LUBELSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADOMSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ MYSZKOWSKIEJ SENATORSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ LEGNICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ KRUSZWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 2020 ©ŚWIATOWEGO FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN A.D.2020

 

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ SIERAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZIEJOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PŁOWIECKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ TOPOLSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GŁOGOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GLIŚNIEŃSKIEJ ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ OPATOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ PARCZEWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ CZERSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŚCI 2019-2020 ©MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

 

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©ZJAZDÓW OLIWSKICH (SENATORSKICH) ELIT NARODU POLSKIEGO

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA A.D.2018

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA - KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH A.D.2018

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©COLLOQUIUM CHARITATIVUM A.D.2018

TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI 2018-2020 ©KONFEDERACJI GENERALNEJ GOSTYNIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018

 

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2017-2020 ©LIGI NARODÓW CHRISTIANITAS A.D.2019

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2017-2020©LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS A.D.2017

 

PIĄTY ROK DZIAŁALNOŚCI 2016-2020©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

2014-2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA A.D.2014-A.D.2016

 Sejm Walny Królestwa Polskiego-Lehii 

A.D.1468 - A.D.2021

Jeśli chcesz wesprzeć Sejm Walny i Królestwo Polskie

możesz wpłacić darowiznę na rzecz:

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

więcej www.quomodo.org.pl

 

Strona główna ]