Strona główna ]

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

REGNUM CHRISTIANIATAS

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO

KRÓLESTWO POLSKIE

KRÓL POLSKI WOJCIECH EDWARD I

SEJM WALNY

POD WĘZŁEM ©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 www.królpolski.org.pl 

www.metrykakoronna.org.pl

ORGANIZACJA SEJMÓW WOJEWÓDZKICH I ZIEM SEJMIKOWYCH

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KORONACYJNY KONSTYTUCYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIACH 15-16 CZERWCA A.D.2018

LICHEŃ STARY

PIERWSZE WICI   

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

         

 MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU

w Gostyninie

na dzień 14 czerwca A.D.2018

KONWOKACJA - I WICI   KONWOKACJA - II WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

     

 ŚLĄSKI GENERALNY CONVENT POKOJU

w Górze Świętej Anny

na dzień 20 maja A.D.2018

KONWOKACJA - I WICI   KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - IiI WICI

 

DIARIUSZ

SEJMU WALNEGO PACYFIKACYJNEGO KONSTYTUCYJNEGO

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

Z DNIA 23 KWIETNIA A.D.2018

GDAŃSK OLIWA

POSIEDZENIE I

DIARIUSZ SEJMU WALNEGO

MANIFEST PRZEDZJAZDOWY

KRÓLA POLSKI

Z DNIA 30 KWIETNIA A.D. 2017

MANIFEST KRÓLEWSKI z 30 kwietnia A.D.2018

1-3 MAJA A.D. 2018 

"POKOJOWY ZJAZD OLIWSKI"

PAX VOBISCUM

GDAŃSK-OLIWA

 

 

ZAPROSZENIE NA ZJAZD OLIWSKI A.D.2018

Victoria in Jesu Christo!

 KRÓLEWSKIE ŚLUBY LWOWSKIE

A.D.2018

odczytane w dniu 18 kwietnia A.D.2018

w Katedrze koronacyjnej pw. św. Jana Chrzciciela 

w Warszawie

ŚLUBY LWOWSKIE 2018 - 18 kwietnia - Warszawa

  

20 kwietnia A.D.2018

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Succisa Virescit"

z 14 kwietnia A.D.2018

ODEZWA KRÓLEWSKA  

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIACH 23-25 KWIETNIA A.D.2018

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI    DRUGIE WICI    TRZECIE WICI

Suplement:

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

SUMMARIUSZ

 

RADY KRÓLEWSKIEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

XXII POSIEDZENIE W DNIU 24 MARCA A.D.2018

KRAKÓW

SUMMARIUSZ

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1   ZAŁĄCZNIK NR 2

Victoria in Jesu Christo!

 KRÓLEWSKIE ŚLUBY LWOWSKIE

A.D.2018

odczytane w dniu 7 kwietnia A.D.2018

w kościele farnym pw. św. Stanisława B.M. 

w Myszkowie

ŚLUBY LWOWSKIE 2018 - 7 kwietnia - Myszków

  

7 kwietnia A.D.2018

Victoria in Jesu Christo!

 KRÓLEWSKIE ŚLUBY LWOWSKIE

A.D.2018

odczytane w dniu 1 kwietnia A.D.2018

na Górce Koronacyjnej

przy Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej 

w Żarakch - Leśniowie

ŚLUBY LWOWSKIE

1 kwietnia A.D.2018

1 kwietnia A.D.2018

13 sierpnia A.D.1967

1 kwietnia A.D.2018

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE WIELKANOCNE

z 29 marca A.D.2018

 

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE WIELKANOCNE

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIACH 23-25 KWIETNIA A.D.2018

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI    DRUGIE WICI    TRZECIE WICI

Suplement:

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI

DO BISKUPÓW POLSKICH

z 20 marca A.D.2018

lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI 

Załączniki:

Załącznik Nr1   Załącznik Nr1

EDYKT KRÓLEWSKI

"O LIKWIDACJI EPISKOPATU POLSKI.

O POWOŁANIU DO ŻYCIA EPISKOPATU KRÓLESTWA POLSKIEGO"

z 19 marca A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI - "O LIKWIDACJI EPISKOPATU POLSKI. O POWOŁANIU DO ŻYCIA EPISKOPATU KRÓLESTWA POLSKIEGO"

PERSONALIS KRÓLA POLSKI

NOMINACJE I DYMISJE

z 16 marca A.D.2018

PERSONALIS

EVENTY KRÓLEWSKIE

NIH WARSZAWA

"O POKOJU BUDZISZYŃSKIM"

z 14 marca A.D.2018

EVENT KRÓLEWSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

     

 ŚLĄSKI GENERALNY CONVENT POKOJU

w Górze Świętej Anny

na dzień 20 maja A.D.2018

KONWOKACJA - I WICI   KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - IiI WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

XXII SESJĘ RADY KRÓLEWSKIEJ

w Krakowie

na dzień 24 marca A.D.2018

oraz

MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU

w Krakowie

na dzień 24 marca A.D.2018

KONWOKACJA - I WICI   KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - III WICI

SUMMARIUSZ

z 2 marca A.D.2018

LUBUSKIEGO GENERALNEGO CONVENTU POKOJU

SZPROTAWA

20 stycznia A.D.2018

SUMMARIUSZ GENERALNEGO CONVENTU POKOJU

SUMMARIUSZ VII POSIEDZENIA

RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO

SZCZECIN

z 15 lutego A.D.2018

SUMMARIUSZ

EDYKT KRÓLEWSKI

"O FINANSACH KRÓLEWSKICH"

Novela I

z 14 lutego A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI - "O FINANSACH KRÓLEWSKICH" z 14 lutego A.D. 2018

SUMMARIUSZ VI POSIEDZENIA

RADY STANU

ZIELONA GÓRA

z 19 stycznia A.D.2018

SUMMARIUSZ

ZAPROSZENIE KRÓLEWSKIE

NA

POKOJOWY ZJAZD OLIWSKI

 z 12 lutego A.D.2018

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

NA XXII SESJĘ RADY KRÓLEWSKIEJ

w Szczecinie

na dzień 17 lutego A.D.2018

oraz POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU

w Szczecinie

na dzień 16 lutego A.D.2018

KONWOKACJA - I WICI   KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - IiI WICI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

DO PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY

wydana w Myszkowie

 5 lutego A.D.2018

ODEZWA KRÓLEWSKA  

EDYKT KRÓLEWSKI

"O WROGACH NARODU POLSKIEGO"

z 5 LUTEGO A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI - "O WROGACH NARODU POLSKIEGO" z 5 lutego A.D. 2018

Victoria in Jesu Christo!

 KRÓLEWSKI RECES

"Król Polski a Izrael i USA"

z dniu 2 lutego A.D.2018

RECES KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O FINANSACH KRÓLEWSKICH"

z 31 stycznia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI - "O FINANSACH KRÓLEWSKICH" z 31 stycznia A.D. 2018

ODEZWA KRÓLA POLSKI

NA 1000-LECIE POKOJU W BUDZISZYNIE

wydana w Myszkowie

 30 stycznia A.D.2018

ODEZWA KRÓLEWSKA  

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

NA XXI SESJĘ RADY KRÓLEWSKIEJ

w Zielonej Górze

oraz LUBUSKI GENERALNY CONVENT POKOJU

w Szprotawie

na dzień 20 stycznia A.D.2018

KONWOKACJA - I WICI   KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - III WICI

SUMMARIUSZ

RADY POKOJU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

III POSIEDZENIE W DNIU 6 STYCZNIA A.D.2018

LICHEŃ STARY

SUMMARIUSZ

Rada Królewska & Rada Pokoju

Licheń Stary - 6 stycznia A.D.2018

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

NA XX SESJĘ RADY KRÓLEWSKIEJ

V SESJĘ RADY STANU

oraz III SESJĘ RADY POKOJU

LICHEŃ STARY

na dzień 6 stycznia A.D.2018

KONWOKACJA - I WICI   KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - IiI WICI

Summariusz XX Posiedzenia Rady Królewskiej - SUMMARIUSZ

Uchwały XX Posiedzenia Rady Królewskiej - UCHWAŁY

 

EDYKT KRÓLEWSKI

"O OCHRONIE PODDANYCH"

z 2 stycznia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI - "O OCHRONIE PODDANYCH" z 2 stycznia A.D. 2018

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE NOWOROCZNE

NA 2018 ROK

z 31 GRUDNIA A.D. 2017

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE NOWOROCZNE

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POLAKÓW

NA

SEJM WALNY

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

W DNIACH 14-16 GRUDNIA A.D.2017

DO CZERNEJ

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

SUMMARIUSZ

RADY POKOJU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

II POSIEDZENIE W DNIU 2 GRUDNIA A.D.2017

ŚWIĘTY KRZYŻ

SUMMARIUSZ

SUMMARIUSZ

 

RADY KRÓLEWSKIEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

XIX POSIEDZENIE W DNIU 2 GRUDNIA A.D.2017

ŚWIĘTY KRZYŻ

SUMMARIUSZ

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POLAKÓW

NA

SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D. 2017

ŚWIĘTY KRZYŻ

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

NA XIX RADĘ KRÓLEWSKĄ

oraz II RADĘ POKOJU

ŚW. KRZYŻ

NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D.2017

KONWOKACJA - I WICI   KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - III WICI

DIARIUSZ

SEJMU WALNEGO

KONSTYTUCYJNEGO KONWOKACYJNEGO

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

II POSIEDZENIE W DNIACH 22-24 KWIETNIA A.D.2016

DARŁOWO

DIARIUSZ SEJMU WALNEGO

SUMMARIUSZ

RADY POKOJU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

I POSIEDZENIE W DNIU 18 LISTOPADA A.D.2017

DROHICZYN

SUMMARIUSZ

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI

W SPRAWIE PROJEKTU

"DOM PLUS DLA RDZENNYCH POLAKÓW"

Z 22 LISTOPADA A.D. 2017

lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI 

SUMMARIUSZ

 

RADY KRÓLEWSKIEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

XVIII POSIEDZENIE W DNIU 18 LISTOPADA A.D.2017

DROHICZYN

SUMMARIUSZ

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POLAKÓW

NA

SEJMIK GENERALNY ZIEMI PODLASKIEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D. 2017

DO DROHICZYNA

PIERWSZE WICI    DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

SUMMARIUSZ

 

SUMMARIUSZ

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

NA XVIII RADĘ KRÓLEWSKĄ

oraz I RADĘ POKOJU

DO DROHICZYNA

NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D.2017

KONWOKACJA - I WICI   KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - III WICI

Victoria in Jesu Christo!

 KRÓLEWSKIE ŚLUBY BRZESKIE

HOMAGIALNE A.D.2017

odczytane w dniu 29 października A.D.2017

w Kościele Farnym pw. Św. Piotra I Pawła, Św. Stanisława BM 

w Brześciu Kujawskim

ŚLUBY BRZESKIE HOMAGIALNE

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POLAKÓW

NA

SEJMIK GENERALNY ZIEMI MAŁOPOLSKIEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

NA DZIEŃ 4 LISTOPADA A.D. 2017

DO OLKUSZA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POLAKÓW

NA

SEJMIK GENERALNY ZIEMI KUJAWSKIEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017

DO RADZIEJOWA

PIERWSZE WICI    DRUGIE WICI    TRZECIE WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

NA XVII RADĘ KRÓLEWSKĄ

DO PŁOWIEC

NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA A.D.2017

KONWOKACJA - III WICI

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

z 14 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017

"PAX VOBISCUM - PAX OLIVIENSIS"

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI - PAX VOBISCUM - PAX OLIVIENSIS

EDYKT KRÓLEWSKI

"O PRZYWRÓCENIU INFAMII I BANICJI"

z 20 PAŹDZIERNIKA A.D.2017

EDYKT KRÓLEWSKI - "O PRZYWRÓCENIU INFAMII I BANICJI" z 20 października A.D. 2017

LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH

Z 21 WRZEŚNIA A.D. 2017

lLIST OTWARTY 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI

INFORMUJĄCE PODDANYCH I URZĘDNIKÓW KRÓLEWSKICH

O PLANACH KRÓLESTWA POLSKIEGO

W II PÓŁROCZU 2017 ROKU

Z 16 SIERPNIA A.D. 2017

WICI 

ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

z 1 sierpnia A.D. 2017

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

NA RADĘ KRÓLEWSKĄ I RADĘ WOJENNĄ

DO PUCKA

15 LIPCA A.D.2017

TRZECIA KONWOKACJA

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE POLAKÓW

NA

SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

NA DZIEŃ 14 LIPCA A.D. 2017

DO GIETRZWAŁDU

PIERWSZE WICI    DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

 

RELACYJNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

z 4 lipca A.D. 2017

RELACYJNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O OCHRONIE DZIECI W KRÓLESTWIE POLSKIM"

z 25 CZERWCA A.D.2017

EDYKT KRÓLEWSKI - "O OCHRONIE DZIECI W KRÓLESTWIE POLSKIM"

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

z 18 CZERWCA A.D. 2017

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

WICI

ZWOŁUJĄCY POLAKÓW

NA

SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ

KRÓLESTWA POLSKIEGO

NA DZIEŃ 1 LIPCA A.D. 2017

DO BIAŁEJ RAWSKIEJ

PAŁAC LESZCZYŃSKICH

PIERWSZE WICI    DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

3-MAJOWE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

z 3 MAJA A.D. 2017

3-MAJOWE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

KONSTATACJE

RADY WOJENNEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

II POSIEDZENIA

PRZEMYŚL

28 kwietnia A.D. 2017

KONSTATACJE II POSIEDZENIA RADY WOJENNEJ

WIELKANOCNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

z 13 KWIETNIA A.D. 2017

WIELKANOCNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

MANIFEST WYBORU

KRÓLA POLSKI

Z DNIA 11 KWIETNIA A.D. 2017

MANIFEST KRÓLEWSKI z 11 kwietnia A.D. 2017

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY POLAKÓW

NA

SEJMIK GENERALNY PODKARPACIA I ROZTOCZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

W DNIU 29 KWIETNIA A.D. 2017

DO PRZEMYŚLA

 PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY POLAKÓW

NA

SEJMIK GENERALNY NADODRZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

W DNIU 1 KWIETNIA A.D. 2017

DO SZCZECINA

 PIERWSZE WICI DRUGIE WICI TRZECIE WICI

 

ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU J.K.M.

KRÓLESTWA POLSKIEGO

NA DZIEŃ 17 MARCA A.D. 2017

DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY

 PIERWSZE ZWOŁANIE   DRUGIE ZWOŁANIE   TRZECIE ZWOŁANIE

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY POLAKÓW

NA

SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

W DNIU 18 MARCA A.D. 2017

DO GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY

 PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI    TRZECIE WICI

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY POLAKÓW

NA

SEJMIK GENERALNY POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

W DNIU 25 LUTEGO A.D. 2017

DO WEJHEROWA

 PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY POLAKÓW

NA

SEJMIKI GENERALNE

KRÓLESTWA POLSKIEGO

A.D. 2017

z 5 LUTEGO A.D. 2017

 

EDYKT KRÓLEWSKI

"NA PÓŁROCZE KRÓLESTWA POLSKIEGO"

z 16 STYCZNIA A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI - "NA PÓŁROCZE KRÓLESTWA POLSKIEGO"

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE NOWOROCZNE

2016/2017

z 31 GRUDNIA A.D. 2016

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE NOWOROCZNE

KRÓLEWSKIE ŚLUBY BRZESKIE

HOMAGIALNE

odczytane w dniu 29 października A.D.2016

w kościele podominikańskim pw. Michała Archanioła

w Brześciu Kujawskim

ŚLUBY BRZESKIE HOMAGIALNE

EDYKT KRÓLA POLSKI

"O HETMANACH I ADMIRAŁACH"

z 20 GRUDNIA A.D. 2016

EDYKT KRÓLA POLSKI "O HETMANACH I ADMIRAŁACH"

ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

"O STANIE III RP"

z 19 GRUDNIA A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLA POLSKI "O STANIE III RP"

ŚLUBY RYCERZY KRÓLEWSKIEJ "HUSARII KATOLICKIEJ"

z 15 GRUDNIA A.D. 2016

ŚLUBY RYCERZY KRÓLEWSKIEJ "HUSARII KATOLICKIEJ"

EDYKT KRÓLA POLSKI

"O ZAKAZIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO"

z 6 GRUDNIA A.D. 2016

EDYKT KRÓLA POLSKI "OZAKAZIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO"

EDYKT KRÓLA POLSKI

O USTANOWIENIU

ŚWIĘTA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

z 12 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016

EDYKT KRÓLA POLSKI O USTANOWIENIU ŚWIĘTA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

ORĘDZIE NIEPODLEGŁOŚCI KRÓLA POLSKI

z 11 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016

ORĘDZIE NIEPODLEGŁOŚCI KRÓLA POLSKI

ORĘDZIE INAUGURACYJNE

KRÓLA POLSKI

z 31 LIPCA A.D. 2016

ORĘDZIE INAUGURACYJNE KRÓLA POLSKI

NAJBLIŻSZE SESJA SEJMOWA SEJMU WALNEGO:

 SESJA VIII - ZWYCZAJNA RELACYJNA - 16-18 GRUDNIA 2017 - SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY  - STARY WIŚNICZ - MAŁOPOLSKA

ORGANIZACJA TERYTORIALNA

SEJMIKÓW ZIEMSKICH PROWINCJONALNYCH KRAJOWYCH

SEYMY POLONIJNE

 Okręgi Sejmików Prrowincjonalnych

DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO

GDAŃSK-OLIWA - 15-17 LIPCA A.D. 2016

 DIARIUSZ SEJMU WALNEGO - GDAŃSK-OLIWA - 15-17 LIPIEC A.D. 2016

  DIARIUSZ SEJMU WALNEGO - BARANÓW - 9-11 BARANÓW A.D. 2016

DIARIUSZ SEJMU WALNEGO

BARANÓW SANDOMIERSKI - 9-11 CZERWCA A.D. 2016

 DIARIUSZ SEJMU WALNEGO - BARANÓW - 9-11 CZERWCA A.D. 2016

KONSTYTUCYE SEJMU WALNEGO

BARANÓW SANDOMIERSKI - 9-11 CZERWCA A.D. 2016

OBRADY

GENERALNYCH CONVENTÓW POKOJU

SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO

KRÓLESTWA POLSKIEGO

NA ROK 2018

 

 

    KRÓLEWSKIE WICI:

PIERWSZE WICI    DRUGIE WICI    TRZECIE WICI

20 STYCZEŃ A.D. 2018

LUBUSKI

GENERALNY CONVENT POKOJU

SZPROTAWA

 

 

SUMMARIUSZ:

 

SUMMARIUSZ GENERALNEGO CONVENTU POKOJU

 

    KRÓLEWSKIE WICI:

PIERWSZE WICI   KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - IiI WICI

16 LUTY A.D. 2018

POMORSKI

GENERALNY CONVENT POKOJU

SZCZECIN

 

 

    KRÓLEWSKIE WICI:

 

PIERWSZE WICI    KONWOKACJA - II WICI    KONWOKACJA - III WICI

24 MARZEC A.D. 2018

MAŁOPOLSKI

GENERALNY CONVENT POKOJU

KRAKÓW

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĄCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIACH 23-25 KWIETNIA A.D.2018

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI    DRUGIE WICI    TRZECIE WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

     

 ŚLĄSKI GENERALNY CONVENT POKOJU

w Górze Świętej Anny

na dzień 20 maja A.D.2018

KONWOKACJA - I WICI   KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - IiI WICI

1-3 MAJA A.D. 2018 

"OLIWSKI ZJAZD POKOJU"

OTWARCIE

KONFERENCJI POKOJOWEJ - KONGRESU POKOJOWEGO

KOŃCZĄCYCH II WOJNĘ ŚWIATOWĄ

GDAŃSK-OLIWA

PLANOWANE OBRADY

SEJMIKÓW GENERALNYCH

KRÓLESTWA POLSKIEGO

NA ROK 2017

 

 

25 LUTY A.D. 2017

WEJHEROWO

Sejmik Generalny Pomorza (Polaków-Wenedów)

obejmujący Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne:

v    Nr 25 Ziemi Gdańsko-Kwidzyńskiej.

v    Nr 26 Ziemi Słupsko-Wejherowskiej.

v    Nr 34 Ziemi Warmińskiej.

v    Nr 40 Ziemi Koszalińsko-Sławieńskiej.

v    Nr 41 Ziemi Wolińsko-Szczecińskiej.

18 MARZEC A.D. 2017

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY

Sejmik Generalny Śląska (Polaków-Ślązaków)

obejmujący Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne:

v    Nr 1 Ziemi Głogowsko-Legnickiej.

v    Nr 2 Ziemi Kłodzko-Wałbrzyskiej.

v    Nr 3 Ziemi Wrocławsko-Oławskiej.

v    Nr 21 Ziemi Nysko-Opolskiej.

v    Nr 27 Ziemi Bielsko-Cieszyńskiej.

v    Nr 28 Ziemi Częstochowsko-Myszkowskiej.

v    Nr 29 Ziemi Bytomsko-Tarnogórskiej

v    Nr 30 Ziemi Raciborsko-Wodzisławskiej.

v    Nr 31 Ziemi Katowicko-Mysłowickiej.

v    Nr 32 Ziemi Jaworznicko-Siewierskiej.

1 KWIECIEŃ A.D. 2017

SZCZECIN

Sejmik Generalny Nadodrzański (Polaków-Obotrytów)

v    Nr 1 Ziemi Głogowsko-Legnickiej.

v    Nr 8 Ziemi Lubuskiej.

v    Nr 41 Ziemi Wolińsko-Szczecińskiej.

29 KWIECIEŃ A.D. 2017

PRZEMYŚL

 

Sejmik Generalny Polaków-Lachów (Podkarpacia i Roztocza)

obejmujący Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne:

v    Nr 6 Ziemi Lubelskiej.

v    Nr 7 Ziemi Chełmsko-Zamojskiej.

v    Nr 22 Ziemi Krośnieńsko-Przemyskiej.

v    Nr 23 Ziemi Rzeszowsko-Tarnobrzeskiej.

20 MAJA A.D. 2017

PŁOCK

Sejmik Generalny Mazowsza

(rdzennych Polaków-Mazowszan)

obejmujący Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne:

v    Nr 16 Ziemi Kurpiowsko-Sochaczewskiej.

v    Nr 17 Ziemi Grójecko-Radomskiej.

v    Nr 18 Ziemi Ostrołęcko-Siedleckiej.

v    Nr 19 Ziemi Warszawskiej Grodzkiej.

v    Nr 20 Ziemi Warszawskiej Powiatowej.

1 LIPCA A.D. 2017

BIAŁA RAWSKA

Sejmik Generalny Ziemi Rawskiej

(rdzennych Polaków-Lechitów)

obejmujący Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne:

v    Nr 9 Ziemi Łódzkiej.

v    Nr 10 Ziemi Rawsko-Piortkowskiej.

v    Nr 11 Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej.

Pałac Leszczyńskich

(obecnie Restauracja „Pałac”)

przy ulicy Wojska Polskiego 4, Biała Rawska

Transmisja obrad na żywo na:

1 lipca A.D. 2017, godz. 12-21

Kanał: „Sejmiki Generalne Królestwa Polskiego”

Sejmiki Generalne Królestwa Polskiego na You Tube

Część I -  https://youtu.be/eeaGfS1L1yg

 Część II -  https://youtu.be/OPBCiUbXsSk

KRÓLEWSKIE WICI

PIERWSZE WICI    DRUGIE WICI    TRZECIE WICI

14 LIPCA A.D. 2017

GIETRZWAŁD

Sejmik Generalny Warmińsko-Mazurski

(rdzennych Polaków-Warmów i Polaków-Mazurów)

obejmujący Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne:

v    Nr 34 Ziemi Warmińskiej.

v    Nr 35 Ziemi Mazurskiej.

KRÓLEWSKIE WICI

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

Transmisja obrad na żywo na:

Kanał: „Sejmiki Generalne Królestwa Polskiego”

Sejmiki Generalne Królestwa Polskiego na You Tube

Część I -  https://www.youtube.com/watch?v=sWJIzCHsU-I

 Część II -  https://www.youtube.com/watch?v=W5fpBwxnilU

13 września A.D.2017

KOŁO

Sejmik Generalny Wielkopolski

(rdzennych Polaków-Wielkopolan)

obejmujący Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne:

v    Nr 36 Ziemi Kalisko-Leszczyńskiej.

v    Nr 37 Ziemi Gnieźnieńsko-Koninskiej.

v    Nr 38 Ziemi Czarnkowsko-Wolsztyńskiej.

v    Nr 39 Ziemi Poznańskiej.

KRÓLEWSKIE WICI

PIERWSZE WICI    DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

27 październik A.D.2017

RADZIEJÓW

Sejmik Generalny Kujaw

(rdzennych Polaków-Lechów)

obejmujący Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne:

v    Nr 4 Ziemi Bydgosko-Kruszwickiej.

v    Nr 5 Ziemi Grudziądzko-Toruńskiej.

KRÓLEWSKIE WICI

PIERWSZE WICI    DRUGIE WICI    TRZECIE WICI

Transmisja obrad na żywo na:

Kanał: „Sejmiki Generalne Królestwa Polskiego”

Sejmiki Generalne Królestwa Polskiego na You Tube

  https://www.youtube.com/watch?v=SucV2GW4pF0

4 listopada A.D.2017

OLKUSZ

Sejmik Generalny Małopolski (Polaków-Małopolan)

obejmujący Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne:

v    Nr 12 Ziemi Myślenicko-Wadowickiej.

v    Nr 13 Ziemi Krakowsko-Miechowskiej.

v    Nr 14 Ziemi Tatrzańskiej.

v    Nr 15 Ziemi Proszowicko-Tarnowskiej.

KRÓLEWSKIE WICI

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

Transmisja obrad na żywo na:

Kanał: „Sejmiki Generalne Królestwa Polskiego”

Sejmiki Generalne Królestwa Polskiego na You Tube

Część I -  https://www.youtube.com/watch?v=wRlJROcwoL8

Część II -  https://www.youtube.com/watch?v=5YUlA29yfR4

18 listopad A.D.2017

DROHICZYN

Sejmik Generalny Podlasia (Polaków-Podlasian)

 

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

Transmisja obrad na żywo na:

Kanał: „Sejmiki Generalne Królestwa Polskiego”

Sejmiki Generalne Królestwa Polskiego na You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=5iSfsXGI-oQ

 

2 grudnia A.D.2017

ŚWIĘTY KRZYŻ

 

Sejmik Generalny Ziemi Świętokrzyskiej (Polaków-Sarmatów)

obejmujący Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne:

v    Nr 33 Ziemi Świętokrzyskiej.

v    Nr 28 Ziemi Częstochowsko-Myszkowskiej.

v    Nr 8 Ziemi Lubelskiej.

KRÓLEWSKIE WICI

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

Transmisja obrad na żywo na:

Kanał: „Sejmiki Generalne Królestwa Polskiego”

Sejmiki Generalne Królestwa Polskiego na You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=KfNFa82jrP4

 

KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU PROJEKT KONSTYTUCJI KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU!

1. WSKRZESILIŚMY KRÓLESTWO POLSKIE.

2. OBRALIŚMY KRÓLA ELEKTA.

3. WYŁONILIŚMY RADĘ KRÓLEWSKĄ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO.

4, WYŁONILIŚMY RADĘ WOJENNĄ - POKOJU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO.

5. OBRALIŚMY PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO.

6. ZLIKWIDOWALIŚMY EPISKOPAT POLSKI

7. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA EPISKOPAT KRÓLESTWA POLSKIEGO

8. NIE CHCEMY PARTII POLITYCZNYCH NA ZIEMIACH KORONY POLSKIEJ, W KRÓLESTWIE POLSKIM!

9. WSKRZESZAMY SEJMIKI ZIEMSKIE: GENERALNE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE.

10. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA: LIGĘ ŚWIĘTĄ - PRZYMIERZE "CHRISTIANITAS".

11. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA LIGĘ NARODÓW "CHRISTIANITAS".

12. POWOŁALIŚMY DO ŻYCIA KONFERENCJĘ POKOJOWĄ W GDAŃSKU - OLIWIE.

13. ODNAWIAMY COROCZNIE ŚLUBY LWOWSKIE INTRONIZACYJNE MATKĘ BOŻĄ NA KRÓLOWĄ POLSKI - KRÓLOWĄ KORONY POLSKIEJ.

14. ODNAWIAMY COROCZNIE ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI - KRÓLA KORONY POLSKIEJ.

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

JEZUS CHRYSTUS

KRÓL WSZECHŚWIATA

KRÓL KRÓLÓW - PAN PANÓW - KRÓL KORONY POLSKIEJ - KRÓL POLSKI

KRÓL KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

KRÓL POLSKI

PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

RADA KRÓLEWSKA - RADA WOJENNA - RADA POKOJU

SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO

Senat Królestwa Polskiego

Izba Poselska Królestwa Polskiego

SEJMIKI ZIEMSKIE KRÓLESTWA POLSKIEGO:

Generalne, Wojewódzkie, Prowincjonalne, Powiatowe, Grodzkie

Wiece Wiejskie

MANIFEST RYDZYŃSKI

18 MARZEC A.D.2016

POLONIAE REGNUM SURGIT - KRÓLESTWO POLSKIE ZMARTWYCHWSTAJE!

POLONIAE REGNUM SURGIT - KRÓLESTWO POLSKIE ZMARTWYCHWSTAJE!

MANIFEST LEŚNIOWSKI - 2016.01.09

MANIFEST LEŚNIOWSKI Z 2016.01.09

MANIFEST LEŚNIOWSKI

9 STYCZEŃ A.D.2016

QUIS UT DEUS - KTÓŻ JAK BÓG

MANIFEST MYSZKOWSKI

30 LISTOPADA A.D.2015

"CONSENSUS NARODOWY"

MANIFEST MYSZKOWSKI

MANIFEST MYSZKOWSKI

 

UCHWAŁY - KONSTYTUCYE SEJMU WALNEGO - DARŁOWO - 2016.04.22-24

 DIARIUSZ SEJMU WALNEGO - DARŁOWO - 22-24 KWIECIEŃ A.D. 2016

UCHWAŁY - KONSTATACJE RADY WOJENNEJ - II POSIEDZENIE - PRZEMYŚL - 2017.04.28

KONSTATACJE RADY WOJENNEJ - PRZEMYŚL - 28 kwietnia A.D. 2017

 

UCHWAŁY - KONSTYTUCYE SEJMU WALNEGO - GDAŃSK-OLIWA 2016.07.15-17

 DIARIUSZ SEJMU WALNEGO - GDAŃSK-OLIWA - 15-17 LIPIEC A.D. 2016

 

UCHWAŁY - KONSTYTUCYE SEJMU WALNEGO - BARANÓW SANDOMIERSKI 2016.06.10-11

 DIARIUSZ SEJMU WALNEGO - STARY WIŚNICZ - 19-20 GRUDNIA A.D. 2015

 

UCHWAŁY - SANCYTY SEJMU WALNEGO - STARY WIŚNICZ 2015.12.19-20

 DIARIUSZ SEJMU WALNEGO - STARY WIŚNICZ - 19-20 GRUDNIA A.D. 2015

 

UCHWAŁY - SANCYTY SEJMU WALNEGO - KONSTANTYNÓW ŁODZKI 2015.11.14-15

UCHWAŁY-SANCYTY SEJMU WALNEGO - 2015.11.14-15 - IGNACEW

UCHWAŁY - SANCYTY SEJMU WALNEGO - NIEPOŁOMICE 2015.10.03-04

 UCHWAŁY - SANCYTY SEJMU WALNEGO - NIEPOŁOMICE 2015.10.03-04

SEJMIKI ZIEMSKIE PROWINCJONALNE KRAJOWE

SEYMY POLONIJNE

ORGANIZACJA

 Okręgi Sejmików Prrowincjonalnych

 Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.

(Łk 11,15-26)

JEZUS CHRYSTUS

Król Wszechświata

Król Polski - Lechów - Lachów - Wenedów

intronizowany na Sejmie Walnym skonfederowanym

w Niepołomicach

pod laską marszałkowską

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego

w 514 rocznicę wyboru Aleksandra Jagiellończyka na Króla Polski

przez Sejm Walny w Piotrkowie

dnia 3 października A.D.2015

na duchowego Króla Polski

Polski - rozumianej jako sukcesora królewskiej państwowości:

Królów elekcyjnych z dynastii: Wiśniowieckich, Sobieskich, Leszczyńskich

oraz Królów dziedzicznych z dynastii:

Wazów Jagiellonów - Piastów - Przemyślidów - Popielidów - Wieniawitów - Lechów - Lachów

oraz naszych protoplastów Wenedów

pochodzących od Meszek potomka Set (syna Adama i Ewy)

 

 

 

 

SEJM WALNY

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

SKONFEDEROWANY

POD LASKĄ MARSZAŁKOWSKĄ

MARSZAŁKA

J.W. JAROSŁAWA KIERZNIKOWICZA

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

POD WĘZŁEM

©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

 

 

 

  SEJMIKI ZIEMSKIE PROWINCJONALNE

bulletUCHWAŁY-SANCYTY POWOŁUJĄCE DO ŻYCIA SEJMIKI ZIEMSKIE PROWINCJONALNE -

 

BÓG HONOR OJCZYZNA

WIARA OJCZYZNA TRADYCJA SZLACHETNOŚĆ WOLNOŚĆ

SEJM WALNY

skonfederowany

KONFEDERACJĄ GENERALNĄ NIEPOŁOMICKĄ AD2014

4-5 października 2015 roku

 

  

UCHWAŁY – SANCYTY

 

PRZYJĘTE NA SEJMIE WALNYM W KOLE

W DNIU 14 CZERWCA 2015 ROKU

POWOŁUJĄCE DO ŻYCIA

SEJMIKI ZIEMSKIE PROWINCJONALNE

 

Preambuła

 1. My, Posłowie Ziemscy obradujący i głosujący na Sejmie Walnym w Kole w dniu 14 czerwca 2015 roku uznaliśmy za konieczne - opierając się na naszej wielowiekowej tradycji samorządności oraz sprzeciwiając się rządom partii politycznych, jako przeciwnym rządności partykularyzmem, groźnym dla Polski i Narodu Polskiego - reaktywowanie Sejmików Ziemskich Prowincjonalnych poprzez ponowne powołanie ich do życia, jakby poprzez ich „zmartwychwstanie”. Tym samym dążymy docelowo do jak najszybszego powołania do życia Sejmików Ziemskich Powiatowych, Grodzkich, Gminnych.
 2. Obecny partyjny Sejm oraz partyjne Sejmiki Wojewódzkie uznajemy za nie reprezentujące Naród Polski, a reprezentujące jedynie partie polityczne.
 3. Sejm obecny, by nie myliły się pojęcia, nazywany Sejmem partyjnym.
 4. Sejmiki Wojewódzkie obecne, by nie myliły się pojęcia, nazywany Sejmikami Wojewódzkimi partyjnymi. 
 5. Najjaśniejsza Rzeczpospolita ukrzyżowana – „zmartwychwstaje” poprzez ożywienie jej członków – Sejmików Ziemskich, Sejmików Ziemskich  Prowincjonalnych, Sejm Walny, Senat Walny.

 

Rozdział I

O Sejmikach Ziemskich.

 

Art.1

My, Posłowie Ziemscy obecni na Sejmie Walnym w Kole w dniu 14 czerwca 2015 roku, na podstawie Konstytucji z 24 marca 1791 roku powołaliśmy do życia Sejmiki Ziemskie Prowincjonalne według ich specyfikacji zawartej w Rozdziale II oraz Mapy nr 1.

 

 

Mapa nr 1

 

 

Rozdział II

O powołanych do życia Sejmikach Ziemskich Prowincjonalnych.

  

Art.1

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Jeleniogórsko-Legnickiej z siedzibą w Legnicy, według poniższej specyfikacji.

 

I SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI JELENIOGÓRSKO-LEGNICKIEJ

W LEGNICY

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki i złotoryjski.

Miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra i Legnica.

 

Art.2

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Kłodzko-Wałbrzysko z siedzibą w Wałbrzychu, według poniższej specyfikacji.

 

II SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI KŁODZKO-WAŁBRZYSKIEJ

W WAŁBRZYCHU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki.

Miasto na prawach powiatu Wałbrzych.

   

Art.3

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu, według poniższej specyfikacji.

 

III SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI WROCŁAWSKIEJ

WE WROCŁAWIU

obejmujący Ziemię:

 Powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki,

wołowski i wrocławski.

Miasto na prawach powiatu: Wrocław

 

Art.4

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Bydgoskiej z siedzibą w Bydgoszczy, według poniższej specyfikacji.

 

IV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI BYDGOSKO-INOWROCŁAWSKIEJ

W BYDGOSZCZY

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki,

tucholski i żniński.

Miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz.

 

Art.5

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Toruńsko-Włocławskiej z siedzibą w Toruniu, według poniższej specyfikacji.

 

V SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKIEJ

W TORUNIU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski i włocławski.

Miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń i Włocławek.

 

Art.6

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Lubelskiej z siedzibą w Lublinie, według poniższej specyfikacji.

 

VI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI LUBELSKIEJ

W LUBLINIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki i świdnicki.

Miasto na prawach powiatu: Lublin.

 

Art.7

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Chełmsko-Zamojskiej z siedzibą w Chełmie, według poniższej specyfikacji.

 

VII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI CHEŁMSKO-ZAMOJSKIEJ

W CHEŁMIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski i zamojski.

Miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm i Zamość.

 

Art.8

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze, według poniższej specyfikacji.

 

VIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI LUBUSKIEJ

W ZIELONEJ GÓRZE

obejmujący Ziemię:

Województwa Lubuskiego

  

Art.9

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Łódzkiej z siedzibą w Łodzi, według poniższej specyfikacji.

IX SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI ŁÓDZKIEJ

W ŁODZI

obejmujący Ziemię:

Powiaty: brzeziński i łódzki wschodni.

Miasto na prawach powiatu: Łódź

 

Art.10

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, według poniższej specyfikacji.

 

X SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI PIOTRKOWSKO-SKIERNIEWICKIEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski,

skierniewicki i tomaszowski.

Miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice.

  

Art.11

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej z siedzibą w Sieradzu, według poniższej specyfikacji.

 

XI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI ŁĘCZYCKO-SIERADZKIEJ

W SIERADZU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski.

 

Art.12

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Chrzanowskiej z siedzibą w Chrzanowie, według poniższej specyfikacji.

 

XII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI CHRZANOWSKO-OŚWIĘCIMSKIEJ

W CHRZANOWIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki.

  

Art.13

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Krakowskiej z siedzibą w Krakowie, według poniższej specyfikacji.

 

XIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI KRAKOWSKIEJ

W KRAKOWIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: krakowski, miechowski i olkuski.

Miasto na prawach powiatu: Kraków.

 

Art.14

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Nowosądeckiej z siedzibą w Nowym Sączu, według poniższej specyfikacji.

 

XIV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI NOWOSĄDECKIEJ

W NOWYM SĄCZU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański.

Miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz.

 

Art.15

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Tarnowskiej z siedzibą w Tarnowie, według poniższej specyfikacji.

 

XV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI TARNOWSKO-WIELICKIEJ

W TARNOWIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski i wielicki.

Miasto na prawach powiatu: Tarnów.

 

Art.16

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Płockiej z siedzibą w Płocku, według poniższej specyfikacji.

 

XVI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI PŁOCKIEJ

W PŁOCKU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński i żyrardowski.

Miasto na prawach powiatu: Płock.

  

Art.17

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Radomskiej z siedzibą w Radomiu, według poniższej specyfikacji.

 

XVII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI RADOMSKIEJ

W RADOMIU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski,

szydłowiecki i zwoleński.

Miasto na prawach powiatu: Radom.

 

Art.18

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Ostrołęcko-Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach, według poniższej specyfikacji.

 

XVIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI OSTROŁĘCKO-SIEDLECKIEJ

W SIEDLCACH

obejmujący Ziemię

Powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski.

Miasta na prawach powiatu: Ostrołęka i Siedlce.

 

Art.19

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Warszawskiej-Grodzkiej z siedzibą w Warszawie, według poniższej specyfikacji.

 

XIX SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI WARSZAWSKIEJ-GRODZKIEJ

W WARSZAWIE

obejmujący Ziemię:

Miasto na prawach powiatu: Warszawa.

 

Art.20

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Warszawskiej-Powiatowej z siedzibą w Warszawie, według poniższej specyfikacji.

 

XX SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI WARSZAWSKIEJ-POWIATOWEJ

W WARSZAWIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.

  

Art.21

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Opolskiej z siedzibą w Opolu, według poniższej specyfikacji.

 

XXI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI OPOLSKIEJ

W OPOLU

obejmujący Ziemię:

Województwa Opolskiego

 

 Art.22

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Krośnieńsko-Przemyskiej z siedzibą w Krośnie, według poniższej specyfikacji.

 

XXII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI KROŚNIEŃSKO-PRZEMYSKIEJ

W KROŚNIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski i sanocki.

Miasta na prawach powiatu: Krosno i Przemyśl.

  

Art.23

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Rzeszowsko-Tarnobrzeskiej z siedzibą w Rzeszowie, według poniższej specyfikacji.

 

XXIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI RZESZOWSKO-TARNOBRZESKIEJ

W RZESZOWIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski i tarnobrzeski.

Miasta na prawach powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg.

 

Art.24

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Białostockiej z siedzibą w Białymstoku, według poniższej specyfikacji.

 

XXIV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI PODLASKIEJ

W BIAŁYMSTOKU

obejmujący Ziemię:

Województwa Podlaskiego

  

Art.25

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Gdańsko-Kwidzyńskiej z siedzibą w Gdańsku, według poniższej specyfikacji.

 

XXV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI GDAŃSKO-KWIDZYŃSKIEJ

W GDAŃSKU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski.

Miasta na prawach powiatu: Gdańsk i Sopot.

 

Art.26

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Gdyńsko-Słupskiej z siedzibą w Gdyni, według poniższej specyfikacji.

 

XXVI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI GDYŃSKO-SŁUPSKIEJ

W GDYNI

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski

i wejherowski.

Miasta na prawach powiatu: Gdynia i Słupsk.

  

Art.27

Powołany został jednomyślnie do życia I Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Bielsko-Bialskiej z siedzibą w Bielsku-Białej, według poniższej specyfikacji.

 

XXVII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI BIELSKO-BIALSKIEJ

W BIELSKU-BIAŁEJ

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki.

Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała.

 

Art.28

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Częstochowsko-Myszkowskiej z siedzibą w Częstochowie, według poniższej specyfikacji.

 

XXVIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI CZĘSTOCHOWSKO-MYSZKOWSKIEJ

W CZĘSTOCHOWIE

obejmujący Ziemię

Powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski.

Miasto na prawach powiatu: Częstochowa.

 

Art.29

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Gliwickiej z siedzibą w Gliwicach, według poniższej specyfikacji.

 

XXIX SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI GLIWICKIEJ

W GLIWICACH

obejmujący Ziemię:

Powiaty: gliwicki i tarnogórski.

Miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice i Zabrze.

 

Art.30

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Rybniku, według poniższej specyfikacji.

 

XXX SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI RYBNICKIEJ

W RYBNIKU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski.

Miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory.

  

Art.31

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Katowicko-Mysłowickiej z siedzibą w Katowicach, według poniższej specyfikacji.

 

XXXI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI KATOWICKO-MYSŁOWIECKIEJ

W KATOWICACH

obejmujący Ziemię:

Powiat bieruńsko-lędziński.

Miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy.

 

 Art.32

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Jaworznicko-Sosnowieckiej z siedzibą w Sosnowcu, według poniższej specyfikacji.

 

XXXII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI JAWORZNICKO-SOSNOWIECKIEJ

W SOSNOWCU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: będziński i zawierciański.

Miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec.

 

Art.33

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Założycielski Ziemi Świętokrzyskiej z siedzibą w Kielcach, według poniższej specyfikacji.

 

XXXIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

W KIELCACH

obejmujący Ziemię:

Województwa Świętokrzyskiegp

 

Art.34

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Warmińskiej z siedzibą w Elblągu, według poniższej specyfikacji.

 

XXXIV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI WARMIŃSKIEJ

W ELBLĄGU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski

i ostródzki.

Miasto na prawach powiatu: Elbląg.

  

Art.35

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Mazurskiej z siedzibą w Olsztynie, według poniższej specyfikacji.

 

XXXV SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI MAZURSKIEJ

W OLSZTYNIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński i węgorzewski.

Miasta na prawach powiatu: Ełk i Olsztyn.

 

Art.36

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Kalisko-Leszczyńskiej z siedzibą w Kaliszu, według poniższej specyfikacji.

 

XXXVI SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI KALISKO-LESZCZYŃSKIEJ

W KALISZU

obejmujący Ziemię:

Powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i rawicki.

Miasta na prawach powiatu: Kalisz i Leszno.

 

Art.37

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Gnieźnieńsko-Konińskiej z siedzibą w Koninie, według poniższej specyfikacji.

 

XXXVII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI GNIEŹNIEŃSKO-KONIŃSKIEJ

W KONINIE

obejmujący Ziemię:

 Powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski,

turecki i wrzesiński.

Miasto na prawach powiatu: Konin.

 

Art.38

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Pilskiej z siedzibą w Pile, według poniższej specyfikacji.

 

XXXVIII SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI PILSKO-WOLSZTYŃSKIEJ

W PILE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński i złotowski.

 

Art.39

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu, według poniższej specyfikacji.

 

XXXIX SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI POZNAŃSKIEJ

W POZNANIU

obejmujący Ziemię:

Powiat poznański.

Miasto na prawach powiatu: Poznań.

 

Art.40

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Koszalińsko-Sławieńskiej z siedzibą w Koszalinie, według poniższej specyfikacji.

 

XL SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI KOSZALIŃSKO-SŁAWIEŃSKIEJ

W KOSZALINIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki.

Miasto na prawach powiatu: Koszalin

  

Art.41

Powołany został jednomyślnie do życia Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Zachodniopomorskiej z siedzibą w Szczecinie, według poniższej specyfikacji.

 

IXL SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY

ZIEMI ZACHODNIOPOMORSKIEJ

W SZCZECINIE

obejmujący Ziemię:

Powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki i stargardzki.

Miasta na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

 

Marszałek Sejmu Walnego

Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014

Wojciech Edward Leszczyński

  

 

 

Strona główna ]

CHRISTIANITAS

REGNUM POLONIAE

SEJM WALNY

2014 © SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA RYDZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016-NADAL

2014 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA SEJMU WALNEGO A.D.2014-A.D.2016

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  23 maja A.D.2018

Copyright © 2014-2018  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved

TRZECI ROK TRWANIA 2016-2018©KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

2014-2016 ©KONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA

 Sejm Walny

Jeśli chcesz wesprzeć Sejm Walny i Królestwo Polskie

możesz wpłacić darowiznę na rzecz:

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

 Nr konta bankowego: 81 1540 1014 2079 2703 7661 0001

 

Strona główna ]