Strona główna ] METRYKA KORONNA 2016 ]

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

CHRZEŒCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKI-LEHII

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITAS

Najjaœniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO

KRÓLESTWO POLSKIE

NAJJAŒNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO

KRÓL POLSKI-LEHII LEH XI WOJCIECH EDWARD I

 www.królpolski.org.pl 

www.metrykakoronna.org.pl 

www.quomodo.org.pl

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PACYFIKACYJNY

XVII SESJA ZWYCZAJNA

NAJJAŒNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO

        

 

W DNIACH 22-23 WRZEŒNIA A.D.2020

ORLA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

KONSTYTUCYA

PROJEKT

O USTROJU PAŃSTWA POLSKIEGO

z 31 lipca A.D.2020

KONSTYTUCYA - PROJEKT

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIACH 2-4 SIERPNIA A.D.2020

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

TRZECIE WICI - SUPLEMENT

KONWOKACJA

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

ZJAZD STĘŻYCKI WYBORCZY ELEKTORSKI

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

     

 

W DNIU 7 LIPCA A.D.2020

RYKI

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

XV SESJA

     

 

W DNIU 24 CZERWCA A.D.2020

PARCZEW k/LUBLINA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

 

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT POŒWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA"

z dnia 5 czerwca A.D.2020

wydany

w Gdańsku Wrzeszczu

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ZWOŁANIE KRÓLA POLSKI

na

 

ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY

w dniu 5 czerwca A.D.2020

na Ziemi Korony Królestwa Polskiego

 

 ZWOŁANIE PIERWSZE    ZWOŁANIE DRUGIE    ZWOŁANIE TRZECIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT INKORPORACJI ZIEM II RP & III RP DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO"

z dnia 23 maja A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZO-TERCJALNE A.D.2020

z 1 maja A.D.2020

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Trzeba, abyœcie narodzili się na nowo!"

z 14 kwietnia A.D.2020

ODEZWA KRÓLEWSKA  

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

 

ODNAWIANIE ŒLUBÓW LWOWSKICH

w dniach 1, 7, 18, 25 kwietnia A.D.2020

na Ziemi Korony Królestwa Polskiego

 

 KONWOKACJA    

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

z dnia 12 marca A.D.2020

  KOMUNIKAT

KONSTYTUCYA

PŁOWIECKA  ZJEDNOCZENIOWA

Sejm Walny Konstytucyjny Prekoronacyjny

Płowce

20 stycznia A.D.2020

KONSTYTUCYA

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

III SESJA

        

 

W DNIU 28 LUTEGO A.D.2020

WEJHEROWO

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XIV SESJA

     

 

W DNIU 20 STYCZNIA A.D.2020

PŁOWCE k/RADZIEJOWA

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT EREKCYJNY INSTYTUTU STANISŁAWA"

z dnia 9 stycznia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

NOWOROCZNE NA 2020

z 30 grudnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH - SEJMIKI SENATORSKIE"

z dnia 18 grudnia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XIII SESJA

     

 

W DNIU 14 GRUDNIA A.D.2019

SIERAKÓW

PIERWSZE WICI  II WICI  III WICI

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

DO:

MARSZAŁKA SEJMU

MARSZAŁKA SENATU

PREMIERA RZĽDU III RP

W SPRAWIE NAWIĽZANIA WSPÓŁPRACY

I SPOTKANIA

z dnia 25 listopada A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"PADZIERNIKOWA DOBREGO WYBORU A.D.2019"

z 30 wrzeœnia A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

"BYĆ ALBO NIE BYĆ...?"

z 11 paŸdziernika A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"WRZEŒNIOWA A.D.2019"

z 31 sierpnia A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORGANIZACJA

ZIEM SEJMIKOWYCH PROWINCJONALNYCH

ZIEM SEJMOWYCH WOJEWÓDZKICH 

ZIEM SEYMOWYCH POLONIJNYCH

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

   ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM

Kliknij by otworzyć PDF

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

"DO PREZYDENTA III RP SZ.P. ANDRZEJA DUDY

W SPRAWIE REFORM USTROJOWYCH

I SPOTKANIA"

z dnia 19 paŸdziernika A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

 

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY ROCZNICOWY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XII SESJA

     

 

W DNIU 5 PADZIERNIKA A.D.2019

LICHEŃ STARY

PIERWSZE WICI  II WICI  II WICI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

DRUGO-TERCJALNE A.D.2019

z 27 sierpnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

KONKLUZJA - REZOLUCJA

RADY SENATU

KRÓLESTWA POLSKIEGO

z Posiedzenia

z 14 sierpnia A.D.2018

MYSZKÓW

KONKLUZJA

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Beze Mnie nic uczynić nie możecie"

z 23 lipca A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

EDYKT KRÓLEWSKI

LIST OTWARTY

"DO BISKUPÓW POLSKICH. SPRAWA PRAŁATA KNEBLEWSKIEGO"

z dnia 18 czerwca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"A urzšd jego niech inny obejmie""

z 14 maja A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA  

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZOTERCJALNE A.D.2019

z 1 maja A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

WIELKANOCNE A.D.2019

z 18 kwietnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

w sprawie strajku nauczycieli

z 8 kwietnia A.D.2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA GDAŃSKIEGO

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

        

 

W DNIU 1 KWIETNIA A.D.2019

KARTUZY

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

ŒLUBY LWOWSKIE A.D.2019

ŒLUBY LWOWSKIE A.D.2019

EDYKT KRÓLEWSKI

"O WYCHOWANIU DO ŻYCIA PUBLICZNEGO"

z dnia 20 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

INFAMIA DLA WROGÓW NARODU POLSKIEGO

z dnia 7 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI   

MANIFEST WIELKOPOSTNY A.D.2019

KRÓLA POLSKI

Z DNIA 6 MARCA A.D.2019

MANIFEST KRÓLEWSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

III SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

               

na dzień 30 marca A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

MOWA TRONOWA

„NA OTWARCIE XLVIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ ”

https://www.youtube.com/watch?v=LdjaJpFHZHY

 

z dnia 28 lutego A.D.2019

wygłoszona

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

II SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA A.D.2019

               

na dzień 23 lutego A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

TRYBUNALSKI

„O POWOŁANIU SĽDÓW I TRYBUNAŁÓW”

„O POWOŁANIU INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO”

„O SĽDACH POKOJU I SĘDZIACH POKOJU”

„O ORGANIZACJI SĽDOWNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O SĽDACH REWIZYJNYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O OCHRONIE PRAWNEJ I EKONOMICZNEJ POLAKÓW POKRZYWDZONYCH PRZEZ SĽDOWNICTWO ZABORCZE I OKUPACYJNE”

z dnia 31 stycznia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNIU 9 LUTEGO A.D.2019

GDAŃSK OLIWA

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

MOWA TRONOWA

„NA OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA”

https://www.youtube.com/watch?v=V8hUXW0reic

 

z dnia 18 stycznia A.D.2019

wygłoszona

w Gdańsku Oliwie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

"O NOWYM ŁADZIE EUROPY - NEO"

z 10 STYCZNIA A.D.2019

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

LISTY OTWARTE KRÓLA POLSKI

z 14-15 stycznia A.D.2019

lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI  lLIST OTWARTY KRÓLA POLSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

I SESJĘ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA

               

na dzień 19 stycznia A.D.2019

w Gdańsku Oliwie

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA II WICI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

I POSIEDZENIE LIGI ŒWIĘTEJ CHRISTIANITAS

               

na dzień 6 stycznia A.D.2019

w Licheniu Starym

 

 KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

NA ROK PAŃSKI 2019

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

BOŻONARODZENIOWE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE A.D.2018

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

GNIEWSKI

„O ZERWANIU ŁĽCZNOŒCI Z OBECNYM PAPIESTWEM”

„O ODWIECZNYCH PRAWACH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO DO POMORZA BAŁTYCKIEGO”

„O WSKRZESZENIU TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO

im. Mikołaja z Ryńska”

z dnia 15 grudnia A.D.2018

wydany

w Gniewie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O BUDŻECIE III RP"

z 10 grudnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE POSŁÓW ZIEMSKICH, MARSZAŁKÓW I SENATORÓW

NA

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO

XI SESJA

     

 

W DNIU 15 GRUDNIA A.D.2018

GNIEW

PIERWSZE WICI  II WICI  III WICI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O UTWORZENIU KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA

KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK. LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH"

z 20 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O WYBORACH LOKALNYCH III RP"

"O KONWERSJI POLAKÓW NA KRÓLESTWO POLSKIE"

"O MARSZU NIEPODLEGŁOŒCI 11 LISTOPADA A.D.2018"

z 8 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

IX RADĘ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO

               

na dzień 26 paŸdziernika A.D.2018

w Licheniu Starym

 &

XXXVI RADĘ KRÓLESTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 27 paŸdziernika A.D.2018

w Lisewie

 

 KONWOKACJA   KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

Teksty Œlubów Brzeskich:

 

Tekst pełny Œlubów Brzeskich  Tekst skrócony Œlubów Brzeskich

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE "NA 4 PADZIERNIKA A.D.2018"

KRÓLEWSKIE ORĘDZIE

EDYKT KRÓLEWSKI

"O MORDZIE SĽDOWYM JEZUSA CHRYSTUSA

DOKONANYM PRZEZ ŻYDÓW

WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU

Z IMPERIUM RZYMSKIM"

z 25 wrzeœnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

I INAUGURACYJNE POSIEDZENIE COLLOQUIUM CHARITATIVUM

VII POSIEDZENIE RADY POKOJU KRÓLESTWA POLSKIEGO

     

 

W DNU 22 WRZEŒNIA A.D.2018

GDAŃSK OLIWA

UNIWERSAŁ

EDYKT KRÓLEWSKI

"O PRZEJĘCIU POCZTY POLSKIEJ S.A. W SKŁAD DÓBR KRÓLEWSKICH""

z 31 sierpnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

IV ZJAZD KATOLICKI

KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

W DNIACH 12-14 WRZEŒNIA A.D.2018

LICHEŃ STARY

PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI A.D.2018   TRZECIE WICI NA ZJAZD KATOLICKI A.D.2018

KONWOKACJA KRÓLA POLSKI

na

               

 

VIII RADĘ KRÓLEWSKĽ

&

WENEDYJSKI CONVENT POKOJU

w Szczecinie

na dzień 28 lipca A.D.2018

KONWOKACJA  

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKIE WICI ZWOŁUJĽCE RDZENNYCH POLAKÓW

NA

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO

        

 

W DNIU 29 LIPCA A.D.2018

TRZEBIATÓW

PIERWSZE WICI  DRUGIE WICI  TRZECIE WICI

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

z 23 lipca A.D. 2018

W SPRAWIE OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM

ZARZĽDZONEGO PRZEZ PREZYDENTA III RP

Sz.P. Andrzeja Dudę

20 lipca A.D.2018

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

KONSTYTUCYA

EDYKT KRÓLEWSKI

Myszków

23 lipca A.D.2018

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI

"CHRISTIANITAS"

KONSTYTUCYA

ORGANIZACJA TERYTORIALNA

SEJMIKÓW ZIEMSKICH PROWINCJONALNYCH KRAJOWYCH

SEYMY POLONIJNE

SEJMIKI SENATORSKIE

 Okręgi Sejmików Prrowincjonalnych

 KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU PROJEKT KONSTYTUCJI KRÓLESTWA POLSKIEGO Z 1917 ROKU!

1. WSKRZESILIŒMY KRÓLESTWO POLSKIE - KORONĘ KRÓLESTWA POLSKIEGO.

2. OBRALIŒMY KRÓLA ELEKTA.

3. WYŁONILIŒMY RADĘ STANU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO.

4. WYŁONILIŒMY RADĘ KRÓLEWSKĽ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO.

5. WYŁONILIŒMY RADĘ WOJENNĽ - RADĘ POKOJU KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO.

6. OBRALIŒMY PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS.

7. ZLIKWIDOWALIŒMY ORGAN "EPISKOPAT POLSKI" oraz URZĽD "PRYMAS POLSKI".

8. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA "EPISKOPAT KRÓLESTWA POLSKIEGO".

9. NIE CHCEMY PARTII POLITYCZNYCH NA ZIEMIACH KORONY POLSKIEJ, W KRÓLESTWIE POLSKIM, SZCZEGÓLNIE W SAMORZĽDACH!

10. WSKRZESZAMY SEJMIKI ZIEMSKIE: GENERALNE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE.

11. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA: LIGĘ ŒWIĘTĽ - PRZYMIERZE "CHRISTIANITAS".

12. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA LIGĘ NARODÓW "CHRISTIANITAS".

13. POWOŁALIŒMY DO ŻYCIA KONFERENCJĘ POKOJOWĽ W GDAŃSKU - OLIWIE.

14. ODNAWIAMY COROCZNIE ŒLUBY LWOWSKIE INTRONIZACYJNE MATKĘ BOŻĽ NA KRÓLOWĽ POLSKI - KRÓLOWĽ KORONY POLSKIEJ.

15. ODNAWIAMY COROCZNIE ŒLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI - KRÓLA KORONY POLSKIEJ.

16. POWOŁALIŒMY ŒWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN

17. WSKRZESILIŒMY "ZJAZDY OLIWSKIE" na wzór "ZJAZDÓW SZLACHECKICH" czasów przełomu.

18. POŒWIĘCILIŒMY NARÓD POLSKI NAJŒWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA - 5 czerwca A.D.2020 - Gdańsk Wrzeszcz

 

SEJM WALNY POD PATRONATEM JEZUSA CHRYSTUSA

JEZUS CHRYSTUS

KRÓL WSZECHŒWIATA

KRÓL KRÓLÓW - PAN PANÓW - KRÓL KORONY POLSKIEJ - KRÓL POLSKI

KRÓL KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

KRÓL POLSKI

PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

RADA KRÓLEWSKA - RADA WOJENNA - RADA POKOJU

SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO

Senat Królestwa Polskiego

Izba Poselska Królestwa Polskiego

SEJMIKI ZIEMSKIE KRÓLESTWA POLSKIEGO:

Generalne, Wojewódzkie, Prowincjonalne, Powiatowe, Grodzkie

Wiece Wiejskie

Konfederacje Królewskie

 Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.

(Łk 11,15-26)

JEZUS CHRYSTUS

Król Wszechœwiata

Król Królów - Pan Panów

Król Polski

Lachów - Lechów - Wenedów - Sarmatów - Polaków

intronizowany na Sejmie Walnym skonfederowanym

w Niepołomicach

pod laskš marszałkowskš

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego

w 514 rocznicę wyboru Aleksandra Jagiellończyka na Króla Polski

przez Sejm Walny w Piotrkowie

dnia 3 paŸdziernika A.D.2015

na duchowego Króla Polski

Polski - rozumianej jako sukcesora królewskiej państwowoœci:

Królów elekcyjnych z dynastii: Wiœniowieckich, Sobieskich, Leszczyńskich

oraz Królów dziedzicznych z dynastii:

Wazów Jagiellonów - Piastów - Przemyœlidów - Popielidów - Wieniawitów - Lechów - Lachów - Sarmatów

oraz naszych protoplastów Wenedów

pochodzšcych od Meszek potomka Set (syna Adama i Ewy)

 

 

 

 

SEJM WALNY

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

SKONFEDEROWANY

POD LASKĽ MARSZAŁKOWSKĽ

MARSZAŁKA

J.W. JAROSŁAWA KIERZNIKOWICZA

SEJM WALNY KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

POD WĘZŁEM

ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

 

METRYKA KORONNA 2016

 

 

  METRYKA KRÓLESTWA POLSKIEGO - Metrica Regni Poloniae

Metryka Koronna, pełna nazwa Metryka Królestwa Polskiego (łac. Metrica Regni Poloniae) – w dawnej Polsce księgi wpisów akt, dokumentów i listów wychodzšcych z kancelarii monarchy prowadzone od poczštków XV wieku do 1795 roku.

Najstarsza znana księga Metryki Koronnej pochodzi z roku 1447. Księgi metryki dzieliły się w zależnoœci od podmiotu prowadzšcego na kanclerskie i podkanclerskie. Nie było między nimi różnic merytorycznych, tak jak nie było rozdzielenia zakresu obowišzków pomiędzy kanclerzem a podkanclerzym. Wpisu dokonywano do księgi tego dygnitarza, którego kancelaria sporzšdziła dokument. Robili to pracujšcy w kancelariach powyższych urzędników zaprzysiężeni pisarze. Ich praca polegała na skopiowaniu do metryki dokumentu w całoœci. Wtedy gdy dokonywano jednoczeœnie wpisu kilku dokumentów o tej samej treœci (np. indywidualne przywileje), jeden wpisywano w całoœci, a z pozostałych tworzono regesty.

Poczštkowo nie wszystkie dokumenty były oblatowane w księgach, ale wraz z upływem czasu zwyczaj wpisywania dokumentów do Metryki Koronnej przerodził się w obowišzek. Wraz z rozwojem organizacji państwa wzrastał też zakres spraw objętych wpisami.

www.metrykakoronna.org.pl

 

Strona główna ] METRYKA KORONNA 2016 ]

POLONIAE-LEHIAE REGNUM CHRISTIANITATIS

REGNUM POLONIAE-LEHIAE - KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

KRÓL POLSKI-LEHII

SEJM WALNY

1468-2020 Š SEJM WALNY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KONFEDERACJE GENERALNE KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO:

 

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA DĘBLIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA RYCKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA LUBELSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA RADOMSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA MYSZKOWSKA SENATORSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA LEGNICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA WARSZAWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA KRAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠKONFEDERACJA GENERALNA KRUSZWICKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2020 ŠŒWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN - NADAL

 

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA SIERAKOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA RADZIEJOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA PŁOWIECKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA TOPOLSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA GŁOGOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA GLIŒNIEŃSKA ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA OPATOWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA PARCZEWSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠKONFEDERACJA GENERALNA CZERSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019  - NADAL

2019 ŠTRYBUNAŁ WIELKI KORONNY KRÓLESTWA POLSKIEGO  - NADAL

2019 ŠTRYBUNAŁ WIELKI SKARBOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ŠTRYBUNAŁ WIELKI MENNICZY KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ŠURZĽD INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO - NADAL

2019 ŠTRYBUNAŁ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - NADAL

2019 ŠMIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POKOJOWA GDAŃSK OLIWA - NADAL

 

2018 ŠZJAZDY OLIWSKIE ELIT NARODU POLSKIEGO (SENATORSKIE) - NADAL

2018 ŠKRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO JASZCZURCZE IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA - NADAL

2018 ŠKRÓLEWSKA AKADEMIA STANISŁAWA - KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH - NADAL

2018 ŠCOLLOQUIUM CHARITATIVUM - NADAL

2018 ŠKONFEDERACJA GENERALNA GOSTYNIŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018 - NADAL

 

2017 ŠLIGA ŒWIĘTA CHRISTIANIT

2017 ŠLIGA NARODÓW CHRISTIANITAS - NADAL

 

2016 ŠKONFEDERACJA GENERALNA RYDZYŃSKA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016 - NADAL

 

2014 ŠKONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA SEJMU WALNEGO A.D.2014-A.D.2016

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  21 wrzeœnia A.D.2020

Copyright Š 4-5 paŸdziernika 2014 - 2020  Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ DĘBLIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RYCKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ LUBELSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RADOMSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ MYSZKOWSKIEJ SENATORSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ LEGNICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ WARSZAWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ KRAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ KRUSZWICKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2020

PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŒCI 2020 ŠŒWIATOWEGO FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN A.D.2020

 

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ SIERAKOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RADZIEJOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ PŁOWIECKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ TOPOLSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ GŁOGOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ GLIŒNIEŃSKIEJ ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ OPATOWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ PARCZEWSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ CZERSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019

DRUGI ROK DZIAŁALNOŒCI 2019-2020 ŠMIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

 

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ŠZJAZDÓW OLIWSKICH (SENATORSKICH) ELIT NARODU POLSKIEGO

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ŠKRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO IM. MIKOŁAJA Z RYŃSKA A.D.2018

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ŠKRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA - KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH A.D.2018

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ŠCOLLOQUIUM CHARITATIVUM A.D.2018

TRZECI ROK DZIAŁALNOŒCI 2018-2020 ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ GOSTYNIŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2018

 

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2017-2020 ŠLIGI NARODÓW CHRISTIANITAS A.D.2019

CZWARTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2017-2020ŠLIGI ŒWIĘTEJ CHRISTIANITAS A.D.2017

 

PIĽTY ROK DZIAŁALNOŒCI 2016-2020ŠKONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016

 

2014-2016 ŠKONFEDERACJA GENERALNA NIEPOŁOMICKA A.D.2014-A.D.2016

 Sejm Walny Królestwa Polskiego 

A.D.1468 - A.D.2020

Jeœli chcesz wesprzeć Sejm Walny i Królestwo Polskie

możesz wpłacić darowiznę na rzecz:

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

"QUOMODO"

więcej www.quomodo.org.pl

 

Strona główna ] METRYKA KORONNA 2016 ]